การปลูกอ้อยเพื่อเป็นแนวทางเศรษฐกิจในยุคนี้

 

ปลูกอ้อยแนวทางเศรษฐกิจ อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าอ้อยเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเพราะเนื่องจากอ้อยนั้นเป็นการแปรรูปให้เป็นน้ำตาลซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างมาก

ดังนั้นอ้อยและน้ำตาลจึงมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นที่เรานำมาไว้ในครัวเรือนอยู่ในทุกวันนี้

  • จากการสำรวจมีการบริโภคน้ำตาลที่มีการใช้กันในประเทศของเรานั้น ไม่ต่ำกว่าปีละประมาณ 1.6-1.7 ล้านตันกันเลย ซึ่งเราอาจจะคิดเป็นมูลค่าคร่าวๆน่าจะอยู่ที่เกือบประมาณ 17,000-19,000 ล้านบาทเลยนะ
  • ซี่งมีการส่งออกน้ำตาล ด้วยการผลิตน้ำตาลจำหน่ายให้กับตลาดทั่วโลก อยู่ที่ประมาณปีละ 3 ล้านตันกว่าๆ และมีรายได้เข้าประเทศของเราน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 20,000-30,000 ล้านบาทต่อปี  
  • ซึ่งเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้ประเทศเราเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลติดอันดับ 3 ของโลกเลยแหละ
  • หากคิดเป็นร้อยละของรายได้ภาคเกษตรทั้งหมด ซึ่งอ้อยจะมีรายได้เป็นร้อยละ 4 เลยแหละ
  • อ้อยสามารถสร้างเป็นอาชีและขยายเป็นโรงงานได้ด้วยการทำน้ำตาล และสามารถขยายเป็นธุรกิจต่อยอดได้เป็นอย่างดี

วิธีเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับการน้ำไปใช้งาน

เราควรเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะกับสภาพอากาศของพื้นที่ที่เราจะปลูก และควรเลือกพันธุ์อ้อยที่มีความเหมาะสมกับกินในพื้นที่เหล่านั้น ซึ่งจะทำให้อ้อยของเรามีผลผลิตสูงตามมาและนอกจากนั้นจะช่วยให้อ้อยมีคุณภาพซึ่งจะส่งผลทำให้อ้อยมีความหวานมากกว่า 10 ซีซีเอส อีกด้วย สิ่งสำคัญในการเลือกพันธุ์อ้อยนั้นเราต้องเน้นพันธุ์ที่ทนทานต่อหนอนกอลายจุดใหญ่ หรือหนอนกอลายจุดเล็ก เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นศักรูอันร้ายกาจสำหรับอ้อยเลยก็ว่าได้

สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับอ้อย ดูแลพันธุ์อ้อย ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์อ้อยนั้น ก็คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และก็ยังมี สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย นอกจากนั้นยังมี กรมวิชาการเกษตรและบริษัทมิตรผลอีกด้วย พวกเขาเหล่านั้นจะมีหน้าที่ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ และทดสอบสายพันธุ์นั้นๆ หรืออาจจะมีการหาพันธุ์ผสมพันธุ์ต่างๆ ซึ่งการผสมพันธุ์หรือพันธุ์อ้อยที่มีการปรับปรุงพันธุ์แล้วนั้นจะมีผลให้ส่งผลถึงผลผลิตที่ดีกว่าเดิมและเหตุนี้จึงจำเป็นต่อชาวไร่ที่ปลูกอ้อย เพราะนอกจากพันธุ์อ้อยที่ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกอ้อยในด้านต่างๆ รวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอ้อยและการแก้ไขปัญหาต่างๆอีกด้วย

การเลือกดินในการปลูกอ้อย

การเลือกดินหรือพื้นที่ให้เหมาะสมในการปลูกอ้อยนั้น เราควรเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมเสียก่อน ลักษณะของพื้นที่ในการปลูกอ้อยนั้นควรเป็นที่ลุ่มหรือที่ดอน ที่น้ำไม่สามารถขังได้ ควรมีการปลูกอ้อยให้ห่างไกลจากมลพิษ มีการคมนาคมที่สะดวก และควรอยู่ให้สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,500 เมตร และที่สำคัญไม่ควรอยู่ห่างจากโรงงานที่ผลิตน้ำตาลไม่ควรไกลเกิน 60 กิโลเมต