อาหารทะเล

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกอาหารทะเลเป็นอันดับต้นๆในอาเซียนประเทศไทยมีพื้นที่ในการตอบรับและรองรับสำหรับการทำธุรกิจอาหารทะเลเป็นอย่างมากจึงทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้อย่างดีเยี่ยมจากหลายๆปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามูลค่าในการส่งออกอาหารทะเลของประเทศ

เรามีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  2530 มีการผลักดันและสนับสนุนธุรกิจการส่งออกอาหารทะเลเพราะในเขตทางภาคใต้ที่ติดทะเลมีการทำการประมงเป็นอย่างมากและในส่วนนี้เองจึงทำให้มีธุรกิจหรือนักลงทุนที่เข้ามารับซื้ออาหารสดเหล่านี้เพื่อไปแปรรูปเป็นอาหารแช่แข็งส่งออกอาหารแช่แข็งคืออาหารที่นำสิ่งของมาใส่อุณหภูมิที่ติดลบ

เพื่อการเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานอาจจะเป็นเดือนหรืออาจจะหลายปีและง่ายต่อการขนส่งเพราะว่าหากมีอุณหภูมิที่สูงอาจจะทำให้เนื้อสัตว์หรืออาหารต่างๆมีการเกิดเชื้อราหรือของเน่าเสียทำให้สูญเสียทรัพย์สินไปอย่างสูญเปล่าจึงทำให้มีการสร้างธุรกิจอาหารแช่แข็งขึ้นมา

และในปัจจุบันมีการขนส่งมากมายหลายอย่างเพื่อตอบรับเกี่ยวกับธุรกิจแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางเรือเป็นมาระยะเวลานานสมัยก่อนในต่างประเทศจะใช้หิมะในการรักษาสภาวะของสัตว์ทะเลที่ล่ามาได้นำใส่ในห้องเก็บอาหารและเมื่อเวลาจับปลาต่างๆได้แล้วจะนำไปแช่ไว้ในหิมะที่อยู่ในห้องเก็บอาหาร

เพื่อรอวันที่ขึ้นจากทะเลเพราะในการออกทะเลแต่ละครั้งจึงระยะเวลาเป็นสัปดาห์อย่างน้อยหรือบางครั้งออกไปเป็นฤดูถึง 3 เดือนเลยก็ว่าได้นั่นจึงทำให้การเก็บรักษาเป็นเรื่องสำคัญเพราะมีผลต่อคุณภาพและราคาเป็นอย่างมากเพราะหากคุณภาพที่ด้อยลงไปอาจจะทำให้ราคาลดลงไปด้วย

ตามคุณภาพสินค้าที่มี อีกทั้งในปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงโดยฟาร์มเลี้ยงเพื่อนำมาแปรรูปเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะหรือแม้แต่จะเป็นรับซื้อจากชาวประมงแต่ส่วนใหญ่หากจะรับซื้อจากชาวประมงจะเป็นปลาตามฤดูกาลซึ่งสามารถขายได้ในราคาที่สูงพอไม่ได้มีทั่วไปในตลอดทั้งปีอาชีพการค้าอาหารทะเลถือว่ามีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่การส่งออกเท่านั้น

ในไทยเราก็เป็นอีกหนึ่งที่บริโภคอาหารทะเลเป็นจำนวนมากมีร้านอาหารทะเลเกิดขึ้นมากมายทั้งหมูกระทะที่เพิ่มบริการนี้ขึ้นไปและเพิ่มราคาขึ้น หรือแม้แต่ร้านอาหารที่อยู่ในห้างก็มีการนำของเหล่านี้ส่งมาสดๆจากฟาร์มหรือเป็นจากพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อมาจากชาวประมงจึงทำให้เห็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงมาก

ณปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการจะทำธุรกิจนี้คุณอาจจะต้องศึกษาเป็นจำนวนมากเพราะว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งที่มาของวัตถุดิบค่าแรงงานต่างๆที่มีความผูกพันณปัจจุบันหรือจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าในแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันและระยะเวลาที่ต่างออกไป

 

สนับสนุนโดย  SA gaming สมัคร