การประชุมของบริษัทที่ทำงานอย่างอิสระ

การสร้างองค์กรที่มีคุณภาพหรือพนักงานที่ให้ความร่วมมือในการทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆ เพราะแต่ในระบบบริษัทที่มีการทำงานอยู่ตลอดเวลาหรือมีการพัฒนาตลอดเวลา

การหาจุดร่วมในการทำงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันหาตรงกลางในข้อความคิดเห็นต่างๆ มีคนมากมายในองค์กรที่พยายามเสนอไอเดียของตัวเองบ้างไอเดียก็สามารถนำมาพัฒนาและปรับใช้ในงานของตัวเองได้ แต่อย่างที่รู้กันว่าหลายๆไอเดียก็เป็นไอเดียที่ไม่สอดคล้องต่อความต้องการของบริษัท

นั่นจึงทำให้มีเหตุผลในการทำงานว่าทำไมจึงต้องมีการจัดประชุมอยู่บ่อยครั้งเพื่อนำเสนอไอเดียต่างๆและทิศทางของบริษัท 1 อย่างคือการที่จะต้องมีการ Report ต่างๆว่าในแต่ละช่วงเวลาที่หลังจากหยุดในการประชุมไปและมีการดำเนินงานต่างๆได้ดำเนินงานไปในทิศทางไหนบ้าง

ลำดับต่อมาคือการควบคุมเนื้อหางานหรือทิศทางงานให้ถูกต้องเป็นไปในความต้องการของที่ประชุมหรือการออกความคิดเห็นที่เป็นกลางที่สุด หากการที่เป็นบริษัทที่เสนอ ideaอยู่ตลอดเวลาหรือพัฒนาไอเดีย  ไม่มีการประชุมกันและวางแผนอย่างเหมาะสมอาจจะทำให้งานนั้นๆ

ไม่สามารถเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องได้และทำให้ทีมหลงทาง หรือแม้แต่การทำ Report ที่ไม่ตรงกับงานที่ทำอาจจะทำให้ตอนนี้ไม่ทราบได้ว่าทีมนั้นๆไปทำงานอยู่นะส่วนใด เพื่อเป็นการควบคุมโครงสร้างต่างๆจึงจะเป็นบริษัทที่มีความเป็นอิสระจำนวนมากให้ความอิสระในการคิดเห็นของสมาชิกในบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางด้านลูกจ้างเอง

หรือจะเป็นผู้ที่คุมงานเองแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือ กรอบทางความคิดที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาที่จะทำให้งานเหล่านี้ลุล่วงไปตามที่ลูกค้าต้องการ หากในหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทที่ต้องมีการคิดนำเสนองานอยู่ตลอดเวลาการประชุมเสนองานเพื่อ Present งานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

เพราะอย่างไรก็ตามจะได้ให้ในที่ประชุมรู้เห็นตรงกันว่างานเหล่านี้คืองานอะไรและคิดจุดมุ่งหมายให้ได้มากที่สุด ในที่ประชุมของงานอิสระควรจะมีการเสนอไอเดียหรือหาจุดบกพร่องของงานเพื่อแก้ไขให้มันจบในที่ประชุมหากมีการหาข้อยุติแล้วว่าทิศทางของงานเหล่านี้ไปในทิศทางใดในที่ประชุมถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

แล้วต่อมาหลังจากที่ประชุมแล้วก็คือการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้หรือเป็นตามเส้นทางที่ประชุมเห็นควร หากไม่เดินไปตามที่ที่ประชุมเห็นควรอาจจะทำให้งานเหล่านี้มีความเป็นไปได้ว่าเป็นที่ไม่พอใจของบริษัท การประชุมหลังจากที่มีการปฏิบัติงานไปแล้วคือการทำงานหรือการส่งงานว่ามีความคืบหน้าไปเท่าไหร่

ก่อนงานเหล่านี้จะไปถึงมือลูกค้าภายในที่ประชุมเห็นสมควรว่าสามารถส่งไปต่อให้ลูกค้าได้ก็จะสามารถส่งงานเหล่านี้ ส่งให้ลูกค้าได้โดยตรงในที่ประชุมมีทั้งการวางแผนการวางระบบงานต่างๆ รวมถึงการลงความเห็นกันเพื่อกำหนดทิศทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่บริษัทต่างๆจะต้องให้ความสำคัญของการประชุม 

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย    gclub online ผ่านเว็บ