สปป ลาว. กำลัจะพลิกโฉมมีรายได้เพิ่มขึ้น4เท่า

สปป ลาว. กำลัจะพลิกโฉม วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาเป็นวันสำคัญของสปปลาว เป็นทั้งวันชาติและเป็นวันที่ขบวนรถไฟสายจีนลาวมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกด้านหนึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันว่า เส้นทางรถไฟสายนี้คุ้มในเชิงตัวเลขเศรษฐกิจหรือไม่ 

หลังจากที่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี และมีมูลค่าสูงถึง 5,900 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2แสนล้านบาทแต่ครั้งหนึ่งท่านทองลุนสีสุลิด

ประธานประเทศและเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัตินาวได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า

โดยในปี 2025 เราจะหลุดพ้นจากความเป็นประเทศยากจนสู่ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาปานกลางระดับสูงแล้วและในปี 2030 เราจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

ในขณะที่รายได้ของสหประชาชาติ มีระดับสูงเท่ากับ 8,000 เหรียญ ต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 4 เท่าตัว ซึ่งโครงการรถไฟจีนลาวนั้นก็จะเป็นวิสัยทัศน์ที่ผู้นำสปปลาวได้มองว่าจะช่วยทำได้ตามเป้าหมายและจะช่วยพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมของทั้งประเทศ 

สปปลาวเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ทางด้านธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวและ  ufabet   มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจนขึ้นชื่อว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย แต่ความท้าทายอย่างหนึ่งของสปปลาว คือภูมิประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทำให้เป็นหนึ่งในข้อจำกัดในการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา 

แต่เมื่อประเทศจีนได้ริเริ่มโครงการ Belt & Road lnitiative เชื่อมเส้นทางการเดินทางกับ 70 ประเทศทั่วโลก

ซึ่งทำให้เป็นจิ๊กซอว์ที่มีความสำคัญ ที่ตอบโจทย์สปปลาว รถไฟนี้มีความยาว 1035 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างกรุงเวียงจันทน์ของสปปลาว กลับนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานของประเทศจีน นั่นก็เท่ากับว่าสปปลาวเปลี่ยนจากประเทศ Land lock คือประเทศที่ไม่มีทางออกเชื่อมต่อสู่ทะเลกลายเป็น Landlinked เชื่อมต่อกับประเทศต่างๆผ่านทางบก 

นอกจากนี้ยังจะช่วยเรื่องต้นทุนและลดเวลาการขนส่งสินค้าลดต้นทุนได้ 30 ถึง  34 และย่นระยะเวลาในการขนส่งจากเดิมอาจจะต้องใช้เวลา2 วันเหลือเพียงแค่ 10 ชั่วโมงสร้างโอกาสให้กับธุรกิจเยอะแยะมากมาย 

เนื่องจากนี้ยังไม่นับประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเอาแค่เพียงมณฑลยูนานแห่งเดียวก็มีประชากรกว่า 50 ล้านคนนั่นแปลว่าหากนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาที่สปปลาว เม็ดเงินค่อนข้างที่จะหมุนสะพัดเลยทีเดียว และถ้าอ้างอิงจากธนาคารโลกก็คาดการณ์ว่าผู้โดยสารก็จะเพิ่มขึ้น 480000 คนในปี 2025 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1100000 คน ในปี 2030 

ดังนั้นแล้วยังไม่ใช่เพียงแค่นี้สปปลาวยังได้เซ็นสัญญาร่วมมือลงทุนพัฒนาท่าเทียบเรือ1 2 และ 3 ของท่าเรือประเทศเวียดนาม โดยสปปลาวนั้นถือหุ้น 60% เป็นระยะเวลา 70 ปี และสามารถต่ออายุได้อีกนานก็แปลว่าสปปลาว กำลังจะมีท่าเรือ ในการส่งออกสินค้าทางเรือ