การจัดการสายงานกับคนที่มีจำนวนมาก

การจัดการสายงานกับคนที่มีจำนวนมาก

ธุรกิจที่ปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ต้องการเอาตัวรอดจากเศรษฐกิจในปัจจุบัน หรือจะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มองเห็นถึงโอกาสและปัญหาต่างๆว่ามีมากมายจนต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา การจัดการสายงานกับคนที่มีจำนวนมาก สิ่งที่สำคัญของธุรกิจก็คือการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้เหมาะสมต่อความต้องการของตลาดและปัจจุบัน

เพราะปัจจุบันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการทำธุรกิจส่วนตัว ตอนนี้เองจะทำให้องค์กรต่างๆมีความสนใจในการให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้มีรูปแบบมากยิ่งขึ้น หากใครที่มีความรู้สึกว่าสายงานของตัวเองหรือส่วนงานของตัวเองควรได้รับการปรับปรุงหรือว่ามีสิ่งที่บกพร่องอยู่ในองค์กรของตัวเอง จำเป็นจะต้องเข้าไปแก้ไขอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาใดๆ

ตามมาการว่าโครงสร้างต่างๆขององค์กรและการบริหารต่างๆที่มีปัจจัยวัตถุประสงค์ของการทำงานมีผู้คนมากมายในการทำงานบุคลากรต่างๆรวมถึงการวางโครงสร้าง จะทำให้สามารถรู้ได้ว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากตรงไหนและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีเพราะการวางโครงสร้างถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ของแต่ละองค์กรที่จะบ่งบอกได้ว่าแผนกไหนที่มีความสามารถในการทำงานหรือแผนกไหนที่กำลังมีปัญหาอยู่ขนาดนี้ จะสามารถเข้าไปแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากใครที่มีการวางแผนที่ไม่เป็นรูปแบบการเข้าไป

แก้ไขในองค์กรก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องยากจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องวางแบบแผนโครงสร้างที่ดีโดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาดใหญ่ หรือขนาดกลางหรือเป็นบริษัทที่กำลังพัฒนามีแผนว่าจะรับคนเข้ามาเป็นจำนวนมากในการทำงาน การทำงานที่ร่วมกับคนเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องใช้ศักยภาพในการควบคุมคนหรือสายการบริหารที่ชัดเจนเพราะว่า ไม่งั้นอาจจะเกิดการผิดพลาดในการดูแลได้

เพราะการดูแลผู้คนในภาพรวมใหญ่มีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ผู้คนเหล่านั้นเข้าใจหน้าที่ของตัวเองผิดหรือความรับผิดชอบตัวเอง การวางโครงสร้างที่บ่งบอกว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรในการทำงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะถ้าหากไม่มีการควบคุมดูแลให้ดีจะทำให้บริษัทเรานั้นเกิดข้อผิดพลาดเกิดปัญหาตามมาก็ได้สิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆว่าทำไมการวางโครงสร้างของระบบเหล่านั้น

จึงเลือกที่เหมาะสมกับบุคลากรที่มีจำนวนมากการประกอบด้วยแรงงานที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีการวางระบบอย่างชัดเจน เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของเช่นธุรกิจต่างๆที่เหมาะสมลักษณะนี้เองจึงเป็นทักษะของผู้บริหารที่ต้องมีความรู้ความสามารถในการวางรูปแบบที่เหมาะ กับการทำงานของทีมงานหรือบุคลากรต่างๆรวมถึงแรงงานในสายงานต่างๆที่เข้ามา

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  บาคาร่า

การค้นหาทรัพยากรใหม่ๆในต่างประเทศ

การค้นหาทรัพยากรใหม่ๆในต่างประเทศ

การค้นหาทรัพยากรใหม่ๆ การขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆคือการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เพราะธุรกิจที่ดำเนินมาเป็นระยะสักพักหนึ่งหรือดำเนินงานมาเป็นระยะเวลานานจำเป็นจะต้องมีการขยายธุรกิจหรือค้นหาตลาดใหม่ๆ เพื่อทำให้ธุรกิจเรานี้มีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมรวมทั้งมีการวางโครงการใหม่ๆขึ้นมาดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จไปได้หรือเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของธุรกิจนั้นๆให้มีมากยิ่งขึ้น

ในส่วนนี้เองบริษัทต่างๆที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขาดทุนหรือการขาดสภาพคล่องต่างๆ ย่อมมีโอกาสที่จะลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างมากเพราะมีความชำนาญหรือความผ่านประสบการณ์ต่างๆมาแล้ว

 จึงมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในส่วนต่างๆไปสู่ประเทศข้างเคียง เพราะในตลาดอุตสาหกรรมต่างๆเมื่อดำเนินงานมาสักพักจะมีการค้นพบว่ามีการอิ่มตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้บริโภคเองหรือผู้ที่จะทำงานในส่วนของบริษัทเอง

 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินโครงการหรือการทำงานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถรวมถึงพัฒนาศักยภาพของบริษัทเองที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น การขยายธุรกิจมีความเสี่ยงอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามในความเสี่ยงเอ็งก็มีข้อดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มตลาดใหม่ๆที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือในส่วนของประเทศต่างๆที่มีความอุดมสมบูรณ์ในส่วนของทรัพยากรต่างๆให้บริษัทนั้นๆเข้าไปแสวงหาผลกำไรในตลาดใหม่ๆได้ เพราะอย่างที่รู้กันว่าในแต่ละประเทศย่อมมีทรัพยากรภายใน ที่มีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทรัพยากรทางด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาผลิตสินค้าและบริการภายในบริษัทนั้นๆหรือรวมทั้งทรัพยากรทางด้านบุคคล

 ที่มีอัตราการจ้างไม่เหมือนกัน น่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกหรือแพงหากยกตัวอย่างง่ายๆก็คงจะเป็นในประเทศไทยมีอัตราค่าแรงที่ค่อนข้างสูงในราคา 300 บาทต่อ 1 วัน แต่ในประเทศเวียดนามณปัจจุบันค่าแรงจะอยู่ที่ประมาณ 80 บาทต่อวันนี่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ชัดว่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ

หากมีการขยายตัวไปยังประเทศต่างๆหรือประเทศข้างเคียงที่มีอัตราการใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างถูกหรือลดต้นทุนในการทำงาน จะทำให้บริษัทนั้นสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้มากขึ้นเพราะมีการลดต้นทุนในการทำงานแต่ว่าได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เหมือนกัน นี่เองจะเป็นสาเหตุว่าทำไมบริษัทต่างๆมีการขยายสาขาหรือการลงทุนไปยังประเทศข้างเคียงเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานหรือเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

 

สนับสนุนเรื่องมาจาก  Gclub ฟรี 500

การแพร่กระจายโคโรน่า

ปัญหาแพร่กระจายเชื้อไวรัส โคโรน่า

การแพร่กระจายโคโรน่า ธุรกิจ-เครื่องบินเจ็ทส่วนทางเลี่ยง ปัญหาแพร่กระจายเชื้อไวรัส โคโรน่า (Mearsk)

การแพร่กระจายไวรัส โคโรน่า เชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) จากประเทศจีนระบาดไปทั่วโลก และผู้โดยสารชาวจีนที่ตกค้างระหว่างการเดินทางไปประเทศต่างๆ มีมากมาย หลายคนเลยมีความคิดว่าจะว่าจ้างเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวที่พร้อมรับผู้โดยสารจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 

การเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวนี้เป็นความคิดที่ดีทีเดียว แต่ว่าต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แต่ข้อดีคือผู้ว่าจ้างสามารถวางแผนเวลาเดินทางเองได้ 

แต่ว่าบริษัทต่างๆ ที่ทำธุรกิจด้านการบินก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพราะว่าไม่มีเครื่องบินและลูกเรือมากพอ

นาย Darin Voyles ซึ่งเป็นผู้ดูแลเครื่องบินเจ็ทประจำ Paramount Business Jets กล่าวว่าเรามองเห็นถึงช่องทางของธุรกิจ แต่ก็พบว่าเราไม่มีเครื่องบินหรือลูกเรือที่พร้อมให้บริการเลย และเขายังกล่าวยอมรับตรงๆว่า การนำเครื่องบินไปรับส่งผู้โดยสารที่ประเทศจีนในช่วงนี้ เป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆ 

เพราะว่าหากไปรับผู้โดยสารที่จีนแล้ว ผู้โดยสารที่มากับเครื่องบินจะต้องเข้าสถานที่กักกันเพื่อรอดูอาการกว่า 14 วันในทันที

ผู้อำนวยการสายการบิน MyJet Asia ในสิงคโปร์ นาย โลแกน ราวิชกันซาร์กล่าวถึงธุรกิจการรับส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่าเดิมกว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์ในเดือนที่แล้วเนื่องจากผู้โดยสารเดินทางออกไปท่องเที่ยวยังประเทศต่างๆ แต่ว่าเดือนนี้ผู้โดยสารชาวจีนต้องกลับไปยังประเทศบ้านเกิดเพื่อทำงานต่อ ผู้โดยสารหลายคนพยายามสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการให้เครื่องบินไปส่งพวกเขาที่กรุงปักกิ่ง,เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง

นายราวิชกันซาร์กล่าวเสริม ว่า แต่เราต้องทำตามกฎอย่างเคร่งครัด แม้ว่าผู้โดยสารจะมีเงินจ้างก็ตาม มีผู้โดยสารต้องการจะออกจากเมืองจีนแต่ก็หมดหวัง ลูกค้ารัฐบาลจากอเมริกาใต้สอบถามถึงเรื่องการเช่าเครื่องบินเหมาลำเพื่อที่จะออกจากดินแดนจีน (เมืองอู่ฮั่น) ให้ได้ 

บริษัทสายการบินที่สหราชอาณาจักรออกมายืนยันเองว่า มีคำสอบถามมากมายถึงการนำเครื่องบิน 4 ลำเพื่อรับผู้โดยสารประมาณหลายร้อยคนออกจากที่นั่น

ซึ่งหากเป็นเครื่องบินเจ็ทที่มีขนาดเบามาก เดินทางได้ 2-4 คน มีราคาอยู่ที่ 2400 ดอลลลาร์ต่อชั่วโมง จากคำกล่าวของ Paramount Business Jets.  แต่หากเป็น “super midsize” เครื่องบินมีเบาะที่นั่ง 8-10 คน มีราคาเช่าที่ $6,000 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมง 

ผู้อำนวยการบริษัท vistajet กล่าวว่าการเจริญเติบโตของธุรกิจการรับส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน เติบโตกว่าสองเท่าเมื่อเดือนที่แล้ว ถึงแม้ว่าจะห้ามเครื่องบินบินผ่านเข้า-ออกจากประเทศจีนก็ตาม

ในขณะที่สัดส่วนของนักเดินทางยังเพิ่มขึ้นมากว่าช่วงตรุษจีน ดังนั้น ธุรกิจเที่ยงบินเติบโตขึ้นจากกลุ่มผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว vistajet นั้นเอง 

นายราวิชกันซาร์ กล่าวว่าโรคระบาดเที่ยวนี้ร้ายแรงว่าไวรัส Maersk เสียอีก โดยรัฐบาลพร้อมให้การเยียวยาผู้โดยสารยามขึ้นเครื่อง (ไม่เก็บเงินให้บริการฟรี) 

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่า sa gaming

Amazon ลบโปรดักส์ที่หลอกลวง

ธุรกิจ-Amazon ลบโปรดักส์ที่หลอกลวงฆ่าไวรัสโคโรน่าได้

Amazon ลบโปรดักส์ที่หลอกลวง ฆ่าไวรัสโคโรน่าได้ ผู้ขายผลิตภัณฑ์มีการกุข่าวขึ้นมาว่าสามารถคิดต้นตัวยาที่รักษาหรือต่อต้านไวรัสโคโรน่าได้แล้ว โดยมีการขายผ่าน amazon ทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันอย่างมาก ในโลกของ e-commerce

Amazon ไม่แฮปปี้กับการกระทำดังกล่าวของ third party ที่มีการหลอกขายสินค้าว่าเป็นยาที่รักษาไวรัสโคโรน่าได้จริง ซึ่งข้อมูลที่ผิดๆแบบนี้ยังเผยแพร่กระจายไปทั่วโลกโซเชียล และมันปรากฏว่าเป็นข่าวอันดับหนึ่งในโลกของ e-commerce เลยทีเดียว เวลานี้ amazon ได้ย้ายสินค้านี้ออกจากหน้าเว็บแล้วเพื่อป้องกันลูกค้าที่เข้าใจผิดและหลงเชื่อซื้อมัน

ลูกค้าที่ต้องการจะหายจากโรคนี้บางคนมีการหลงเชื่อ โดยที่ผู้ขายพยายามอธิบายว่าตัวยาของเขามีความปลอดภัย, มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวล้าง(ฆ่าเชื้อ),หน้ากากอนามัย และที่สำคัญมีตัวยาที่รักษาโรคไวรัสให้หายขาด และผู้ขายยังอ้างอิงถึงหน่วยงานระดับโลกเช่นองค์กร WHO -World Health Organization และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ the Centers for Disease Control

สินค้าทั้งหมดจากผู้ขายรายนี้ขาดความน่าเชื่อถือ และเมื่อใช้บริโภคแล้วอาจเกิดความเจ็บป่วยได้ ดังนั้นถ้าคุณลูกค้ามีสินค้าเหล่านี้อยู่ในมือให้ทิ้งมันหรือแจ้งเบาะแสสู่ amazon ได้ ว่าซื้อมาจากแหล่งใด ประเทศใด

ปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามากกว่า 80,000 คนและมันคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 2,000 คน 

เจ้าหน้าที่ของ Amazon กล่าวว่า สินค้าดังกล่าวทำออกมาอย่างผิดกฎหมายที่อเมริกา โดยปราศจากการวินิจฉัยและอนุญาตจาก the Food & Drug Administration (FDA), และโยบายของเราคือพยายามลิสต์รายชื่อของผลิตภัณฑ์นี้ ที่ถูกขายสู่ท้องตลาดไปแล้ว เพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการรับรองจากองค์กรทางการแพทย์ใดๆ เลย

ผลิตภัณ์ปลอมเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่เลยใน แพลตฟอร์มของ amazon เพราะว่าผู้ขายต้องการหลายขายสินค้าที่ไร้คุณภาพ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเสื้อผ้า,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้าข่ายว่าเป็นสินค้าที่ปลอมแปลงไม่ได้มาตรฐานอีก แต่เรื่องยารักษาโรคที่มีการบรรยายสรรพคุณเกินจริงเป็นเรื่องที่ซีเรียสที่สุดแล้ว

ทำให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้เข้าพบปะกับ องค์กรอนามัยโลก (WHO) เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์เพื่อพิจารณาถึงข้อมูลหลอกลวงเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งอาจมีการแชร์ข้อมูลผิดๆ บนสื่อโซเขียลอีก เช่นแชร์ทาง facebook,twitter 

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมก็ยังคงนิ่งเฉยกับเรื่องดังกล่าว แต่การอภิปรายก็พยายามมองถึงเรื่องภาพรวมกว้างๆมากกว่าว่าจะทำอย่างไรกันดี เพราะว่าการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดทำให้ผู้คนหลงเชื่อกันมานักต่อนักและเป็นผลร้ายต่อประชาชนที่หลงเชื่อข่าวนั้น 

เช่นเดียวกับผู้ผลิตโทรศัพท์รายใหญ่อย่าง iphone มีการรายงานข่าวสั้นๆ เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า ตลอดเป็นระยะๆ 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  คาสิโนฝากขั้นต่ำ 20 บาท

การวางแผนการทำธุรกิจ

การวางแผนการทำธุรกิจ

การวางแผนการทำธุรกิจ เพื่อจะได้ไม่เสียรู้ทุกคนเคยมีความฝันที่อยากจะเป็นนักธุรกิจแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าเราทำจะได้ประโยชน์อะไรจากการทำตรงส่วนนั้นบ้างอย่างแรกเราควรเจาะลึกไปที่คำว่าการทำธุรกิจก่อนว่ามันหมายถึงอะไรและในโลกปัจจุบันนี้ต้องการอะไรคือต้องดูการตลาดว่ายังขาดผลิตภัณฑ์อันไหน

หรือยังไม่มีสินค้าแบบไหนเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าการที่เราจะลงทุนนั้นจะได้อะไรกับมาบ้างและจะเลือกทำผลิตภัณฑ์อะไรที่มีคนนิยมใช้และสามารถนำสู่ตลาดออนไลน์นี่ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆน้อยคนนักที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนฉะนั้นเราจึงต้องมีความรอบคอบในการทำธุรกิจอย่างมากเพราะผลกำไรจากการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจะสามารถทำให้เราต่อยอดการทำงานได้และขยายเครือข่ายได้และอาจจะมีหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุนกับเราก็ได้แต่ต้องมีความรอบคอบจริงๆ

และต้องมีความรู้ทางด้านการทำงานแบบธุรกิจด้วยเพราะการทำงานร่วมกับผู้อื่นถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆเพราะมีให้เห็นกันเยอะมากการช่อโกง

การเชิดเงินหรือแบ่งกำไรไม่เท่ากันจึงเกิดการโต้เถียงว่าใครลงทุนอะไรมากกว่ากันนี่ก็ถือเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่จะทำธุรกิจร่วมกับคนอื่นมักจะพบปัญหาเหล่านี้อย่างมากการมีความรู้พื้นฐานด้านการทำงานลงทุนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนที่จะทำธุรกิจส่วนตัวหรือร่วมกับผู้อื่นควรมีการศึกษาในเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดและเสียเปรียบกันแต่ถ้าหากคุณมีความรู้ทางด้านนี้มามากพอแล้วก็สามารถวิเคราะห์สิ่งที่คุณจะนำไปประกอบธุรกิจได้เลย

ว่าจะสามารถเจาะกลุ่มการตลาดที่เป็นเป้าหมายของสินค้าเราได้ก็จะถือว่าเราประสบผลสำเร็จในการทำงานอย่างมากแต่ถ้ามีการพัฒนามากขึ้นจะเปลี่ยนเป็นการทำธุรกิจแบบออนไลน์กันหรือทำงานผ่านคอมพิวเตอร์แถมสะดวกสบายใช้งานได้ง่ายขึ้นมีระบบการทำงานที่ดีและเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการบันทึกข้อมูลการใช้บริการอีกด้วยแล้วเราจะสามารถคำนวณผลกำไรจากการทำธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย

ปัจจุบันนี้มีความนิยมทำงานผ่านคอมพิวเตอร์อย่างมาก

เพราะคนส่วนใหญ่เน้นใช้เทคโนโลยีในการทำงานกันเพราะมันง่ายและสะดวกสบายอย่างมากหวังว่าธุรกิจที่เราประกอบนั้นจะเกิดผลดีและมีการพัฒนาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคุณต้องรู้จักการวางแผนการทำงานด้วยต้องตั้งเป้าในการทำยอดขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยจะได้คำนวณได้ว่าสิ่งที่ลงทุนนั้นจะสามารถเติบโตได้และประสบความสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนกัน