บางกอกแอร์เวย์ส ถูกพิษโควิด-19 เล่นงานเปิดโครงการเออร์รี่ รีไทร์ ลาออกก่อนกำหนด

     พิษของ โควิด-19ยังไม่หมดหลายบริษัทยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องอย่างเช่น สายการบิน Bangkok Airways ซึ่งเป็นสายการบินระดับโลกที่มีเที่ยวบินหลายประเทศก็ยังได้รับผลกระทบจากพิษของโควิด-19ส่งผลให้สายการบินบางกอกแอร์เวย์จำเป็นต้องลดขนาดองค์กรลงในรถจำนวนพนักงานลง

เพื่อความอยู่รอดของบริษัท ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีสายการบินหลายบริษัทไม่มีการลดขนาดองค์กรลงรวมถึงลดจำนวนพนักงานลงและบางบริษัทถึงขนาดต้องปิดกิจการลงกันมาแล้ว

ซึ่งขณะนี้สายการบิน Bangkok Airways ก็เป็นอีกหนึ่งสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสและกำลังที่จะต้องมีการเปิดองค์การเพื่อลดขนาดองค์กรลงมาการลดจำนวนพนักงานในองค์กรลงโดยโครงการที่จะเปิดนี้เป็นการเปิดโครงการให้พนักงานที่มีความสมัครใจอยากจะลาออกจากการเป็นพนักงานของบางกอกแอร์เวย์พี่จะได้รับเงินชดเชยจากทางบริษัทบางกอกแอร์เวย์ตามกฎหมาย

โดยยอดเงินที่จะได้รับการชดเชยนั้นจะได้สูงสุดถึง 20 เดือนด้วยกันเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานนั้นตัดสินใจที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานของบางกอกแอร์เวย์ก่อนกำหนดเพราะปัจจุบันนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสแต่ละประเทศยังไม่ดีขึ้นดังนั้นสายการบินส่วนใหญ่

จึงต้องลดจำนวนเที่ยวบินลงและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ก็คือหนึ่งในสายการบินที่ได้รับผลกระทบนี้เนื่องจากว่าไม่มีการลดจำนวนเที่ยวบินลงพนักงานหลายคนจึงไม่ได้มีงานทำและเพื่อความอยู่รอดของทางบริษัทและพนักงานที่เหลือจึงจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลงโดยถามความสมัครใจของพนักงานซึ่งเงื่อนไขนี้จะส่งผลให้พนักงานที่อยากจะลาออกสามารถลาออกได้

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนกรกฎาคมปี 2563 นี้และหากใครที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกแล้วก็จะมีผลในการลาออกในวันที่ 1 เดือนสิงหาคมนี้ได้เลยที่สำคัญหากใครที่ลงทะเบียนและได้รับอนุมัติแล้วจะเปลี่ยนใจไม่ลาออกไม่สามารถทำได้ทั้งนี้การที่ทางบางกอกแอร์เวย์จำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลง

ก็เพราะต้องการที่จะรักษาสถานการณ์ของเศรษฐกิจของทางบางกอกแอร์เวย์เอาไว้เนื่องจากว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกนั้นยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสอยู่ทั่วโลกทำให้แนวโน้มว่าจะเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศเป็นไปค่อนข้างยากในช่วงเวลานี้ 

ดังนั้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คือทุกบริษัทจำเป็นต้องรักษาสถานะของบริษัทตนเองเอาไว้โดยอาจจะต้องมีการตัดแขนตัดขารวมถึงลดจำนวนประชากรของบริษัทลงเพื่อที่บริษัทจะได้คงอยู่ได้ในสถานะการณ์ที่เศรษฐกิจเป็นแบบปัจจุบันนี้ 

 

สนับสนุนโดย.    ทางเข้า ufabet ภาษาไทย