เหตุผลที่นักลงทุนย้ายฐานการผลิต 

การท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยมีการพึ่งพารายได้มาจาก 2 อย่างหลักๆคือการส่งออกที่นำทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือมีสิ่งที่สร้างขึ้นมานี้ประดิษฐ์เป็นของสิ่งต่างๆและส่งออกไปแต่บางครั้งก็มีการรับออเดอร์เข้ามาว่าในหลายๆประเทศ

หรือว่าแต่ละบริษัทมีความต้องการสินค้าทางด้านใดบ้างเพราะว่าประเทศไทยจะได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นประเทศหลักที่มีการผลิตส่งออกสินค้าเพราะมีแรงงานที่ค่อนข้างต่ำซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันก็มีการปรับขึ้นของรายได้อยู่พอสมควรซึ่งเป็นเรื่องที่หนักใจมากๆของนักลงทุน

ก็ไม่มีนักลงทุนส่วนมากก็ไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มแล้วแต่อย่างใดและยิ่งมีการกอบโกยหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาเพื่อต้องการที่จะคืนทุนหรือว่าได้กำไรเยอะที่สุดและทำการย้ายฐานการผลิตไปที่ต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองใกล้ๆก็จะมีประเทศเวียดนามที่เป็นประเทศ

กำลังพัฒนาหรือประเทศที่กำลังโตก็จะมีการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากเหตุผลนี้ก็คือการที่ประเทศเล็กๆมีการลงทุนเป็นจำนวนมากก็จะทำให้ GDP หรืออัตราการเจริญเติบโตรายได้หลักของประเทศนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนักลงทุนก็จะมีการได้รายได้หรือว่าการคืนทุนได้กำไรนี้รวดเร็วเช่นกัน

บวกกับหากประเทศไหนที่กำลังพัฒนาก็จะมีอัตราการก้าวกระโดดของเศรษฐกิจที่เป็นผลดีของประเทศนั้นที่มีการลงทุนจากนักลงทุนเป็นอย่างมากนักลงทุนในประเทศไทยหลายคนก็มีการคาดคะเนกันว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเวียดนามเช่นเดียวกัน

เพื่อลดอัตราค่าแรงงานในประเทศไทยหากมองว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 300 บาทและอาจจะมีการปรับขึ้นเรื่อยๆตามความเหมาะสมซึ่งมองที่ประเทศเวียดนามมีการจ้างอยู่ที่ประมาณ 100 กว่าบาทเพียงเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับของไทยแล้ว ไม่ว่าเป็นค่าแรงที่ถูกมากๆประมาณ 2 เท่าที่ถูกกว่าประเทศไทยนั่น

จึงทำให้หลายๆนักลงทุนมีการมองหาช่องทางใหม่ๆในการลงทุนไม่ใช่เพียงแต่ค่าแรงงานเท่านั้นแต่ค่าอุปโภคบริโภคของประเทศกำลังพัฒนาก็มีราคาค่อนข้างถูกรวมถึงค่าน้ำมันอีกด้วยซึ่งในประเทศไทยมีการเก็บภาษีค่าน้ำมันมากมายแล้วก็เป็นกองกลาง

สำหรับกองทุนน้ำมันอีกด้วยเพื่อตอนที่ประสบปัญหาจะได้ดำเนินเหล่านี้มาแก้ไขปัญหานี่คือสาเหตุหลักที่อาจจะมีการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากอีกหนึ่งช่องทางที่ใครกำลังมองหาว่าประเทศใดที่กำลังจะมีอัตราการเจริญเติบโต

และเหมาะสมแก่การลงทุนประเทศเวียดนามก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งมีความเป็นไปได้สูงด้วยกันลงทุนและจะคุ้มทุนในขณะนี้เพราะในประเทศไทยตอนนี้มีการปรับตัวลดลงเรื่อยๆของอัตราการเจริญเติบโตของทางด้านเศรษฐกิจ

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เว็บพนันออนไลน์ ฟรีเครดิต

สร้างธุรกิจให้กับชุมชน

ความมั่นคงของชุมชนหรือแม้แต่จะเป็นเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในชุมชนนี้เกิดจากการ ทำงานอย่างเป็นระบบหากช่วงไหนที่มีความแข็งแรงมากก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานดึงความรู้ความสามารถของคนในชุมชนเข้ามาพัฒนาหรือแม้แต่ผลิตนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา

เพื่อรองรับกับเทรนการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันคนในปัจจุบันมุ่งทำงานเป็นอย่างมากและนำเงินเหล่านั้นใช้เพื่อในการพักผ่อนธุรกิจที่รุ่งเรืองที่สุดหรือกำลังบูมที่สุดณตอนนี้ในประเทศไทยนั้นก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือชาวต่างชาติเองก็มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มีการผลักดันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมายที่สร้างสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภาคใต้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนของตัวเองให้มีการประดิษฐ์สิ่งของหรือสินค้าขึ้นมาเพื่อจำหน่ายเป็นของฝากของฝากเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆต้องการของที่ระลึกหรือแม้แต่ของที่นำไปฝากคนอื่นนี่จึงทำให้เกิดการสร้างสิ่งของขึ้นมาจากวัตถุดิบที่มีอยู่

ในชุมชนนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการทำจากสารที่มีการพัฒนารวมไปถึงเป็นของฝากกระเป๋าสานรวมไปถึงตะกร้าที่มีการใช้สารเหล่านี้คือการนำองค์ความรู้ต่างๆมาบวกกับการทำธุรกิจสร้างชุมชนขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับชุมชนอื่นเงินที่เข้ามาในหมู่บ้านนี้หรือในกลุ่มก้อนเหล่านี้

จึงจะเป็นเงินที่มาหมุนเวียนในระบบทำให้ชุมชนเหล่านั้นพัฒนาขึ้นและสามารถสร้างรายได้ใหม่ๆขึ้นมาหากมีการจัดกิจกรรมต่างๆก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากเรานี้เองจึงทำให้รายงานมากมายมีการฝึกอบรมหัวหน้าชุมชนต่างๆเพื่อกระจายความรู้ไปสู่คนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ

ให้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาในการทำงานความเป็นไปได้คือในอนาคตจะมีการจ้างงานน้อยลงและคนส่วนใหญ่ก็จะว่างงานแต่จะมีอาชีพมากมายขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือการทำให้ชุมชนของตัวเองการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะว่าการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างว่ามีการทำงานอย่างหนักแต่ในตอนที่พักผ่อนหรือต้องการใช้เงินเหล่านี้เขาก็ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก

ในการไปท่องเที่ยวหากช่วงไหนที่มีความสามารถในการโปรโมทหมู่บ้านของตัวเองหรือกิจกรรมต่างๆให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเข้ามาก็จะมีการสร้างรายได้และพัฒนาหมู่บ้านเหล่านั้นให้ดีมากยิ่งขึ้นมีการฝึกอบรมหรือกระจายความรู้ต่างๆและยิ่งในปัจจุบันมีแพลตฟอร์ม มากมาย

ที่รองรับการกระจายข้อมูลหรือแม้แต่จะส่งต่อความรู้ต่างๆเพื่อไปถึงสถานที่ที่อยู่ใกล้ไกลก็ทำได้แล้ว นี่เองจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมการศึกษาในปัจจุบันจึงมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและส่งต่อองค์ความรู้ไปยังสถานที่ต่างๆได้ 

 

สนับสนุนโดย  gclub ฟรีสปิน

โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนของเอกชนทำไมถึงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในต่างประเทศมีถึงขั้นนำโรงเรียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แสดงว่ารายได้มากกว่าหลายร้อยล้านและมีงบประมาณที่เป็นกำไรอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าโรงเรียนไม่ควรจะเข้าตลาดหลักทรัพย์

เพราะทำให้เห็นว่ามุ่งหวังแต่ผลกำไรไม่ได้พัฒนาในส่วนการศึกษาแต่ในต่างประเทศนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่จะมีโรงเรียนเอกชนเกิดขึ้นมากมายและเป็นโรงเรียนของคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงในประเทศไทยหากมองย้อนกลับมามีโรงเรียนเอกชนหลายระดับมากแต่ส่วนใหญ่

ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันจนเป็นหลักแสนต่อเทอมโรงเรียนเหล่านี้หารายได้จากอะไร 1 ส่วนใหญ่หลักๆที่มีรายได้เข้ามาสู่โรงเรียนนั้นก็คือการเก็บค่าเทอมในแต่ละเทอมภาคโรงเรียนเหล่านั้นมีนักเรียนประมาณ 1000 คนและต่อ 1 เทอมจะมีค่าใช้จ่ายหลักๆ

คือค่าธรรมเนียมและค่าการเรียนการสอนโดยประมาณ 10,000 บาทนั่นแปลว่าในแต่ละเทอมจะมีรายได้เข้าสู่โรงเรียนโดยเฉลี่ยแล้ว 10 ล้านบาทต่อ 1 เทอม 1 ปีในโดยปกติแล้วจะมีประมาณ 2 เทอมแปลว่ารายได้ประจำของโรงเรียนนั้นจะมีรายได้ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปีแต่ในส่วนนี้คงไม่พอที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีส่วนต่างๆเกิดขึ้นมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนต่างๆเพื่อเรียนเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีมากยิ่งขึ้นและอีกทั้งยังเพิ่มรายได้ให้กับครูประจำชั้นที่มาสอนพิเศษหลังเรียนจบในส่วนนี้หากโรงเรียนมีการจัดสรรอย่างดีจะทำให้เพิ่มรายได้ให้กับครูเพราะว่าอย่างที่รู้กันครูอัตราจ้างของประเทศไทยมีรายได้ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นและเทียบกับค่าครองชีพน่าจะทำให้ครูต้องมีอาชีพเสริมส่วนใหญ่รายได้ของคุณครู

จะมาจากการสอนพิเศษเป็นหลักหลังเลิกเรียนหรือไม่แต่เสาร์อาทิตย์การติวเข้มหรือมีการกวดวิชาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับการสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทั้งหากโรงเรียนมีการจัดสรรรถไปรับไปส่งและคิดค่ารถไปด้วยได้แต่ละเดือนก็จะมีเงินเข้ามาหมุนในระบบพอสมควรตั้งโรงเรียนสามารถหารายได้จากตรงนี้ได้ประมาณหลักแสนถึงหลักล้านเลยก็ว่าได้

ต่อเดือนเพราะมีเด็กจำนวนมากที่ผู้ปกครองในปัจจุบันไม่สามารถไปรับไปส่งได้เนื่องจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันต้องแข่งขันกันทำงานเป็นอย่างมากและมีงานที่หนักขึ้นเรื่อยๆเวลาก็ล่วงเลยไปจึงทำให้ในส่วนนี้เข้ามาทดแทนโดยการจ่ายเงินให้กับทางโรงเรียน

และทางโรงเรียนก็ไปรับไปส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยจนถึงบ้านทำให้ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงในการดูแลบุตรหลานในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเพราะหากคุณอยู่ในเมืองและคุณต้องไปรับไปส่งคุณอาจจะต้องเสียเวลาเป็นหลายชั่วโมงเพื่อไปรับหรือไปส่งจึงทำให้ประหยัดเวลาเป็นจำนวนมากแต่แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันในส่วนนี้ก็เป็นรายได้หลักและรายได้เสริม โรงเรียนที่มาเลี้ยงและพัฒนาบุคลากรต่างๆ 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

การหมุนเวียนเงินทุนชุมชน

ถ้าเกิดการลงทุนในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนในชุมชนอาจจะทำให้เศรษฐกิจเหล่านั้นมีการฟื้นตัวดีขึ้นหรือว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเป็นสาเหตุเพราะว่าเป็นงานที่ลงไปนั้นไม่ใช่เพียงแค่กระจายอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มีการกระจายรายได้จนถึงภาคครัวเรือนมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

มีการสร้างอาชีพขึ้นมายกตัวอย่างเช่นมีการก่อสร้างอยู่ในก่อสร้างที่สร้างอาคารหลังใหญ่เป็นบริษัท 1 บริษัทที่มีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นที่ตอนที่ก่อสร้างก็ต้องมีการจ้างผู้รับเหมาผู้รับเหมาเหล่านั้นก็ต้องมีพนักงานหรือว่าแรงงานที่มาช่วยเรื่องการก่อสร้างนี้นี่ก็ทำให้มีการจ้างงาน

หรือมีการเกิดงานขึ้นเป็นวงโคจรใครที่เคยพบเคยเห็นว่าหมู่บ้านไหนที่มีการลงทุนหรือว่ามีการสร้างบริษัทในบริษัทที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้แหล่งเรานั้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมีการสร้างงานขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับพนักงานที่จะเข้าไปทำงานนะขนาดนั้น

รือว่าเริ่มตั้งแต่ตอนที่มีการก่อสร้างเลยเพราะว่าลูกค้ารายหลักก็คือผู้รับเหมาหรือว่ารวมถึงแรงงานที่มาทำงานตั้งแคมป์หยุดนะขนาดนั้นเลยนี่ก็เริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างเลยก็มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นขึ้นได้ตั้งแต่แรกรวมไปถึงหากมีการสร้างอย่างต่อเนื่องก็จะมีการเข้ามาอยู่ของกลุ่มคนต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นคนที่สมัครเข้ามาเป็นพนักงานใหม่เข้ามาเป็นพนักงานแล้วก็จะเกิดร้านค้าขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำที่เข้ามารองรับสำหรับผู้คนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในขณะนี้หรือว่าเป็นผู้คนที่ทำงานก็เกิดการสร้างงานขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการหมุนเวียนเงินจากนักลงทุนรายใหญ่

ระบายลงมาสู่พนักงานหรือว่าชนชั้นแรงงานที่จะเอาเงินเหล่านั้นเข้าไปใช้ในภาคครัวเรือนมีการกระจายรายได้อย่างต่อเนื่องมีการสร้างธุรกิจใหม่ๆหรือว่าจะเป็นร้านค้าไม่มีการลงทุนมีการหมุนเวียนเงินในระบบจะทำให้เกิดสังคมที่มีการใช้เงินอยู่นะขนาดนั้นร้านขายของชำก็อาจจะมีลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัทนั้นๆ

ลองคิดดูว่ามีการสร้างบริษัทซักบริษัทมีคนงานบริษัทละ 300 คนนี้ก็เป็น 3,000 คนมีการใช้เงินหมุนเวียนต่อเดือนแล้วราวๆ เป็นหลักล้านถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเมื่อหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจฐานรากตรงนั้นนี่จะเป็นข้อดีว่าทำไมเมื่อมีการลงทุนสร้างโรงงานหรือโรงงานจะทำให้ชุมชนเหล่านั้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าความเป็นอยู่ของคนก็จะดีขึ้นแต่ต้องดูก่อนว่าโรงงานเหล่านั้นมีผลกระทบต่อคนหรือเปล่าทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่จะเป็นทางด้านสุขภาพเพราะบางโรงงานมีการปล่อยของเสียออกมาทำให้ชุมชนเหล่านั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง

และมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาทีหลังนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องว่าการลงทุนเนี่ยจะทราบผลดีและผลเสียแต่ถ้าทางด้านเศรษฐกิจชุมชนไหนที่มีการลงทุนเป็นจำนวนมากชุมชนนั้นก็จะมีการเติบโตไม่ว่าจะเป็นราคาที่ดินหรือว่าธุรกิจใหม่ๆก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เวปยูฟ่าเบท