มาทำความรู้จักกับความมั่งคั่ง

ความมั่งคั่งคืออะไร หลายคนตั้งคำถามกับความหมายนี้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความมั่งคั่งคือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิหรือความมั่งคั่งสุทธิ ของบุคคล ซึ่งก็คือ สินทรัพย์รวม ลบ ด้วยหนี้สินรวม นั่นเอง ซึ่งความมั่งคั่งส่วนใหญ่ก็มาจากการออม การลงทุน หรือมรดก

ซึ่งหากคนที่รู้จักการบริหารความมั่งคั่งคือ เค้าจะไม่นำความมั่งคั่งออกไปใช้จ่ายในการดำรงชีพ ยกเว้นเมื่อรายได้ประจำหยุดไปแล้ว แล้วเราควรมีอะไรอยู่ในความมั่งคั่งบ้างถึงจะดี

  1. สินทรัพย์สภาพคล่อง ได้แก่เงินสด เงินฝากระยะสั้น กองทุน เพื่อสำรองใช้จ่ายวันต่อวันและสำรองในกรณีฉุกเฉินอย่างน้อยหกเดือน เพราะถ้าหากสำรองมากกว่านี้ อาจจะทำให้เสียโอกาสในความมั่งคั่งกลุ่มที่สอง
  2. สินทรัพย์เพื่อการลงทุน เพื่อสร้างรายได้ หรือสร้างมูลค่า เช่นเงินฝากระยะยาว อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ซึ่งกฎของมันคือ ความมั่งคั่งจะเติบโตได้ดี ถ้าเรามีสัดส่วนของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน มากกว่า 50% ของความมั่งคั่งทั้งหมด
  3. สินทรัพย์ส่วนตัว เช่นที่อยู่อาศัย รถยนต์ หรือของใช้อื่นๆ หากเสียเงินซื้อกับสินทรัพย์ประเภทนี้เกินไปก็จะทำให้เสียโอกาสในการลงทุน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้น ข้อสามนี้ ผู้ที่ประสบความสำเร็จการเงินบางท่าน ไม่นำมาเป็นสินทรัพย์ด้วยซ้ำ แต่บางท่านอาจจะมองว่า ถ้าได้มีการคัดกรองก่อนซื้อด้วยการประมาณราคาและโอกาสขายต่อในอนาคต แล้วมันสามารถเพิ่มความมั่งคั่งได้ก็อาจจะเป็นข้อยกเว้น เช่น บ้านพักอาศัย ของสะสม เครื่องประดับ แต่ในทางตรงกันข้ามควรหลีกเลี่ยงสินทรัพย์ราคาสูงด้อยค่าเร็วหรือซื้อแล้วมีค่าใช้จ่ายแฝงสูงตามมา เช่น รถยนต์

แล้วเคยคิดไหมว่า ทำไมการสร้างความมั่งคั่งจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน เพราะความมั่งคั่งนั้นสามารถแปลงเป็นปัจจัยที่สนองความต้องการทุกระดับของมนุษย์ เช่น ความต้องการในด้านปัจจัยสี่ ความปลอดภัย ความรักการเป็นเจ้าของ ความภาคภูมิใจ และความสมบูรณ์แบบของชีวิต

และยังมีปัจจัยอื่นที่เร่งความสำคัญของการสร้างความมั่งคั่ง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยเชิงบวก โดยถ้าหากจะมองว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองมั่งคั่งนั้น เราควรจะต้อง

บริหารความมั่งคั่ง ด้วยการวางแผนทางการเงินแบ่งเป็นหลายแผนครอบคลุมทุกความต้องการทางการเงิน โดยกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติเพื่อให้ทั้งหมดเป็นจริง เพราะการบริหารความมั่งคั่งด้วยการมีแผนทางการเงิน จะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและความต้องการที่เราอยากมีอยากได้ ให้อยู่ในกรอบที่มันควรจะเป็น และเป็นสิ่งที่คอยเตือนเราอยู่เสมอเมื่อครั้งใดก็ตามที่เรากำลังจะหลุดจากแผนที่เราได้กำหนดไว้

 

ขอขอบคุณ  sa gaming vip ทดลอง เล่น  ที่ให้การสนับสนุน