สร้างแบรนด์ด้วยตัวเอง

ธุรกิจการสร้างแบรนด์ตัวเองนั้นถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน เพราะทุกก็หันหนีจากการเป็นลูกจ้างประจำและมาเป็นเจ้าของธุรกิจจำนวนมาก ทำให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้นการสร้างแบรนด์ตัวเองนั้น

จึงเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องคำนึงและคิดถึงปัจจัยต่างๆด้วยเพื่อให้การสร้างแบรนด์ของเรานั้นประสบความสำเร็จได้นั้นก็จะต้องมีการอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยและตัวเจ้าของแบรนด์เองนั้นก็จะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างแบรนด์ขึ้นมาและมีการพัฒนา

แบรนด์ของตัวเองอยู่เสมอนั่นเอง จึงจะสามารถทำให้แบรนด์ที่สร้างนั้นไปได้ไกลและมีความมั่นคง

ถ่ายทอดจุดเด่นของแบรนด์ออกมาให้เด่นชัด การที่เราสร้างแบรนด์ขึ้นมานั้นเป็นการที่เรานั้นจะต้องถ่ายทอดสิ่งที่เป็นเจ้าของแบรนด์ออกมาให้ได้มากที่สุดและผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการต่างๆในแบรนด์ของเรานั้นจะต้องมีจุดเด่นและจุดเด่นที่ว่านี้ก็จะต้องมีความเด่นชัดอย่างมากให้คนที่เห็นรู้ไปเลยว่าแบรนด์นี้ทำอะไรให้บริการในเรื่องใดเม่อแบรนด์ที่เราสร้างนั้นมีจุดเด่นที่มากพอก็จะทำให้ผู้พบเห็นสิ่งที่เป็นแบรนด์ของเราก็จะรู้ได้ในทันทีเลยว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์ของเราและแบรนด์จะต้องมีความน่าสนใจด้วย

ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีในแบรนด์ตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เราต้องรักในแบรนด์ที่สร้างเพราะแบรนด์คือสิ่งสำคัญและจะต้องตั้งใจทำแบรนด์ที่สร้างขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอและจะต้องมีการพัฒนาแบรนด์อยู่เสมอด้วยเพื่อให้แบรนด์ของเรานั้นสามารถมีช่องทางที่จะไปต่อได้

สิ่งที่ทำจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นและมีความแปลกใหม่ สิ่งที่จะทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักได้นั้นคือความแปลกใหม่ถ้าแบรนด์เรานั้นสามารถสร้างความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนคนอื่นได้เมื่อไหร่ต้องบอกเลยว่าแบรนด์ของเราจะปัและเป็นการสร้างแบรนด์ที่มีความประสบผลสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียว

แต่ในปัจจุบันการที่จะคิดค้นสิ่งต่างๆใหม่ทั้งหมดยังเป็นเรื่องที่ทำในได้ยากในการเริ่มต้นสร้างแบรนด์เพราะปัจจุบันการสร้างแบรนด์ให้ดีนั้นคือการสร้างแบรนด์ตามกระแส ถึงแม้จะเป็นการสร้งแบรนด์ตามกระแสแต่เมื่อมีการสร้างแล้ว การพัฒนาแบรนด์ให้มีความแปลกใหม่ก็เป็นสิ่งที่เจ้าของแบรนด์นั้นจะต้องคิดค้นต่อไปนั่นเอง

ต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนที่ดีมากๆ เพราะการทำธุรกิจหรือสร้างแบรนด์ขึ้นมานั้นสิ่งที่คาดหวังก็คือเรื่องผลกำไร ดังนั้นถ้าหากต้นทุนต่ำในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ดีมีคุณภาพแบรนด์ก็จะได้ผลตอบแทนหรือผลกำไรที่ดีมากขึ้นในราคราที่ลงทุนต่ำและการหาแหล่งที่มาในการผลิตเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและการมีทรัพยกรในการทำแบรนด์ที่เพียงพอ

การตลาดเป็นเรื่องหลักยิ่งทำการตลาดถูกจุดหรือหาเป้าหมายได้ตรงตามสิ่งที่แบรนด์เป็นก็จะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ในการขายสินค้าหรือให่บริการของแบรนด์นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.  เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรีไม่ต้องฝาก

เจ้าของธุรกิจ vs ลูกจ้าง

ในปัจจุบันก็ทมีทั้งคนที่เลือกสายงานในการทำธุรกิจต่างๆและคนที่ต้องการเป็นลูกจ้างประจำ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้นั้นเป็นงานที่มีความสุจริตทั้งสิ้น แต่แน่นอนว่าทั้งสงมีความแตกต่างเช่นกันทั้งในเรื่องการทำงานและแนวความคิดด้วย ถึงแม้จะมีแนวความคิดในการทำงานที่ต่างกัน

แต่ในเรื่องของเป้าหมายในการทำธุรกิจหรือการทำงานเป็นลูกจ้างนั้นก้ค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงกันนั่นเอง โดยเป้าหมายทั้งในการทำธุรกิจและในการทำงานนั้นก็คือ การได้มาซึ่งรายได้เพื่อที่จะสามารถไปใช้เพื่อเลี้ยงชีพนั่นเอง และสำหรับเจ้าของธุรกิจนั้นเป้าหมายที่แท้จริงคือการได้มาของรายได้แต่เป้าหมายหลักของคนทำธุรกิจนั้น

ความจริงแล้วคือการทำธุรกิจให้สามารถเข้าไปอยู่ในตลาดทีได้รับความนยมเพื่อให้ธุรกิจนั้นมีการเจริญเติบโตขึ้นไปอีกนั่นเอง ซึ่งจะต่างจ้างลูกจ้างจะไม่ต้องมานั่งคิดหรือมาเหนื่อยในเรื่องการทำการตลาเป็นต้น

เจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองไม่ต้องทำงานภายใต้การบังบัญชาของใคร เพราะเราเป็นเจ้าของคนที่จะสั่งเราหรือใช้เราในการทำงานได้นั้นก็มีเพียงแค่ตัวเรานั่นเอง ดังนั้นแล้วลักษณะนิสัยของเจ้าของธุรกิจที่จะไปได่ไกลนั้นก็คือจะต้องมีความรับผิดชอบ ขยันและเป็นคนที่จะต้องพ้อมเรียนรู้นำสิ่งใหม่ๆมาพัฒาตัวเองและธุรกิจอยู่เสมอ

รายได้ที่ไม่มั่นคง การทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นการทำธุรกิจการขายเสื้อผ้าแฟชั่น แน่นอนว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนนั้นยอดขายและผู้ซื้อไม่ได้มีเท่ากันในทุกๆวันทุกๆเดือนดังนั้นการเป็นเจ้าของธุรกิจจึงมีรายได้ไม่เท่ากันในแต่ละเดือนซึ่งบางเดือนอาจจะได้มากและในบางเดือนอาจจะได้น้อยเจ้าของธุรกิจจึงต้องมีการจัดสรรในเรื่องรายรับรายจ้ายอย่างละเอียดมากๆ

อิสระที่มากในการทำงาน เจ้าของธุรกิจสามารถที่จะทำงานเมื่อไหร่ที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องมีการจำกัดพื้นที่นการทำงาน แต่การทำงานจะต้องดำเนอนการไปอย่างราบรื่น

ลูกจ้างนั้นจะต้องทำงานภายใต้การบังคับบัญชาจากหัวหน้าหรือผู้ที่จ้างงาน เพื่อให้งานดำเนินไปตามสิ่งที่ผู้จ้างนั้นต้องการนั่นเอง ดังนั้นแล้วถึงแม้จะเป็นการดำเนินงานตามคำสั่งแต่การเป็นลูกจ้างก็จะตองมีควมรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเช่นกันด้วย

รายได้คงที่ ถือว่าเป็นข้อดีในการบริหารจัดการด้านการเงิน เพราะรายได้ของการเป็นลูกจ้างนั้นจะสามารถทำให้การกำหนดการใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นเป็นไปอย่างง่ายและราบรื่นขึ้นแต่รายได้จะคงที่ตลอดไปไม่มีลดลงหรือเพิ่มสูงขึ้น

อิสระในการำงานค่อนข้างน้อย เพราะเป็นลูกจ้างนั้นจะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งผู้บังคับบัญชาทำให้ลูกจ้างนั้นมีอิสระในการทำงานที่น้อยเพราะว่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งและต้องอยู่ภายในสถานที่ที่ถูกจำกัดไม่สามารถออกไปนอกสานที่ในขณะที่ทำงานได้ ทำให้บางครั้งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความอึดอัดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในเรื่องนี้เช่นกัน

 

สนับสนุนโดย.  บาคาร่า777

กลยุทธ์เริ่มต้นธุรกิจให้รอด

ในยุคปัจจุบันนั้นงานเป็นสิ่งที่เลือกคน ไม่ใช่คนนั้นจะเลือกงานได้อย่างในยุคก่อนๆแล้ว ซึ่งสามารถดูได้จาดอัตราการว่างงานของคนที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีที่เดียวนี้นั้นที่ไม่ได้มีการการันตรีได้ว่าจะมีงานทำเสมอไป ดังนั้นแล้งแนวคิดในเรื่องการเป็นนายตนเอง การมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง

เป็นสิ่งที่ถูกพุดถึงกันมากขึ้น แต่ในบางครั้งความจริงและความฝันเป็นสิ่งที่สวนทางกัน ซึ่งการเริ่มต้นในการทำธุรกิจนั้นดูเหมือนจะไม่ยากแต่ก็มีตัวอย่างของคนที่ล้มเหลวมากมายให้เราดู ดังนั้นแล้วถ้าหากในการที่เราจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจ เรานั้นมีกลยุทธ์เหล่านี้ติดตัวก็จะสามารถทำให้เรานั้นสามารถเริ่มธุรกิจและสามารถประคองธุรกิจให้อยู่ได้ตลอดรอดฝั่ง

การพยามจัดการนเรื่องต้นทุน ให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด เพราะเรื่องเงินในการลงทุนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก และการรักษาเงินสดไว้ใช้จ่ายในยามวิการนั้นเป็นสิ่งที่ธุรกิจจะต้องมีการจัดการและบริหารเรื่องนี้และมีเงินสดในการหมุนเวียนในธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยกตัวอย่างเช่น

ถ้าหากนช่วงที่เรามทำธุรกิจนั้นอาจจะมีผู้ร่วมทำงาน หุ้นส้วนหรือพนักงานนั้น การเช่าสำนักงานหรืออฟฟิศก็ถือว่ายังไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นเพราะเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น หรือถ้าหากมีการเปิดหน้าร้านการเปิดนั้นก็จะต้องไม่ใช่การซื้อขาดแต่ควรเป็นการเช่าตามรัยะสัญญามากกว่าเพื่อให้เงินทุนนั้นไม่ไปจมกับสิ่งเหล่านี้

การจ้าง Outsource การกระจายงานที่เราไม่ถนัดด้วยการจ้างแบบไม่ผูกมัด เพราะงานที่เราถนัดนั้นเราไม่สามารถที่จะถนัดงานทั้งหมดดังนั้นส่วนที่เราไม่ถนัดการจ้างคนที่ถนัดมาทำงานน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า เพราะการเริ่มต้นธุรกิจนั้น เราไม่ควรที่จะรวมงานทุกอย่างไว้ที่ตัวเราและกระจายงานที่เราไม่ถนัดไปเป็นการจ้างงานแบบ Outsource ที่มีความถนัดในด้านนั้นๆ

เพื่อให้งานที่ได้ออกมาดีและมีคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากเป็นธุรกิจเปิดใหม่การจ้างงานพนักงานบัญชีนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็น ควรจะมีการจ้างงานพนักงานบัญชีแบบ Outsource ก่อน เพราะว่าค่าใช่จ่ายในการจ้างต่อปีนั้นมีราคาที่ถูกกว่าการจ้างแบบประจำ

โลกออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญมาก เป็นการตลาดที่เรานั้นไม่ทำไม่ได้เลย เพราะการตลาดแบบออนไลน์เป็นการตลาดที่มีต้นทุนในการลงทุนต่ำแต่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างดี หากเรานั้นมีการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆมากมายที่มีอยู่บนโลกให้เป็นนั้นเราก็จะได้ช่องทางในการทำการตลาดของธุรกิจของเรามากขึ้น

เมื่อช่องทางในการทำธุรกิจมากขึ้น ผู้คนก็จะรู้จักธุรกิจเรามากขึ้นและเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่รายได้และผลกำไรให้เราอย่างมหาศาลได้ในอนาคต ช่องทางออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instargram youtube เป็นต้น

 

สนับสนุนโดย  gclub ทดลองเล่นฟรี

เรื่องแมคโดนัลด์จะปิดกิจการ สาขาในห้าง Central ทั้งหมดเป็นเพียงข่าวลือ

            เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่และแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ทานร้าน McDonald’s เป็นร้านค้าเสียชื่อดังในประเทศไทยและต่างประเทศมีแผนที่จะทำการปิดกิจการของร้าน McDonald’s ออกจากห้างเซ็นทรัลทุกสาขาอย่างไรก็ตามทางด้านผู้บริหารของบริษัทแมคไทยจำกัด

ซึ่งเป็นผู้ที่คอยดูแลบริหารการจัดการร้านแมคโดนัลด์ สาขา ประเทศไทยได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าทางบริษัท McDonald’s ไม่มีนโยบายที่จะจัดการในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสาขาภายในห้างเซ็นทรัลหรือจะเป็นสาขานอกห้างเซ็นทรัลก็ตามบริษัท Mcdonald ยังคงเปิดกิจการภายในประเทศไทยตามปกติ

และไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะปิดกิจการแม้แต่นิดเดียวอย่างนั้นทางบริษัทแมคไทยจำกัดจึงได้ออกมาแถลงการณ์ถึงเรื่องนี้และยืนยันว่าข่าวลือในโลกออนไลน์แม้ไม่เป็นความจริงใจอย่างไรซึ่งถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้แมคโดนัลด์สาขาที่ต่างประเทศนั้น

จะมีการประกาศปิดกิจการไปหลายสาขาในประเทศของกลุ่มยุโรปและอเมริกาแต่ได้ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิตนั้นไม่ได้มีผลกระทบกับสาขาที่ประเทศไทยแต่อย่างใดที่ประเทศไทยยังคงสามารถเปิดกิจการได้ตามปกติเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ของประเทศไทย

เกี่ยวกับไวรัสนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วผู้ที่ติดเชื้อในแต่ละวันก็มีเพียงแค่นั้นมีเท่านั้นดังนั้นทางบริษัทแมคโดนัลเจนนี่เห็นความจำเป็นที่จะต้องปิดกิจการในประเทศไทยแม้แต่นิดเดียวทางด้านบริษัทแมคไทยไม่เอามาพูดถึงเรื่องข่าวลือว่าอยากจะให้ประชาชนนั้น

เสพข่าวลือที่เป็นเฉพาะเรื่องจริงและให้พิจารณาถึงเหตุผลต่างๆรวมถึงยาฟังข่าวหรือเพียงด้านเดียวเท่านั้นให้ดูจากสื่อต่างๆอื่นๆเพิ่มเติมด้วยธุรกิจของแมคโดนัลจะปิดกิจการในประเทศไทยจริงก็จะต้องมีการแถลงการประชาสัมพันธ์ ออกทาง ทีวีรวมถึงสื่อต่างๆให้ประชาชนได้ทราบกันทั่วกันไปแล้ว

อย่างไรก็ตามทางด้านบริษัทแมคไทยยืนยันว่าที่กำลังแชร์กันอยู่นี้ไม่เป็นความจริงและอยากให้ประชาชนนั้นหยุดข้อความแชร์เรื่องจากว่าทางบริษัทเองได้รับผลกระทบอย่างไรจากการที่มีการแชร์ข้อความที่ไม่เป็นความจริงนี้

สถานการณ์ของเศรษฐกิจประเทศไทยถึงแม้จะยังไม่ดีขึ้นมากนักแต่เชื่อว่าสินค้าของ Mcdonald จะยังสามารถขายได้เพราะเด็กๆและวัยรุ่นยังคงชอบกินอาหารจากร้านแมคโดนัลกันอยู่ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าทางผู้บริหารของ Mcdonald นั้นคงยังไม่ปิดกิจการสาขาในประเทศไทย

อย่างแน่นอนจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าในประเทศไทยนั้นดีขึ้นแล้วและตอนนี้ก็กำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะทำให้ร้านแมคโดนัลนั้นมีปัญหาหากมีการเปิดค้าขายในประเทศไทยแต่อย่างใดดังนั้นมันข่าวลือเรื่องของแมคโดนัลที่จะปิดกิจการในประเทศไทยนั้นจึงน่าจะไม่ใช่ความจริงนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  www.ufabet.com ช่องทางเข้าเว็ปพนัน

อาหารทะเล

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกอาหารทะเลเป็นอันดับต้นๆในอาเซียนประเทศไทยมีพื้นที่ในการตอบรับและรองรับสำหรับการทำธุรกิจอาหารทะเลเป็นอย่างมากจึงทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้อย่างดีเยี่ยมจากหลายๆปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามูลค่าในการส่งออกอาหารทะเลของประเทศ

เรามีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  2530 มีการผลักดันและสนับสนุนธุรกิจการส่งออกอาหารทะเลเพราะในเขตทางภาคใต้ที่ติดทะเลมีการทำการประมงเป็นอย่างมากและในส่วนนี้เองจึงทำให้มีธุรกิจหรือนักลงทุนที่เข้ามารับซื้ออาหารสดเหล่านี้เพื่อไปแปรรูปเป็นอาหารแช่แข็งส่งออกอาหารแช่แข็งคืออาหารที่นำสิ่งของมาใส่อุณหภูมิที่ติดลบ

เพื่อการเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานอาจจะเป็นเดือนหรืออาจจะหลายปีและง่ายต่อการขนส่งเพราะว่าหากมีอุณหภูมิที่สูงอาจจะทำให้เนื้อสัตว์หรืออาหารต่างๆมีการเกิดเชื้อราหรือของเน่าเสียทำให้สูญเสียทรัพย์สินไปอย่างสูญเปล่าจึงทำให้มีการสร้างธุรกิจอาหารแช่แข็งขึ้นมา

และในปัจจุบันมีการขนส่งมากมายหลายอย่างเพื่อตอบรับเกี่ยวกับธุรกิจแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางเรือเป็นมาระยะเวลานานสมัยก่อนในต่างประเทศจะใช้หิมะในการรักษาสภาวะของสัตว์ทะเลที่ล่ามาได้นำใส่ในห้องเก็บอาหารและเมื่อเวลาจับปลาต่างๆได้แล้วจะนำไปแช่ไว้ในหิมะที่อยู่ในห้องเก็บอาหาร

เพื่อรอวันที่ขึ้นจากทะเลเพราะในการออกทะเลแต่ละครั้งจึงระยะเวลาเป็นสัปดาห์อย่างน้อยหรือบางครั้งออกไปเป็นฤดูถึง 3 เดือนเลยก็ว่าได้นั่นจึงทำให้การเก็บรักษาเป็นเรื่องสำคัญเพราะมีผลต่อคุณภาพและราคาเป็นอย่างมากเพราะหากคุณภาพที่ด้อยลงไปอาจจะทำให้ราคาลดลงไปด้วย

ตามคุณภาพสินค้าที่มี อีกทั้งในปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงโดยฟาร์มเลี้ยงเพื่อนำมาแปรรูปเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะหรือแม้แต่จะเป็นรับซื้อจากชาวประมงแต่ส่วนใหญ่หากจะรับซื้อจากชาวประมงจะเป็นปลาตามฤดูกาลซึ่งสามารถขายได้ในราคาที่สูงพอไม่ได้มีทั่วไปในตลอดทั้งปีอาชีพการค้าอาหารทะเลถือว่ามีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่การส่งออกเท่านั้น

ในไทยเราก็เป็นอีกหนึ่งที่บริโภคอาหารทะเลเป็นจำนวนมากมีร้านอาหารทะเลเกิดขึ้นมากมายทั้งหมูกระทะที่เพิ่มบริการนี้ขึ้นไปและเพิ่มราคาขึ้น หรือแม้แต่ร้านอาหารที่อยู่ในห้างก็มีการนำของเหล่านี้ส่งมาสดๆจากฟาร์มหรือเป็นจากพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อมาจากชาวประมงจึงทำให้เห็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงมาก

ณปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการจะทำธุรกิจนี้คุณอาจจะต้องศึกษาเป็นจำนวนมากเพราะว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งที่มาของวัตถุดิบค่าแรงงานต่างๆที่มีความผูกพันณปัจจุบันหรือจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าในแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันและระยะเวลาที่ต่างออกไป

 

สนับสนุนโดย  SA gaming สมัคร