พฤติกรรมการใช้เงินที่เปลี่ยนไป

ในปัจจุบันหลายคนการบอกว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าผู้สูงอายุมีมากยิ่งขึ้นและประชากรผู้ใช้แรงงานน้อยลงนี่เป็นเรื่องที่จริงอย่างมากเพราะประเทศไทยกำลังเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงนี่ส่งผลให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจในสมัยก่อนมีการค้าขายเป็นจำนวนมาก

เพราะว่าประชากรเยอะมากๆผู้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีการดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกเพราะว่าสามารถเพิ่มศักยภาพในการประกอบกิจการได้โดยอาศัยแรงงานแต่ในปัจจุบันที่มีอัตราการเกิดที่น้อยลงเรื่อยๆและมีผู้ใช้แรงงานที่น้อยลงอายุประมาณ 20 ถึง 35 มีอัตราน้อยลงเป็นอย่างมากต่อไป

ในการใช้เงินจึงมีผลทำให้พฤติกรรมของผู้ใช้เงินเปลี่ยนไปปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนมากยิ่งขึ้นการใช้จ่ายเงินก็น้อยลงตามด้วยในส่วนของการซื้อการขายเพราะว่าก่อนหน้านี้บุคคลเหล่านั้นเป็นกำลังสำคัญในการจับจ่ายใช้สอยซื้อขายของตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายกับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตลาดในเมื่อก่อนก็จะมีการจับจ่ายใช้สอย

โดยการใช้เงินสดเพื่อซื้อของต่างๆในปัจจุบันต้องยอมรับว่าในการใช้แอพพลิเคชั่นในการจ่ายเงินมีความต้องการเพิ่มสูงมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าในปัจจุบันมีการพกเงินสดน้อยลงเพราะมีความอันตรายมากยิ่งขึ้นในการพกเงินสดไม่ว่าคุณจะไปในสถานที่ต่างๆหากคุณมีการพกเงินสดที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็น

อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวคุณเองได้และเสี่ยงต่อการสูญหายแต่ถ้าหากเงินเหล่านั้นอยู่ในระบบออนไลน์หากคุณโทรศัพท์หายหรือแม้แต่จะเป็นบัตรเครดิตขายก็จะสามารถทำการระงับกับธนาคารได้แต่ถ้าหากเงินสดทั้งก้อนของคุณหายไปคุณไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลย

เพราะว่าไม่มีใครสามารถรับผิดชอบเงินเรานั้นของคุณได้ ลูกหลานหรือเครือญาติเหล่านั้นจึงทำให้สอนผู้สูงอายุเท่านั้นในการใช้ Application ต่างๆเพราะว่าจะสามารถควบคุมการใช้เงินได้และสามารถเพิ่มวงเงินหรือจำนวนเงินต่างๆที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละวันได้หลีกเลี่ยงการสูญหายของทรัพย์สินที่เกิดจากมนุษย์ได้นี่

จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินไปเป็นระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นและยิ่งในปัจจุบันมีการผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เป็นสังคมไร้เงินสดคือการที่ใช้เงินสดให้น้อยลงและนำเงินเหล่านั้นผลักเข้าสู่ระบบออนไลน์ที่มีการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นให้มากยิ่งขึ้น

ต่อไปในอนาคตอาจจะมีการใช้เงินสดน้อยมากๆหรืออาจจะไม่มีการใช้เลยก็ว่าได้ยกตัวอย่างเช่นในประเทศจีนก็เป็นประเทศที่แทบจะไม่มีรับเงินสดเลยก็ว่าได้จะรับแค่เงินผ่านระบบการโอนเพียงเท่านั้นประเทศไทยหากมีการพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้เงินที่เป็นเงินสดต่างๆอาจจะหายไปจากระบบและเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งหมด 

 

สนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่าเช็กชี่