ทำไมสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนถึงทำให้เกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหารทั่วโลก 

     ทำไมสงครามระหว่างรัสเซีย  สำหรับใครที่ติดตามข่าวสารจะเห็นได้ว่าเริ่มตั้งแต่มีการประกาศสงครามเกิดขึ้นระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนนั้นก็เริ่มมีสินค้าบางประเภทที่มีการปรับเพิ่มราคาเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในแต่ละประเทศที่จำเป็นที่จะต้องใช้และที่สำคัญน้ำมันที่มีการนำมาใช้นั้นส่วนใหญ่แล้วมาจากประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนนั้นเอง

                เมื่อทั้งสองประเทศมีการทำสงครามกันการส่งน้ำมันมาขายยังต่างประเทศนั้นก็มีผลหยุดชะงักเช่นเดียวกันและส่งผลทำให้หลายประเทศที่มีการซื้อน้ำมันจากประเทศรัสเซียและยูเครนนั้นได้รับผลกระทบตามไปด้วยเมื่อน้ำมันขาดแคลนในแต่ละประเทศก็จะมีการปรับราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นและแต่ละประเทศก็จำเป็นที่จะต้องไปหาแหล่งซื้อน้ำมันจากที่ใหม่

           อย่างไรก็ตามเมื่อน้ำมันแพงส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าไปขายภายในประเทศนั้นๆด้วยเช่นเดียวกันยังจะเห็นได้จากในประเทศไทยนั้นพอราคาน้ำมันมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นได้รับผลกระทบตามกันไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปรับสินค้าจากเกษตรกรมาขายในตลาดทำให้ผักและผลไม้รวมถึงเนื้อสัตว์มีราคาแพงขึ้นนอกจากนี้ สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อสินค้าบางประเภทที่ต้องซื้อมาจากประเทศรัสเซีย

และประเทศยูเครนเพราะเกษตรกรของทั้งสองประเทศมีการผลิตและนำเข้ามาเป็นหลักนั้นถูกระงับการส่งออกมาขายอย่างเช่น ข้าวสาลี  รวมถึงน้ำมันดอกทานตะวันส่งผลทำให้หลายประเทศที่มีการสั่งสินค้าจากทั้งประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนนั้นเจอกับวิกฤตอย่างหนัก

          อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเกิดสงครามเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดประเทศไทยแต่ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากการเกิดสงครามนี้เช่นเดียวกัน

รวมถึงในอีกหลายประเทศทั่วโลกเพราะเมื่อมีความเกิดขึ้นราคาสินค้าต่างๆในทั่วโลกก็มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยในขณะนี้มีประมาณ 26 ประเทศได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวิกฤตอาหารอยู่ในตอนนี้

         โดยส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้จะเป็นประเทศที่มีการพึ่งพาการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรของประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ทั่วโลกเจอกับภาวะวิกฤตของแพง รวมถึงประเทศไทยเพราะถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตผักและผลไม้รวมถึงสัตว์กินเองแต่ เกษตรกรก็ต้องใช้ปุ๋ยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชในไร่ซึ่งประเทศรัสเซียนั้นเป็นประเทศที่มีการส่งออกแร่ธาตุที่สำคัญซึ่งแร่ธาตุดังกล่าวนั้นใช้ในการผลิตปุ๋ย

          ดังนั้นเมื่อไม่สามารถส่งออกแร่ธาตุนี้ได้ปุ๋ยก็ไม่สามารถผลิตได้ทำให้ประเทศไทยเจอกับภาวะวิกฤตปุ๋ยแพงปุ๋ยขาดแคลนและส่งผลทำให้พืชผลทางการเกษตรนั้นลดน้อยลงส่งผลทำให้หลายประเทศที่ต้องซื้อแร่ไปทำปุ๋ยจากประเทศรัสเซียก็เจอภาวะวิกฤตแบบประเทศไทยเช่นเดียวกันนั่นเอง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสงครามไม่ได้มีการฆ่าแค่ผู้คนภายใน 2 ประเทศเท่านั้นแต่มันยังสามารถฆ่าคนอื่นๆในประเทศอื่นๆทั่วโลกจากวิกฤตการขาดแคลนอาหารได้เช่นกัน 

 

สนับสนุนโดย    ufabet

ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงสร้างของโครงการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รูปแบบในการควบคุมมีการต่างออกไปเพื่อรองรับต่อการทำงานของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรต่างๆหากมีการจัดการที่เหมาะสมจะทำให้การทำงานลดผลกระทบที่เกิดต่อตัวงานสิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้ผู้ที่ดำเนินงานหรือโครงการต่างๆที่มีความซับซ้อนกันทางระดับขั้นหรือแม้แต่จะเป็นการทำงาน

ลดความเสียหายในการทำงานหรือลดงานที่จะทำให้สูญเสียทรัพยากรของบริษัทอย่างสูญเปล่าลดการเปลี่ยนแปลงอย่างเปล่าประโยชน์ มีการจัดทำของโครงงานต่างๆไว้เพื่อรองรับกิจกรรมภายในของตัวโครงการเองเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและวัตถุประสงค์นำทรัพยากรมาใช้อย่างเหมาะสมที่สุด

อย่างไรก็ตามขอบเขตของโครงการจะต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเวลาในการทำงานระยะเวลาในการผลิตและแต่ละขั้นตอน สิ่งเหล่านี้ต้องมีในแบบแผนทั้งหมดจะต้องมีการคาดการณ์ว่าจะใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หากมีการล่วงเกินของโครงการที่มีระยะเวลานาน

จะต้องมีการทำสรุปมาว่าจะสูญเสียผลประโยชน์อย่างไรและจะสามารถชดเชยด้านใดได้บ้างลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด ผู้ที่มีการจัดทำหรือดำเนินโครงการเองจะต้องมีการวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาว่าขอบเขตในการทำงานสามารถทำได้ตามที่มีการคิดเห็นไว้หรือเปล่าหรือในส่วนของผลงานที่มีการทำกิจกรรมต่างๆของงานมีแบบแผนอย่างชัดเจนในตัวโครงงานทำอะไรได้บ้าง

มีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนได้บ้างเพื่อเกิดผลกระทบน้อยที่สุดของการเกินระยะเวลาในการทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในการกำหนดของโครงการตั้งแต่ต้น เพราะต้องอย่าลืมว่าในการทำโครงการแต่ละครั้งจำเป็นต้องหาทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินของบริษัทต่างๆนำมาเพื่อช่วยให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ

แต่ถ้าหากไม่มีการกำหนดของตัวโครงการอย่างชัดเจนจะทำให้แบบแผนต่างๆไม่สามารถลุล่วงไปได้ในส่วนของงบประมาณที่บานปลายจะทำให้ตัวโครงการและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ การวางแบบแผนต่างๆที่มีโครงสร้างอย่างชัดเจนไม่มีการขับเคลื่อนไปได้หรือการเปลี่ยนแปลงได้จะทำให้ตัวโครงการนี้

ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เปรียบเทียบกับโครงการที่มีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อโยกย้ายทรัพยากรมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดสรรเวลาต่างๆที่ดีพอมีหน่วยการประสานงานอย่างเหมาะสมนี่เองคือวิธีการลดผลกระทบมากที่สุด

ในตัวโครงการที่เกิดผลกระทบหรือว่าความเสียหายขึ้นหากจะลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดจำเป็นจะต้องมีการทบทวนในตัวโครงการอีกครั้ง เพื่อพัฒนาโครงสร้างหรือแบบแผนใหม่ทั้งหมดเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริหารรวมถึงตัวผู้รับผิดชอบโครงการเอง

ปัญหาของการเสียหายในตัวโครงการอาจจะบานปลายหากไม่มีการแก้โดยทันทีนี้เองจึงเป็นความสำคัญว่าทำไมจะต้องมีการวางแบบแผนและการกำหนดรูปแบบในการตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลา

เพื่อทำให้งานเหล่านี้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและองค์การสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการแก้ไขตัวโครงสร้างของโครงการเลยก็ว่าได้

 

สนับสนุนโดย  ae sexy

ขายอะไรดีช่วงนี้

ขายอะไรดี  ในช่วงนี้  

ขายอะไรดีช่วงนี้ เมื่อในช่วงนี้เราก็อยากที่จะหารายได้โดยการที่เราจะเอาอะไรมาขายในช่วงนี้ดีเพราะว่าเป็นช่วงที่หน้าร้อนเราอยากจะขายของแต่ว่าเงินที่เราลงทุนนั้นก็ก็มีน้อยเราควรที่จะเลือกขายอะไรดี 

จากการที่เราได้อยู่บ้านหรือว่าเราเป็นแม่บ้านนั้นเองการที่เราต้องหารายได้เสริมนั้นไม่ใช่เรี่องที่หน้าอายเพราะว่าเดี่ยวนี้นั้นใครทำก็ได้เงินไปส่วนใครที่ไม่ทำก็ไม่ต้องไปอิจฉาเข่หรอกเพราะว่าคุณไม่ทำเองและไม่ขาย 

       เมื่อในยุคนี้เรื่องการที่เราจะประกอบอาชีพที่เราจะขายของในโลกออนไลน์เพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นเริ่มที่จะสั่งของตามออนไลน์กันเป็นส่วนมากเพราะว่าการที่เราขายของออนไลน์เราสามารถที่จะบวกเพิ่มนั้นได้แต่ว่าการที่เราขายของออนไลน์เราต้องเป็นคนที่ตรง  ไม่โกหกลูกค้าที่เข้ามาสั่งซื้อของเราเพราะว่าถ้าเราไปโกหกเราอาจจะโดนประจาน  หรือว่าโดนกระแสวิจารณ์ได้ง่ายมากในโลกออนไลน์  ดังนั้นการที่เราจะขายของในโลกออนไลน์เราต้องซื่อตรง  

  • เราเลือกขายแว่นตาในกลุ่มออนไลน์  อย่างเช่นการที่เราเลือกจะขายแว่นตาในกลุ่นออนไลน์นั้นก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่ทำได้และก็ไม่ต้องกลัวว่าของเราจตะเน่าเสียอีกด้วยเมื่อไหร่ที่เราว่างจากการที่เราทำงานประจำเราก็สามารถที่จะออกมาขายได้  เราก็ควรที่จะเลือกแว่นตาแฟชั่น  หรือว่าแว่นตากรองแสง  หรืออว่าจะเป็นแว่นตาสายตา  เพราะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะเลือกเก็บเอาไว้ได้  ส่วนการที่เราเลือกขายก็เป็นตามตลาดนัดก็ได้หรือว่าเราจะไลน์ในเฟส  หรือตามลายนั้นก็ได้เหมือนกัน  
  • ขายพัดลมมือถือ   ในช่วงนี้เป็นช่วงที่บ้านเรามีอากศที่ร้อนอย่างมากเมื่อเราจะไปออกไปเที่ยวไหนเราก็สามารถที่จเอาพัดลมมือถือนั้นออกมาใช้ได้และเราก็พกพาสะดวกอีกด้วย เราก็สามารถที่จะเลือกขายตามโซเชี่ยวหรือว่าตามไลน์สดนั้นได้ไม่ว่ากันหรือว่าเราต้องการที่จะขายตามตลาดนัดก็ได้เพราะว่าเราก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เหมือนกันเมื่อไหร่ที่เราว่างจากการที่เราทำงานเราก็เอาออกมาขายได้  
  • ขายร่ม  เป็นสิ่งของที่เราต้องมีติดตัวกันแทบจะทุกคนเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านเมืองที่ร้อนอย่างมาก  และการที่เราเอาร่มมาขายเพราะว่าสามารถที่ข่วยในเรื่องของการกันแดดและเมื่อฝนตกก็ได้อีกอย่างที่สามารถเก็บเอาไว้ได้นานโดยนที่ของไม่เน่าไม่เสียอีกด้วย 
ขายน้ำที่เป็นกระติก

ธุรกิจขายน้ำที่เป็นกระติก 

ขายน้ำที่เป็นกระติก  จะมีใครไหมที่จะสนใจในเรื่องของการที่เราจะขายน้ำกระติก  เพราะว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าการที่เราขายน้ำกระติกจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงมากขึ้นแต่ที่จริงเราจะบอกว่าการลงทุนไม่ได้มากมายเลยละเราได้กำไรอีกด้วยถ้าเรารู้จักหลักในการขาย  

เพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองที่ร้อน  การที่เราคิดที่จะขายน้ำกระติกเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลย  เราคิดว่าเราลงทุนประมาณหนึ่งหมื่นบาทก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้แล้ว  

 

               เริ่มจากการที่เราหาซื้อของที่จะเอามาลงทุน  

กระติกที่เราพูดถึงคือกระติกน้ำใบเล็กที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไป และเมื่อเราซื้อเยอะก็จะมีราคาที่ถูกลงไปอีก  เมื่อเราได้กระติกมาแล้วเราควรที่จะซื้อสัก 50 ใบพอก่อน  หน้าจะเป็นเงิน 750 บาท จากนั้นเราก็ซื้อถังน้ำแข็งที่เราเอามาใสรถที่เป็นรถพ่วงข้าง  อยู่รามประมาณ 1500 บาท 

จากนั้นเราก็ซื้อแก้วใบใหญ่สักหนึ่งแถวและฝาปิดแก้ว  จากนั้นก็มีหลอด อยู่ราวประมาณ 150 บาท    จากนั้นเราก็เลือกซื้อถังที่เป็นถังพลาสติกใส  ที่เราเอามาใส่น้ำเวลาที่เราจะตักขาย  สัก  5-6 ใบ  

 จากนั้นเราก็มาเลือกซื้อว่าเราจะขานน้ำอะไรบ้าง  

  • เริ่มแรกเราต้องมีกาแฟ     –  น้ำชาดำ   –  ชานม   โอวันติน   –   โกโก้    – ชาเขียว    

จากนั้นเราก็ซื้อน้ำตาลทรายมาเพื่อที่เราจะต้มน้ำใส่   และนมสด  

เริ่มจากการที่เราต้มเราต้องมีสูตรในการต้มไหม  เพียงแค่เราหาสูตรตาม  ยูทูปนั้นก็ได้เพราะว่าการต้มน้ำไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด  เพียงแค่การที่เราต้มน้ำเราต้องต้มให้เดือดและสุก  จากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป  

เมื่อเราต้มน้ำที่เราต้องการเสร็จครบถ้วนแล้ว  จากนั้นเราก็ลองตักน้ำแข็งที่เราเตรียมจะขายใส่ในกระติก  แล้วเทน้ำที่เราจะขายใส่ลงในกระติกจากนั้นเราลองชิมดูว่ารสชาติที่เราทำออกไปในแนวทางไหน  ถ้ารสชาติเป็นไปตามที่เราคิดไว้เราก็ขายเลย  การที่เราเร่ขายน้ำกระติกเป็นอะไรที่เราคิดว่าขายดี เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับที่เราสามารถที่จะเลือกขายได้ว่าเราจะไปขายทางไหน 

ทางไหนที่มีคนเยอะๆนั้นเราก็เร่ขาย  เริ่มแรกอาจจะดูว่าสะดุด  แต่เราทำไปนานเริ่มที่จะชิน  คนที่เราซื้อเรากลับมาซ้ำนั้นให้เราคิดว่าเป็นสัญาณที่ดี  และเราก็ควรที่จะขับไปขายทางนั้นตลอด

เพื่อที่เราจะเก็บกระติกกลับคืน  และการที่เราลงทุนแบบนี้คุณรู้ไหมว่าเราสามารถที่จะขายได้กำไรต่อวันนั้นเป็นหลักพันบาทหลังจากที่เราหักเงินทุนนั้นออกแล้ว  เราคิดว่าเป็นทางเลือกที่ใครกำลังมองหาที่เลือกว่าเราจะขายอะไรดีลองเอาไปทำดูนะครับ  

 

ขอบคุณ  sexybaccarat  ที่ให้การสนับสนุน

วัยรุ่นสร้างตัว

วัยรุ่นสร้างตัว

วัยรุ่นสร้างตัว ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้นั้นก็มีหลายคนที่ลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อประคับประคองชีวิตตัวเองให้สามารถก้าวเดินผ่านไปได้ในช่วงที่ยากลำบากเหล่านี้

และคนกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดที่จะสร้างธุรกิจในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้นั้นก็คือคนที่ยังมีอายุไม่ถึง30ปีนั่นเองโดยคนช่วงวัยนี้นั้นเรามักจะเรียกว่าช่วงวัยรุ่นนั่นเอง โดยช่วงวัยนี้ก็เริ่มตั้งแต่คนที่มีอายุ20ปีเป็นต้นมาจนถึงอายุไม่เกิน30ปี โดยคนที่อายุในช่วงวันนี้นั้นจะเป็นคนที่มีความอยากรู้และความอยากลองและกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะลงทุนกับสิ่งต่างๆเสมอ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความกล้าได้กล้าเสียนั้นบางทีอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่เชื่อว่าในช่วงวัยนี้นั้นมีหลายคนที่สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองได้แล้ว หรือที่เรียกกันว่าวัยรุ่นสร้างตัวนั่นเอง

ถึงแม้จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำแต่คนในช่วงวัยรุ่นนั้นก็ไม่ยอมแพ้ หันมาสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเพื่อความอยู่รวดของตัวเองและครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และสามารถสังเกตได้ว่าถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีเพียงไหน แต่ธุรกิจที่สามารถดำเนินหรือสร้างขึ้นได้ในช่วงนี้นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหารหรือสิ่งที่คนเรานั้นต้องบริโภคทุกวันนั่นเอง ทำให้คนในช่วงวัยนี้นั้นหันมาทำไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆ

หลากหลายชนิด เช่น อาหารคลีน อาหารที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น หรืออาหารต่างๆอีกมากมายที่มีการเพิ่มความแปลกใหม่และไม่ซ้ำใครเข้าไป โดยอาหารนั้นจะมีทั้งหารคาวอาหารหงานเป็นต้น และในกลุ่มของกินที่เป็นของแปลกใหม่และอาจจะไม่สามารถทำรับประทานกินเองได้

โดยง่ายนั้นก็ถือเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อนั้นจะนิยมซื้อและทำให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ขนมหรือเบเกอร์รี่ต่างๆ ซึ่งต้องบอกเลยว่าอาหารประเภทนี้นั้นได้รับความสนใจในช่วงยุคนี้อย่างมาก ถึงแม้จะเริ่มมีคนทำหรือขายอาหารประเภทนี้มากขึ้นแต่ความต้องการของผู้ซื้อก็มากขึ้นด้วยเช่นกัน ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับขนมและเบเกอร์รี่นั้นดังพลุแตกอย่างมาก และแน่นอนว่าก็จะต้องมีคนที่ทำขนมและเบเกอร์รี่เจ้าแรกๆ

และเจ้าที่คิดค้นสูตรหรือรสชาติที่แตกต่างออกไปนั้นก็สามารุสร้างตัวเองเป็นธุรกิจขึ้นได้ และเท่าที่สังเกตมานั้นคนที่จะสามารถทำขนมและเบเกอร์รี่ให้ตามเทรนด์ตลาดและถูกใจผู้ซื้อทุกเพศทุกวัยนั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนที่มีอายุในช่วงวัยรุ่นนั่นเอง ซึ่งคนในวันนี้นั้นจะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และเข้าใจสิ่งต่างๆและเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้ก่อเกิดธุรกิจใหม่ๆ และเป็นที่มาของวัยรุ่นสร้างตัวนั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย  Gclub ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

ค้าขายน้ำพริก  

ค้าขายน้ำพริก  

ค้าขายน้ำพริก   ในเมื่อเราต้องการที่จะเลือกค้าขายของอะไรสักอย่างเราก็ควรที่จะเลือการทำสิ่งที่เราถนัดก่อนเป็นอับแรกเพราะว่าการที่เราเลือกสิ่งของที่เราจะขายเป็นสิ่งที่เราถนัดนั้นจะรู้หลักในการที่เราแก้ไขปัญหาเมื่อเรานั้นเกิดปัญหาและเรารู้ได้ว่าเราต้องแก้ปัญหาที่จุดไหน  การที่เราเลือกขายน้ำพริกนั้นก้เป็นสิ่งที่หลายคนนั้นเลือกแต่ว่าไม่กล้าที่จะทำเพราะว่าไม่รู้จักในการที่เราเก็บของได้เพราะว่าถ้าเราเก็บของไม่ดีก็จะทำน้ำพริกที่เราทำเกิดเสียหายได้เหมือนกัน จนทำให้เกิดภาวะของการขาดทุน  

เทคนิคในการเลือกขายน้ำพริก  

เราต้องรู้จักกับกลุ่มที่เราเลือกขายเพราะว่ากลุ่มที่เราจะขายนั้นเป็นในย่านไหน  เป็นคนจังหวัดไหน เพราะว่าถ้าเราไปขายในคนใต้เราเอาน้ำพรืกทางภาคเหนือนั้นมาขายก็ขะขายไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไปอยู่ในคนใต้  ดังนั้นเราต้องดูพื้นที่ที่เราอยู่ว่าคนส่วนใหญ่นั้นเป็นคนจังหวัดไหน อย่างเช่นเราเลือกตลาดได้อยู่แถวทางสนามบินดอนเมือง แต่ว่าคนที่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคนอีสานเยอะ 

เราก็ควรที่จะเลือกทำน้ำพริกที่มีรสชาติที่เผ็ดมาก เพราะว่าคนอีสารนั้นจะชอบกินอะไรที่เผ็ดๆอย่างเช่น การที่เราตำน้ำพริก ปลาร้าแบบเผ็ดเพราะว่าคนอีสารชอบกินอาหารที่เป็นปลาร้านั้นมากเราก็เลือกที่จะทำน้ำพริกปลาร้านั้นขายเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบ 

หรือว่าเราจะเลือกทำน้ำพริกอย่างอื่นด้วย อย่างเช่น น้ำพริกกะปิ น้ำพริกปลาทูอย่างนี้เป็นต้น เพราะว่าถ้าเราเลือกขายน้ำพริกที่เราสามารถที่จะแช่เย็นได้และเก็บได้สักสองสามวันนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะทำให้น้ำพริกไม่บูดถ้าเกิดว่าวันไหนนั้นเราขายไม่หมดเราก็สามารถที่จะเก็บเอามาขายในวันต่อไปนั้นได้อีกเหมือนกัน  

         การที่เราเลือกตลาดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าเรานั้นเลือกตลาดที่ไม่ค่อยมีคนนิยมกินก็จะทำให้เรานั้นขายไม่ค่อยออกแต่ถ้าเรานั้นเลือกทำเลที่ตั้งนั้นขายดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งเลย  

ในการที่เราเลือกขายเราควรที่จะใส่ใจในการที่เราผลิตทุกขั้นตอนเพราะจะทำให้เราลูกค้านั้นเลือกอาหารที่ใหม่และสะอาดเป็นที่ตั้ง  ถ้าเรานั้นทำอาหารไม่สะอาด หรือว่าร้านของเราไม่สะอาดเราเชื่อว่า ไม่มีใครที่อยากจะมาซื้อร่านของเรากินหรอกค่ะ 

    ในการที่เราเลือกขายน้ำพริกเพราะว่าเราเห็นว่าคนส่วนใหญ่นั้นชอบกินแต่ว่าจะซื้ออุปกรณ์ไปทำกินนั้นก็เรื่องจะเยอะ  ถ้าเราสามารถที่จะทำขายได้นั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เพราะว่าสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้อย่างมาก

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  บาคาร่า sa gaming

ธุรกิจแปรรูปมะม่วง

แนะนำการสร้างธุรกิจใหม่ๆ

การสร้างธุรกิจแปรรูปมะม่วง

ธุรกิจแปรรูปมะม่วง

มะม่วง คือ ผลไม้ที่คนไทยเรานิยมกินกันมากที่สุด มีรสชาติเปรี้ยว หวานอมเปรี้ยว และมัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของมะม่วง พันธุ์มะม่วงที่คนนิยมกินดิบจิ้มกับน้ำปลาหวานได้แก่มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงแรด ส่วนที่นิยมกินสุกกับข้าวเหนียวมูลก็จะเป็นมะม่วงอกร่องหรือมะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงมีประโยชน์ให้สารอาหารและแร่ธาตุที่สำคัญๆหลายชนิด โดยเฉพาะมะม่วงดิบจะให้วิตามินซีสูง ส่วนมะม่วงสุกต้องบริโภคแต่พอดี เนื่องจากมีรสชาติหวานและมีน้ำตาลสูง ในประเทศไทยมีเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงกันจำนวนมาก

จำได้ว่าตอนเป็นเด็กที่บ้านแม่กับยายชอบกินมะม่วงมาก พ่อก็เลยหาพันธุ์ที่แม่ชอบกินมาปลูก แต่ก่อนปลูกไว้แค่ 4-5 ต้น ปัจจุบันนี้พ่อของเราปลูกต้นมะม่วงไว้ทั้งหมด 20 ต้น ปีนี้มะม่วงในสวนที่บ้านมันดกมากเรากับแม่เลยมีความคิดกันว่านอกจากที่พ่อจะเก็บมะม่วงดิบไปขายที่ตลาดแล้ว

มะม่วงที่เหลือพวกเราจะนำมาแปรรูปเอาไปฝากวางขายที่ร้านขายผลไม้ของน้าและแบ่งส่วนหนึ่งเอาไปขายให้กับเพื่อนๆในออฟฟิศของเราด้วย   เรากับแม่ปรึกษากันว่าจะเอามะม่วงดิบที่เหลือของพ่อมาทำมะม่วงแช่อิ่มและมะม่วงลอยแก้ว ส่วนมะม่วงสุกเป็นหน้าที่ของยายที่จะเอาไปกวนทำเป็นมะม่วงแผ่น ขั้นตอนการทำแต่ละอย่างก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร แถมต้นทุนก็ต่ำมาก แต่เราอาจเสียเวลาอยู่สักหน่อย ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนสนใจจะทำเราก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับการทำมะม่วงแช่อิ่มที่ทำออกมาทีไรก็ขายดิบขายดีไว้ให้ที่ด้านล่างนี้ค่ะ

สูตรการทำมะม่วงแช่อิ่ม (สำหรับมะม่วงหนัก 5 กิโลกรัม)

วัตถุดิบ  1. มะม่วง 2.เกลือป่น 3. น้ำปูนใส  4. น้ำเปล่า 5.น้ำตาลทราย1.5กิโล  

ขั้นตอนในการทำ

1.ปอกเปลือกมะม่วงออก ระหว่างนั้นให้นำมะม่วงที่ปอกลงแช่น้ำในกะลังมังที่ผสมเกลือไว้ทันที ป้องกันผิวมะม่วงดำ

2.นำมะม่วงที่ปอกแล้ว มาผ่าครึ่งแคะเมล็ดออก จากนั้นก็หันตามขวางเป็นชิ้นๆระหว่างหั่นก็เอามะม่วงแช่น้ำเกลือไว้ด้วย

3.หั่นเสร็จแล้ว นำมะม่วงมาล้างน้ำให้สะอาดทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำ แล้วไปปรุงน้ำดอง

4.ทำน้ำดองมะม่วง ให้เรานำน้ำประมาณ 4 กิโลไปตั้งไฟให้เดือด ใส่เกลือป่น 500 กรัมลงไปคนให้เกลือละลาย พักให้เย็นแล้วใส่น้ำปูนใสที่เตรียมไว้ 500 กรัมผสมลงไป 

5.นำมะม่วงที่สะเด็ดน้ำแล้วใส่ลงภาชนะที่เตรียมดอง เทน้ำดองที่ทำไว้ลงไปให้ท่วมมะม่วง ใช้ทัพพีคนให้ทั่ว หาของหนักๆมาทับกดให้มะม่วงจมน้ำให้มิด ปิดฝาภาชนะกันแมลงลง จากนั้นปล่อยไว้ 6-8 ชั่วโมง

6.ครบเวลาแล้วให้นำมะม่วงที่ดองไว้มาล้างเอาความเค็มออก วางทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำ แล้วเทน้ำตาลทราย 1กิโลลงไป คลุกให้น้ำตาลทรายกับมะม่วงให้เข้ากันห้ามเติมน้ำลงไปเด็ดขาด 

7.หาภาชนะมาใส่ปิดฝาให้มิดชิด เอาไปแช่ตู้เย็นช่องความเย็นปกติ ทิ้งไว้อีก 6-8 ชั่วโมง 

8.ครบเวลาแล้วให้นำออกจากตู้เย็นเทเอาเฉพาะน้ำเชื่อมมา ตั้งไฟให้เดือด ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มอีก 500 กรัม รอจนน้ำเชื่อมเย็นค่อยเทกลับลงไปในมะม่วง ปิดฝาให้มิดชิดใส่ตู้เย็นไว้อีก 1 วัน ก็สามารถนำออกมารับประทานได้

เคล็ดลับสำคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือการแช่มะม่วงลงไปน้ำเกลือตั้งแต่ขั้นตอนการปอกการหั่น เพราะนอกจากจะช่วยให้มะม่วงไม่ดำแล้วยังช่วยให้มีสีสันน่ากินอีกด้วย

 

สนับสนุนจาก  เว็บพนันบอลฝากขั้นต่ำ 100

งานคอนเสิร์ตในไทย

การจัดงานคอนเสิร์ตในประเทศไทย 

ศิลปินและค่ายเพลงเกิดขึ้นทุกวันและมีทุกคนที่ต้องการเป็นศิลปินหรือนักร้อง

งานคอนเสิร์ตในไทย  ไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงลง YouTube แล้วก็เอายอดวิวในนั้นสร้างเป็นรายได้ให้กับตัวเองในแต่ละเดือน YouTube จะอยู่ที่ประมาณ 1 แสนวิวต่อ 1,000 บาทหากคุณมีเพลงที่ทำประมาณได้ 1 ล้านวิวนั่นก็แปลว่าคุณได้เงินกลับมาเท่ากับ 10,000 บาทต่อ 1 เพลงนั่นจึงทำให้มีผู้คนมากมายมีความสนใจอยากเป็นศิลปินเป็นจำนวนมากและก่อให้เกิดค่ายเพลงขึ้นมากมาย

ในส่วนนี้มีการจัดแสดงจัดโชว์ในทุกเขตทุกอำเภอไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งที่มีให้ความสนใจหลายๆแนวในปัจจุบันมีทั้งลูกทุ่งอินดี้ที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นรูปแบบใหม่ๆที่เพิ่งเคยเห็นในปีก่อนๆนี้มาหรือแม้แต่จะเป็นเพลงแนวอินดี้ที่ณปัจจุบันก็เริ่มมีแม้ซินดี้แล้วเช่นวงที่มีความโด่งดังเป็นอย่างมากนะก็คือเซฟแพลนเน็ตเป็นวงอินดี้มาก่อนมีสมาชิกวงแค่  3 คน

แต่ในปัจจุบันมีความนิยมในผลงานของวงนี้มากจึงทำให้ตลาดนี้เปิดกว้างอีกครั้งและมีการตั้งประเภทของเพลงของวงนี้ว่าเป็นแมสอินดี้ซึ่งในปัจจุบันเขามีผู้ฟังเพลงของเขาแต่ละเดือนรวมหลักสิบล้านใน YouTube นั่นแปลว่าเขาจะได้รายได้โดยตรงต่อเดือนคือ 100,000 บาทเป็นอย่างต่ำและยังมีการทำเพลงออกมาเรื่อยๆเพื่อตอบสนองให้ผู้ฟังได้ติดตามผลงานใหม่ๆเล็บจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีนักร้องหรือศิลปินใหม่ๆเกิดขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือการจัดงานคอนเสิร์ตการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนึงหากจะมีการจัดแบบใหญ่โตก็ใช้งบประมาณโดยหลักๆก็คือประมาณ 10 ล้านหากศิลปินเหล่านั้นมีการต้องการจัดคอนเสิร์ตแต่ว่าไม่สามารถขายบัตรที่นั่งได้จะทำให้มีการขาดทุนอย่างรุนแรง

เนื่องจึงทำให้ศิลปินหลายคนเริ่มจากการทำความสะอาดเล็กๆหรือว่าจะไปจัดแสดงงานตามสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการโปรโมทวงของตัวเองและในปัจจุบันยังมีการทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อเป็นการทำโฆษณาในตอนที่มีงานคอนเสิร์ตของ Bodyslam ก่อนหน้านั้นทางค่ายเพลงของ Genie Records ได้ส่ง Bodyslam ไปจัดแสดงตรามหาลัยแทบจะทุกมหาลัยนั่นทำให้ฐานแฟนเพลงของวงนี้ขยายมากยิ่งขึ้นและในการจัดงานคอนเสิร์ตที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทำให้มีผู้คนไปอย่างหนาแน่นและบัตรขายหมดลงอย่างรวดเร็วนี่คือความสำคัญในการทำการตลาดบวกกับการจัดคอนเสิร์ต

เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้คุณเช่าหรือจ่ายค่าสถานที่ไปแล้วเกิดความเดือดร้อนในเรื่องเงินอย่างมากงานคอนเสิร์ตในปัจจุบันมีมากมายไม่ว่าจะเป็นงาน cat radio ที่จัดอยู่ในตลอดหรือจะเป็น Cat T shirt นี่คือเครือข่ายเดียวกันที่มีงานคล้ายๆกันคือนำวงดนตรีไปเล่นแล้วก็มีกิมมิคแต่ละงานที่ไม่เหมือนกันในการจัดงานคอนเสิร์ตยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับศิลปินใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาในทุกๆวัน 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆที่ให้นำมาเสนอโดย  เว็บบาคาร่าฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

อาชีพช่างตัดผม 

อาชีพช่างตัดผม 

อาชีพช่างตัดผม สามารถนำไปเป็นธุรกิจได้นะ

ใครว่า อาชีพช่างตัดผม เป็นธุรกิจไม่ได้คุณรู้หรือไม่ว่าในแต่ละวันโดยมีคนมากมายที่เค้าไปตัดผมโดยบุคคลเหล่านั้นมักมาไม่ซ้ำหน้าเพราะเนื่องจากประชากรของคนได้ประเทศเยอะมากทำให้ร้านตัดผมต่อให้มีมากแค่ไหนก็สามารถที่จะมีลูกค้าได้ในทุกๆวันอันที่จริงแล้วอาชีพช่างตัดผมนี้ สามารถทำเป็นธุรกิจส่วนตัวได้อีกอย่างหนึ่งด้วยอาชีพต่างๆเหล่านี้เป็นการแข่งขันก็จริงแต่เพราะว่ามีประชากรมากมายจึงทำให้ต่อให้มีการแข่งขันก็ยังสามารถเปิดแข่งขันกันได้อยู่ดีและโอกาสที่จะเจ้งน้อยที่สุดเรียกได้ว่าโอกาสพลาดหรือเจ๋งน้อยกว่าธุรกิจอื่นๆที่เราได้เจอมานั่นเอง 

สาเหตุที่ทำให้การเปิดร้านตัดผมมีโอกาสเจ๋งน้อยที่สุดมีดังนี้ 

คุณจะเห็นว่าสถานที่ในเมืองหรือแหล่งชุมชนมักจะมีร้านเสริมสวยเปิดติดติดกันบางที่เปิดอยู่เคียงข้างกันเลยด้วยซ้ำซึ่งสิ่งเรานั้นไม่ได้บ่งบอกเลยว่าจะทำให้พวกเขาทำธุรกิจนี้ไม่ได้ลองคิดดูสิว่า หากธุรกิจของเค้าไม่สามารถอยู่ได้แล้วพวกเขาจะเปิดได้อย่างไรโดยเราจะเห็นได้ว่าร้านเสริมสวยหรือ ร้านตัดผมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของชายหรือหญิงก็สามารถเปิดให้บริการและเป็นการเปิดที่มากที่สุดยิ่งแหล่งชุมชนเหล่านั้นมีประชากรจำนวนมากร้านเสริมสวยก็เปิดมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน 

หากมีการสังเกตุจะเห็นได้ว่าในทุกๆวันร้านเสริมสวยเหล่านั้นหรือร้านตัดผมต่างๆมักจะมีคนเข้าทุกๆวันจะมีลูกค้าเข้าไม่ต่ำกว่าสามคนซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่าคุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเพียงแค่หยิบกรรไกรมาตัดผมก็ทำให้สร้างรายได้ให้กับคุณด้วยหลักร้อยโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยยิ่งหากมีการ สระไดผมด้วยแล้วแล้วก็สามารถอัพราคาได้มากกว่านั้นอีกเท่าตัวโดยค่าใช้จ่ายนั้นหักลบต้นทุนไม่ถึง 50 บาทด้วยซ้ำเรียกได้ว่ากำไรเกินกว่าทุนมากพอสมควรและยิ่งวันนึงหากมีการยึดผมหรือการตกแต่งผมโดยวิธีต่างๆเช่นทำสีดัดผมหรือแม้กระทั่ง การอบไอน้ำซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีการหาเงินในราคาที่คนข้างสูงบาง ต้องจ่ายถึงหลักพันเลยด้วยซ้ำซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณรู้หรือไม่ว่าต้นทุนเพียงแค่ 100 ถึง 200 บาทเท่านั้นเองแต่นั่นเป็นวิธีการโชว์ฝีมือสำหรับท่านที่เก่งเก่งหรือสำหรับบุคคลที่ต้องการความสวยงามก็ต้องยอมจ่ายแพงแพงเพื่อแลกกับสิ่งเรานั้นมา 

ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการทำผมดำเป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ให้กับคุณได้เป็นอย่างดีโดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปไหนและเป็นการลงทุนที่ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะถือว่าไม่เดือดร้อนในการลงทุนและเป็นการเรียกเงินเรียกรายได้ให้แก่ตัวเราเองได้เป็นอย่างดียิ่งหากมีฝีมือมากเท่าไหร่คุณจะได้ลูกค้าและผลตอบแทนเยอะกว่าที่เรายกตัวอย่างมาแน่นอนสำหรับบางทีทำให้รวยได้ด้วยนะหากคุณลองสังเกตดูดีดีบุคคลที่เปิดธุรกิจเหล่านี้รวยมาหลายรายแล้ว

 

สนับสนุนโดย คาสิโนออนไลน์ฝากไม่มีขั้นต่ำ

ธุรกิจแม่บ้าน

ธุรกิจแม่บ้าน

ธุรกิจแม่บ้านสามารถสร้างรายได้ให้คุณมากกว่าที่คุณคิด

ธุรกิจแม่บ้าน หลายคนดูถูกอาชีพแม่บ้านว่าเป็นอาชีพที่ต้อยต่ำ ต้องรับใช้คนอื่นและยังได้เงินเดือนน้อย แต่ในความเป็นจริงแล้วอาชีพแม่บ้านสามารถสร้างรายได้ให้คุณเป็นกอบเป็นเป็นกำเลยดีเดียว ซึ่งหากเป็นแม่บ้านที่รับทำงานบ้านรายครั้งไม่ได้เป็นงานแม่บ้านที่ทำประจำอยู่กินกับเจ้าของบ้านเลยสามารถทำรายได้ให้คุณเดือนๆนึ่งเป็นจำนวนเงินถึงห้าหมื่นบาทได้เลยทีเดียว

ซึ่งงานแม่บ้านที่พูดถึงนี้เป็นงานแม่บ้านที่ทำอยู่ในหมู่บ้านโครงการใหญ่ๆที่มีบ้านประมาณ 70-100 กว่าหลังคาเรือน

ซึ่งคนที่มาซื้อบ้านตามโครงการใหญ่ๆมักจะไม่ค่อยมีเวลาทำงานบ้านเอง

และถึงแม้ว่าจะมีเวลาอยู่บ้านทั้งวันส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ชอบทำงานบ้านเอง จึงทำให้มีธุรกิจนี้ขึ้นมา ซึ่งเคยมีโอกาสได้คุยกับแม่บ้านที่รับทำงานบ้านให้กับลูกบ้านในโครงการพบว่าในแต่ละเดือนพวกเขาเหล่านั้นมีเงินใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก โดยพวกเขาจะทำงานแค่เพียงบ้านหลังนึงละอาทิตย์ละครั้งเท่านั้น

ซึ่งการทำความสะอาดพวกเขาจะเหมาทำความสะอาดบ้านทั้งหลังโดยคิดตามขนาดความกว้างใหญ่ของบ้านแต่ละหลัง ซึ่งหากหลังใหญ่มากก็คิดแพงมากหน่อย โดยมีทำตั้งแต่ราคา  800-2000 บาทต่อหลังเลยทีเดียวและหากวันไหนที่ทำงานบ้านหลังเล็กก็จะสามารถทำความสะอาดบ้านได้หลายหลัง ซึ่งในโครงการมีบ้านเป็นร้อยๆหลัง พวกเขาสามารถเวียนทำเดือนนึ่งไม่ซ้ำบ้านได้เลยทีเดียว ซึ่งรายได้แบบนี้จะดีกว่าการที่ไปเป็นแม่บ้านเต็มตัวที่สามารถอยู่กับที่บ้านของนายจ้าง ธุรกิจงานบ้านแบบรายครั้งนี้

แน่นอนว่าเงินอาจจะเข้ากระเป๋าในแต่ละเดือนไม่แน่นอน แต่หากเราขยันไม่ขี้เกียจ เราจะได้เงินเยอะกว่าการทำงานประจำอีกด้วย และที่สำคัญไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนจ้างเพราะบ้านเป็นร้อยหลัง จ้างเพียงแค่ 30 หลังก็ได้เงินมาพอแล้วในแต่ละเดือน ที่สำคัญการเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแบบนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย

เพราะน้ำยาทำความสะอาด หรือแม้แต่อุปกรณ์ทำความสะอาดเจ้าของบ้านจะเป็นคนหามาให้อยู่แล้ว เราที่เป็นแม่บ้านแค่เพียงลงแรงเท่านั้นเอง

ซึ่งการทำงานบ้านแบบนี้เราสามารถรับเป็นจ๊อบทำเฉพาะบางจุดได้เช่น อาจมีคนจ้างให้ล้างเฉพาะเครื่องดูดฝุ่น หรือล้างบ่อน้ำ ทำงานแค่เพียงชั่วโมงเดียวก็ได้เงินมา 500 บาทแล้ว จะเห็นได้ว่าการทำอาชีพนี้ สร้างรายได้ให้ได้มากจริงๆและอาชีพนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาหรือมีความรู้อะไรมากก็สามารถทำงานนี้ได้แล้ว