ซินลากู ทำชาวสวนวิกฤตเพราะทำสวนทุเรียนเสียหายหนัก

ทำสวนทุเรียนเสียหายหนัก ตั้งแต่พายุซินลากูได้พัดผ่านเข้ามาที่ประเทศไทยทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายมากโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่เขตภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันและหลังจากที่พายุเข้าสิ่งที่ตามมาก็คือการที่เกิดปัญหาน้ำท่วมแบบฉับพลัน

ชาวบ้านต่างได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีที่อยู่อาศัยสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือพืชสวนไร่นาได้รับความเสียหายชาวไร่ชาวสวนกำลังจะได้ผลิตผลทางการเกษตรออกมาแต่ก็ได้รับผลกระทบจากการที่อายุซินลากู

พัดเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยยังเช่นที่จังหวัดชุมพรตอนนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบหนักถึงแม้ว่าน้ำจะไม่ท่วมเหมือนกับจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือและภาคอีสานแต่สิ่งที่ชาวจังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบจากพายุในครั้งนี้ก็คือพืชสวนพืชไร่อย่างเช่นทุเรียน

ซึ่งเป็นผลไม้ที่ชาวเกษตรกรกำลังปลูกและกำลังออกผลอ่อนอยู่และอีกไม่นานกำลังจะทำรายได้ให้กับชาวสวนได้รับความเสียหายเพราะจากการเกิดพายุฝนที่ตกกระหน่ำลงมาทำให้ทุเรียนร่วงลงสู่พื้นดินเป็นจำนวนมาก  และจากการที่ต้นทุเรียนได้รับผลกระทบจากแรงพายุนี่เองเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับชาวเกษตรกร 

          ปัญหาของเกษตรกรที่มีอยู่ในช่วงนี้ก็คือเงินที่จะลงทุนในการปลูกพืชผลทางการเกษตร ทำสวนทุเรียนเสียหายหนัก เพื่อนำไปส่งขายนั้นค่อนข้างมีจำนวนจำกัดเนื่องจากรายได้ของเกษตรกรนั้นในแต่ละปีมีรายได้น้อยเพราะเมื่อมีการนำสินค้าไปขายก็มักจะถูกพ่อค้าคนกลางกดราคารวมถึงการส่งออกในช่วงนี้

ก็มีปัญหาเพราะสินค้าของไทยนั้นค่อนข้างที่จะส่งออกยากเนื่องจากว่าต่างประเทศเองก็จะต้องมีการเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของการรับสินค้าเข้าประเทศเพราะเกรงว่าสินค้านั้นอาจจะนำเชื้อไวรัสเข้าสู่ประเทศได้ดังนั้นปัญหาที่ตามมาหลังจากที่มีการเกิดพายุเข้าแล้วพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

จึงส่งผลให้ประชาชนนั้นเสียกำลังใจในการที่จะทำงานทำไร่ทำสวนเพราะวิกฤตในครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับชาวชุมพรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวจากการที่ทางด้านสำนักงานเกษตรอำเภอได้มีการลงไปสำรวจพื้นที่ต่างก็พบว่าส่วนของชาวบ้านนั้นได้รับผลกระทบแทบทุกส่วนเลย

ก็ว่าได้นั่นก็เพราะว่าเมื่อมีพายุเข้ามักจะมีโรงแรมและนอกจากผลทุเรียนจะร่วงลงพื้นแล้วต้นทุเรียนบางต้นก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเกิดการหักโค่นซึ่งจะส่งผลกับชาวสวนอย่างหนักเพราะถ้าหากต้นทุเรียนหักโค่นก็จะต้องมีการปลูกทุเรียนกันใหม่ซึ่งกว่าจะสามารถโต

และออกผลได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาหลายปี ดังนั้น ในตอนนี้สิ่งที่ทางหน่วยงานราชการจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้นั้น จะต้องมาสำรวจก่อนว่ามีความเสียหายมากแค่ไหน ก่อนยื่นเรื่องแจ้งต่อรัฐบาลเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป 

 

สนับสนุนโดย.  sa casino ฟรี300