สร้างธุรกิจให้กับชุมชน

ความมั่นคงของชุมชนหรือแม้แต่จะเป็นเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในชุมชนนี้เกิดจากการ ทำงานอย่างเป็นระบบหากช่วงไหนที่มีความแข็งแรงมากก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานดึงความรู้ความสามารถของคนในชุมชนเข้ามาพัฒนาหรือแม้แต่ผลิตนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา

เพื่อรองรับกับเทรนการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันคนในปัจจุบันมุ่งทำงานเป็นอย่างมากและนำเงินเหล่านั้นใช้เพื่อในการพักผ่อนธุรกิจที่รุ่งเรืองที่สุดหรือกำลังบูมที่สุดณตอนนี้ในประเทศไทยนั้นก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือชาวต่างชาติเองก็มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มีการผลักดันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมายที่สร้างสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภาคใต้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนของตัวเองให้มีการประดิษฐ์สิ่งของหรือสินค้าขึ้นมาเพื่อจำหน่ายเป็นของฝากของฝากเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆต้องการของที่ระลึกหรือแม้แต่ของที่นำไปฝากคนอื่นนี่จึงทำให้เกิดการสร้างสิ่งของขึ้นมาจากวัตถุดิบที่มีอยู่

ในชุมชนนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการทำจากสารที่มีการพัฒนารวมไปถึงเป็นของฝากกระเป๋าสานรวมไปถึงตะกร้าที่มีการใช้สารเหล่านี้คือการนำองค์ความรู้ต่างๆมาบวกกับการทำธุรกิจสร้างชุมชนขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับชุมชนอื่นเงินที่เข้ามาในหมู่บ้านนี้หรือในกลุ่มก้อนเหล่านี้

จึงจะเป็นเงินที่มาหมุนเวียนในระบบทำให้ชุมชนเหล่านั้นพัฒนาขึ้นและสามารถสร้างรายได้ใหม่ๆขึ้นมาหากมีการจัดกิจกรรมต่างๆก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากเรานี้เองจึงทำให้รายงานมากมายมีการฝึกอบรมหัวหน้าชุมชนต่างๆเพื่อกระจายความรู้ไปสู่คนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ

ให้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาในการทำงานความเป็นไปได้คือในอนาคตจะมีการจ้างงานน้อยลงและคนส่วนใหญ่ก็จะว่างงานแต่จะมีอาชีพมากมายขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือการทำให้ชุมชนของตัวเองการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะว่าการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างว่ามีการทำงานอย่างหนักแต่ในตอนที่พักผ่อนหรือต้องการใช้เงินเหล่านี้เขาก็ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก

ในการไปท่องเที่ยวหากช่วงไหนที่มีความสามารถในการโปรโมทหมู่บ้านของตัวเองหรือกิจกรรมต่างๆให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเข้ามาก็จะมีการสร้างรายได้และพัฒนาหมู่บ้านเหล่านั้นให้ดีมากยิ่งขึ้นมีการฝึกอบรมหรือกระจายความรู้ต่างๆและยิ่งในปัจจุบันมีแพลตฟอร์ม มากมาย

ที่รองรับการกระจายข้อมูลหรือแม้แต่จะส่งต่อความรู้ต่างๆเพื่อไปถึงสถานที่ที่อยู่ใกล้ไกลก็ทำได้แล้ว นี่เองจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมการศึกษาในปัจจุบันจึงมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและส่งต่อองค์ความรู้ไปยังสถานที่ต่างๆได้ 

 

สนับสนุนโดย  gclub ฟรีสปิน