เจ้าของธุรกิจ vs ลูกจ้าง

ในปัจจุบันก็ทมีทั้งคนที่เลือกสายงานในการทำธุรกิจต่างๆและคนที่ต้องการเป็นลูกจ้างประจำ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้นั้นเป็นงานที่มีความสุจริตทั้งสิ้น แต่แน่นอนว่าทั้งสงมีความแตกต่างเช่นกันทั้งในเรื่องการทำงานและแนวความคิดด้วย ถึงแม้จะมีแนวความคิดในการทำงานที่ต่างกัน

แต่ในเรื่องของเป้าหมายในการทำธุรกิจหรือการทำงานเป็นลูกจ้างนั้นก้ค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงกันนั่นเอง โดยเป้าหมายทั้งในการทำธุรกิจและในการทำงานนั้นก็คือ การได้มาซึ่งรายได้เพื่อที่จะสามารถไปใช้เพื่อเลี้ยงชีพนั่นเอง และสำหรับเจ้าของธุรกิจนั้นเป้าหมายที่แท้จริงคือการได้มาของรายได้แต่เป้าหมายหลักของคนทำธุรกิจนั้น

ความจริงแล้วคือการทำธุรกิจให้สามารถเข้าไปอยู่ในตลาดทีได้รับความนยมเพื่อให้ธุรกิจนั้นมีการเจริญเติบโตขึ้นไปอีกนั่นเอง ซึ่งจะต่างจ้างลูกจ้างจะไม่ต้องมานั่งคิดหรือมาเหนื่อยในเรื่องการทำการตลาเป็นต้น

เจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองไม่ต้องทำงานภายใต้การบังบัญชาของใคร เพราะเราเป็นเจ้าของคนที่จะสั่งเราหรือใช้เราในการทำงานได้นั้นก็มีเพียงแค่ตัวเรานั่นเอง ดังนั้นแล้วลักษณะนิสัยของเจ้าของธุรกิจที่จะไปได่ไกลนั้นก็คือจะต้องมีความรับผิดชอบ ขยันและเป็นคนที่จะต้องพ้อมเรียนรู้นำสิ่งใหม่ๆมาพัฒาตัวเองและธุรกิจอยู่เสมอ

รายได้ที่ไม่มั่นคง การทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นการทำธุรกิจการขายเสื้อผ้าแฟชั่น แน่นอนว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนนั้นยอดขายและผู้ซื้อไม่ได้มีเท่ากันในทุกๆวันทุกๆเดือนดังนั้นการเป็นเจ้าของธุรกิจจึงมีรายได้ไม่เท่ากันในแต่ละเดือนซึ่งบางเดือนอาจจะได้มากและในบางเดือนอาจจะได้น้อยเจ้าของธุรกิจจึงต้องมีการจัดสรรในเรื่องรายรับรายจ้ายอย่างละเอียดมากๆ

อิสระที่มากในการทำงาน เจ้าของธุรกิจสามารถที่จะทำงานเมื่อไหร่ที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องมีการจำกัดพื้นที่นการทำงาน แต่การทำงานจะต้องดำเนอนการไปอย่างราบรื่น

ลูกจ้างนั้นจะต้องทำงานภายใต้การบังคับบัญชาจากหัวหน้าหรือผู้ที่จ้างงาน เพื่อให้งานดำเนินไปตามสิ่งที่ผู้จ้างนั้นต้องการนั่นเอง ดังนั้นแล้วถึงแม้จะเป็นการดำเนินงานตามคำสั่งแต่การเป็นลูกจ้างก็จะตองมีควมรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเช่นกันด้วย

รายได้คงที่ ถือว่าเป็นข้อดีในการบริหารจัดการด้านการเงิน เพราะรายได้ของการเป็นลูกจ้างนั้นจะสามารถทำให้การกำหนดการใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นเป็นไปอย่างง่ายและราบรื่นขึ้นแต่รายได้จะคงที่ตลอดไปไม่มีลดลงหรือเพิ่มสูงขึ้น

อิสระในการำงานค่อนข้างน้อย เพราะเป็นลูกจ้างนั้นจะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งผู้บังคับบัญชาทำให้ลูกจ้างนั้นมีอิสระในการทำงานที่น้อยเพราะว่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งและต้องอยู่ภายในสถานที่ที่ถูกจำกัดไม่สามารถออกไปนอกสานที่ในขณะที่ทำงานได้ ทำให้บางครั้งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความอึดอัดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในเรื่องนี้เช่นกัน

 

สนับสนุนโดย.  บาคาร่า777