การท่องเที่ยวสามารถพัฒนาแหล่งที่อยู่ได้ 

การท่องเที่ยวในประเทศไทยถือว่าโตมากๆมีหลายจังหวัดพยายามทำให้จังหวัดของตัวเองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงในหมู่บ้านต่างๆก็เริ่มมีการจัดสรรองค์ความรู้ต่างๆจากการสัมมนาหรือการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ

ในปัจจุบันมีการฝึกอบรมมากมายจากเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้คนที่มีสถานที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำสวนเป็นของตัวเองหรือทำฟาร์มเป็นของตัวเองมีการสร้างรายได้ก่อตั้งชุมชนต่างๆสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเสริมกับรายได้อยู่ณปัจจุบันเพราะบางครั้งการทำสวนทำไร่นี้

จะมีเวลาช่วงที่ว่างในการจากการทำสวนในส่วนนั้นเองนำมาพัฒนาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านชั่วคราวขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนสร้างบ้านชั่วคราวขึ้นมาและคิดโปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารของคนพื้นบ้านนำมาเสิร์ฟหรือจัดเป็นการท่องเที่ยวในส่วนต่างๆยิ่งในปัจจุบัน คนในยุคปัจจุบันเบื่อการท่องเที่ยวที่ไปในสถานที่เดิมก็มีการมองหาสถานที่ใหม่ๆเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือแม้จะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมต่างๆของคนพื้นบ้านสถานที่ท่องเที่ยวสมัยนี้เกิดขึ้นมากมาย

นี่เป็นการผลักดันจากทางภาครัฐส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ท่องเที่ยวจากไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยเอง เพราะในประเทศไทยเองก็มีการจัดการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปทัวร์ต่างๆที่ทำพาเข้าไปในช่องเขาหรือสถานที่พักผ่อนต่างๆอุทยานต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีหลายครั้งที่มีการจัดทริปต่างๆขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนนั้นมีการออกโปรโมชั่นต่างๆ

โดยการลดราคาส่งเสริมให้ชุมชนมีการร่วมมือกันทำกิจกรรมบางอย่างขึ้นมาหรือแม้แต่สั้นธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาบางคนมีสวนเป็นของตัวเองนั่นก็คือสวนได้กาแฟในบางช่วงเวลาไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เพราะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดเวลาจึงมีเวลาว่างมาพัฒนาสร้างโฮมสเตย์เป็นของตัวเองเปิดลงช่องทางออนไลน์ต่างๆในปัจจุบันสามารถเข้าถึงช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มต่างๆที่มีเกิดขึ้นมากมาย

ในปัจจุบันและยังสามารถกระจายให้เข้าถึงคนได้อย่างหลากหลายจึงทำให้เป็นช่องทางในการหารายได้เสริมเมื่อทำโฮมสเตย์ขึ้นมาแล้วก็ยังสร้างกิจกรรมต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการพานักท่องเที่ยวต่างๆเพื่อชมการทำไร่กาแฟหรือแม้จะเป็นกระบวนการผลิตรวมถึงสถานที่ในการเก็บเกี่ยวเหล้านี้เองเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวคนในเมืองต่างๆไม่เคยได้พบได้เห็นก็เลยมีความตื่นตาตื่นใจ

และชื่นชอบในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มากมายอย่างไรก็ตามในอนาคตก็อาจจะมีการผลักดันจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดการสร้างงานหรือสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนตรงนั้นและผลักดันให้เกิดการพึ่งพาตนเองของชุมชนสร้างรายได้กลับไปพัฒนา ความเป็นอยู่

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  sa gaming สูตร