Category: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

เหตุผลที่นักลงทุนย้ายฐานการผลิต 

การท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยมีการพึ่งพารายได้มาจาก 2 อย่างหลักๆคือการส่งออกที่นำทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือมีสิ่งที่สร้างขึ้นมานี้ประดิษฐ์เป็นของสิ่งต่างๆและส่งออกไปแต่บางครั้งก็มีการรับออเดอร์เข้ามาว่าในหลายๆประเทศ

หรือว่าแต่ละบริษัทมีความต้องการสินค้าทางด้านใดบ้างเพราะว่าประเทศไทยจะได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นประเทศหลักที่มีการผลิตส่งออกสินค้าเพราะมีแรงงานที่ค่อนข้างต่ำซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันก็มีการปรับขึ้นของรายได้อยู่พอสมควรซึ่งเป็นเรื่องที่หนักใจมากๆของนักลงทุน

ก็ไม่มีนักลงทุนส่วนมากก็ไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มแล้วแต่อย่างใดและยิ่งมีการกอบโกยหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาเพื่อต้องการที่จะคืนทุนหรือว่าได้กำไรเยอะที่สุดและทำการย้ายฐานการผลิตไปที่ต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองใกล้ๆก็จะมีประเทศเวียดนามที่เป็นประเทศ

กำลังพัฒนาหรือประเทศที่กำลังโตก็จะมีการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากเหตุผลนี้ก็คือการที่ประเทศเล็กๆมีการลงทุนเป็นจำนวนมากก็จะทำให้ GDP หรืออัตราการเจริญเติบโตรายได้หลักของประเทศนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนักลงทุนก็จะมีการได้รายได้หรือว่าการคืนทุนได้กำไรนี้รวดเร็วเช่นกัน

บวกกับหากประเทศไหนที่กำลังพัฒนาก็จะมีอัตราการก้าวกระโดดของเศรษฐกิจที่เป็นผลดีของประเทศนั้นที่มีการลงทุนจากนักลงทุนเป็นอย่างมากนักลงทุนในประเทศไทยหลายคนก็มีการคาดคะเนกันว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเวียดนามเช่นเดียวกัน

เพื่อลดอัตราค่าแรงงานในประเทศไทยหากมองว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 300 บาทและอาจจะมีการปรับขึ้นเรื่อยๆตามความเหมาะสมซึ่งมองที่ประเทศเวียดนามมีการจ้างอยู่ที่ประมาณ 100 กว่าบาทเพียงเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับของไทยแล้ว ไม่ว่าเป็นค่าแรงที่ถูกมากๆประมาณ 2 เท่าที่ถูกกว่าประเทศไทยนั่น

จึงทำให้หลายๆนักลงทุนมีการมองหาช่องทางใหม่ๆในการลงทุนไม่ใช่เพียงแต่ค่าแรงงานเท่านั้นแต่ค่าอุปโภคบริโภคของประเทศกำลังพัฒนาก็มีราคาค่อนข้างถูกรวมถึงค่าน้ำมันอีกด้วยซึ่งในประเทศไทยมีการเก็บภาษีค่าน้ำมันมากมายแล้วก็เป็นกองกลาง

สำหรับกองทุนน้ำมันอีกด้วยเพื่อตอนที่ประสบปัญหาจะได้ดำเนินเหล่านี้มาแก้ไขปัญหานี่คือสาเหตุหลักที่อาจจะมีการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากอีกหนึ่งช่องทางที่ใครกำลังมองหาว่าประเทศใดที่กำลังจะมีอัตราการเจริญเติบโต

และเหมาะสมแก่การลงทุนประเทศเวียดนามก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งมีความเป็นไปได้สูงด้วยกันลงทุนและจะคุ้มทุนในขณะนี้เพราะในประเทศไทยตอนนี้มีการปรับตัวลดลงเรื่อยๆของอัตราการเจริญเติบโตของทางด้านเศรษฐกิจ

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เว็บพนันออนไลน์ ฟรีเครดิต

สร้างธุรกิจให้กับชุมชน

ความมั่นคงของชุมชนหรือแม้แต่จะเป็นเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในชุมชนนี้เกิดจากการ ทำงานอย่างเป็นระบบหากช่วงไหนที่มีความแข็งแรงมากก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานดึงความรู้ความสามารถของคนในชุมชนเข้ามาพัฒนาหรือแม้แต่ผลิตนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา

เพื่อรองรับกับเทรนการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันคนในปัจจุบันมุ่งทำงานเป็นอย่างมากและนำเงินเหล่านั้นใช้เพื่อในการพักผ่อนธุรกิจที่รุ่งเรืองที่สุดหรือกำลังบูมที่สุดณตอนนี้ในประเทศไทยนั้นก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือชาวต่างชาติเองก็มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มีการผลักดันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมายที่สร้างสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภาคใต้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนของตัวเองให้มีการประดิษฐ์สิ่งของหรือสินค้าขึ้นมาเพื่อจำหน่ายเป็นของฝากของฝากเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆต้องการของที่ระลึกหรือแม้แต่ของที่นำไปฝากคนอื่นนี่จึงทำให้เกิดการสร้างสิ่งของขึ้นมาจากวัตถุดิบที่มีอยู่

ในชุมชนนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการทำจากสารที่มีการพัฒนารวมไปถึงเป็นของฝากกระเป๋าสานรวมไปถึงตะกร้าที่มีการใช้สารเหล่านี้คือการนำองค์ความรู้ต่างๆมาบวกกับการทำธุรกิจสร้างชุมชนขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับชุมชนอื่นเงินที่เข้ามาในหมู่บ้านนี้หรือในกลุ่มก้อนเหล่านี้

จึงจะเป็นเงินที่มาหมุนเวียนในระบบทำให้ชุมชนเหล่านั้นพัฒนาขึ้นและสามารถสร้างรายได้ใหม่ๆขึ้นมาหากมีการจัดกิจกรรมต่างๆก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากเรานี้เองจึงทำให้รายงานมากมายมีการฝึกอบรมหัวหน้าชุมชนต่างๆเพื่อกระจายความรู้ไปสู่คนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ

ให้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาในการทำงานความเป็นไปได้คือในอนาคตจะมีการจ้างงานน้อยลงและคนส่วนใหญ่ก็จะว่างงานแต่จะมีอาชีพมากมายขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือการทำให้ชุมชนของตัวเองการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะว่าการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างว่ามีการทำงานอย่างหนักแต่ในตอนที่พักผ่อนหรือต้องการใช้เงินเหล่านี้เขาก็ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก

ในการไปท่องเที่ยวหากช่วงไหนที่มีความสามารถในการโปรโมทหมู่บ้านของตัวเองหรือกิจกรรมต่างๆให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเข้ามาก็จะมีการสร้างรายได้และพัฒนาหมู่บ้านเหล่านั้นให้ดีมากยิ่งขึ้นมีการฝึกอบรมหรือกระจายความรู้ต่างๆและยิ่งในปัจจุบันมีแพลตฟอร์ม มากมาย

ที่รองรับการกระจายข้อมูลหรือแม้แต่จะส่งต่อความรู้ต่างๆเพื่อไปถึงสถานที่ที่อยู่ใกล้ไกลก็ทำได้แล้ว นี่เองจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมการศึกษาในปัจจุบันจึงมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและส่งต่อองค์ความรู้ไปยังสถานที่ต่างๆได้ 

 

สนับสนุนโดย  gclub ฟรีสปิน

โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนของเอกชนทำไมถึงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในต่างประเทศมีถึงขั้นนำโรงเรียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แสดงว่ารายได้มากกว่าหลายร้อยล้านและมีงบประมาณที่เป็นกำไรอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าโรงเรียนไม่ควรจะเข้าตลาดหลักทรัพย์

เพราะทำให้เห็นว่ามุ่งหวังแต่ผลกำไรไม่ได้พัฒนาในส่วนการศึกษาแต่ในต่างประเทศนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่จะมีโรงเรียนเอกชนเกิดขึ้นมากมายและเป็นโรงเรียนของคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงในประเทศไทยหากมองย้อนกลับมามีโรงเรียนเอกชนหลายระดับมากแต่ส่วนใหญ่

ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันจนเป็นหลักแสนต่อเทอมโรงเรียนเหล่านี้หารายได้จากอะไร 1 ส่วนใหญ่หลักๆที่มีรายได้เข้ามาสู่โรงเรียนนั้นก็คือการเก็บค่าเทอมในแต่ละเทอมภาคโรงเรียนเหล่านั้นมีนักเรียนประมาณ 1000 คนและต่อ 1 เทอมจะมีค่าใช้จ่ายหลักๆ

คือค่าธรรมเนียมและค่าการเรียนการสอนโดยประมาณ 10,000 บาทนั่นแปลว่าในแต่ละเทอมจะมีรายได้เข้าสู่โรงเรียนโดยเฉลี่ยแล้ว 10 ล้านบาทต่อ 1 เทอม 1 ปีในโดยปกติแล้วจะมีประมาณ 2 เทอมแปลว่ารายได้ประจำของโรงเรียนนั้นจะมีรายได้ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปีแต่ในส่วนนี้คงไม่พอที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีส่วนต่างๆเกิดขึ้นมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนต่างๆเพื่อเรียนเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีมากยิ่งขึ้นและอีกทั้งยังเพิ่มรายได้ให้กับครูประจำชั้นที่มาสอนพิเศษหลังเรียนจบในส่วนนี้หากโรงเรียนมีการจัดสรรอย่างดีจะทำให้เพิ่มรายได้ให้กับครูเพราะว่าอย่างที่รู้กันครูอัตราจ้างของประเทศไทยมีรายได้ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นและเทียบกับค่าครองชีพน่าจะทำให้ครูต้องมีอาชีพเสริมส่วนใหญ่รายได้ของคุณครู

จะมาจากการสอนพิเศษเป็นหลักหลังเลิกเรียนหรือไม่แต่เสาร์อาทิตย์การติวเข้มหรือมีการกวดวิชาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับการสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทั้งหากโรงเรียนมีการจัดสรรรถไปรับไปส่งและคิดค่ารถไปด้วยได้แต่ละเดือนก็จะมีเงินเข้ามาหมุนในระบบพอสมควรตั้งโรงเรียนสามารถหารายได้จากตรงนี้ได้ประมาณหลักแสนถึงหลักล้านเลยก็ว่าได้

ต่อเดือนเพราะมีเด็กจำนวนมากที่ผู้ปกครองในปัจจุบันไม่สามารถไปรับไปส่งได้เนื่องจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันต้องแข่งขันกันทำงานเป็นอย่างมากและมีงานที่หนักขึ้นเรื่อยๆเวลาก็ล่วงเลยไปจึงทำให้ในส่วนนี้เข้ามาทดแทนโดยการจ่ายเงินให้กับทางโรงเรียน

และทางโรงเรียนก็ไปรับไปส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยจนถึงบ้านทำให้ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงในการดูแลบุตรหลานในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเพราะหากคุณอยู่ในเมืองและคุณต้องไปรับไปส่งคุณอาจจะต้องเสียเวลาเป็นหลายชั่วโมงเพื่อไปรับหรือไปส่งจึงทำให้ประหยัดเวลาเป็นจำนวนมากแต่แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันในส่วนนี้ก็เป็นรายได้หลักและรายได้เสริม โรงเรียนที่มาเลี้ยงและพัฒนาบุคลากรต่างๆ 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

การหมุนเวียนเงินทุนชุมชน

ถ้าเกิดการลงทุนในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนในชุมชนอาจจะทำให้เศรษฐกิจเหล่านั้นมีการฟื้นตัวดีขึ้นหรือว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเป็นสาเหตุเพราะว่าเป็นงานที่ลงไปนั้นไม่ใช่เพียงแค่กระจายอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มีการกระจายรายได้จนถึงภาคครัวเรือนมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

มีการสร้างอาชีพขึ้นมายกตัวอย่างเช่นมีการก่อสร้างอยู่ในก่อสร้างที่สร้างอาคารหลังใหญ่เป็นบริษัท 1 บริษัทที่มีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นที่ตอนที่ก่อสร้างก็ต้องมีการจ้างผู้รับเหมาผู้รับเหมาเหล่านั้นก็ต้องมีพนักงานหรือว่าแรงงานที่มาช่วยเรื่องการก่อสร้างนี้นี่ก็ทำให้มีการจ้างงาน

หรือมีการเกิดงานขึ้นเป็นวงโคจรใครที่เคยพบเคยเห็นว่าหมู่บ้านไหนที่มีการลงทุนหรือว่ามีการสร้างบริษัทในบริษัทที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้แหล่งเรานั้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมีการสร้างงานขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับพนักงานที่จะเข้าไปทำงานนะขนาดนั้น

รือว่าเริ่มตั้งแต่ตอนที่มีการก่อสร้างเลยเพราะว่าลูกค้ารายหลักก็คือผู้รับเหมาหรือว่ารวมถึงแรงงานที่มาทำงานตั้งแคมป์หยุดนะขนาดนั้นเลยนี่ก็เริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างเลยก็มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นขึ้นได้ตั้งแต่แรกรวมไปถึงหากมีการสร้างอย่างต่อเนื่องก็จะมีการเข้ามาอยู่ของกลุ่มคนต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นคนที่สมัครเข้ามาเป็นพนักงานใหม่เข้ามาเป็นพนักงานแล้วก็จะเกิดร้านค้าขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำที่เข้ามารองรับสำหรับผู้คนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในขณะนี้หรือว่าเป็นผู้คนที่ทำงานก็เกิดการสร้างงานขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการหมุนเวียนเงินจากนักลงทุนรายใหญ่

ระบายลงมาสู่พนักงานหรือว่าชนชั้นแรงงานที่จะเอาเงินเหล่านั้นเข้าไปใช้ในภาคครัวเรือนมีการกระจายรายได้อย่างต่อเนื่องมีการสร้างธุรกิจใหม่ๆหรือว่าจะเป็นร้านค้าไม่มีการลงทุนมีการหมุนเวียนเงินในระบบจะทำให้เกิดสังคมที่มีการใช้เงินอยู่นะขนาดนั้นร้านขายของชำก็อาจจะมีลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัทนั้นๆ

ลองคิดดูว่ามีการสร้างบริษัทซักบริษัทมีคนงานบริษัทละ 300 คนนี้ก็เป็น 3,000 คนมีการใช้เงินหมุนเวียนต่อเดือนแล้วราวๆ เป็นหลักล้านถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเมื่อหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจฐานรากตรงนั้นนี่จะเป็นข้อดีว่าทำไมเมื่อมีการลงทุนสร้างโรงงานหรือโรงงานจะทำให้ชุมชนเหล่านั้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าความเป็นอยู่ของคนก็จะดีขึ้นแต่ต้องดูก่อนว่าโรงงานเหล่านั้นมีผลกระทบต่อคนหรือเปล่าทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่จะเป็นทางด้านสุขภาพเพราะบางโรงงานมีการปล่อยของเสียออกมาทำให้ชุมชนเหล่านั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง

และมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาทีหลังนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องว่าการลงทุนเนี่ยจะทราบผลดีและผลเสียแต่ถ้าทางด้านเศรษฐกิจชุมชนไหนที่มีการลงทุนเป็นจำนวนมากชุมชนนั้นก็จะมีการเติบโตไม่ว่าจะเป็นราคาที่ดินหรือว่าธุรกิจใหม่ๆก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เวปยูฟ่าเบท

พฤติกรรมการใช้เงินที่เปลี่ยนไป

ในปัจจุบันหลายคนการบอกว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าผู้สูงอายุมีมากยิ่งขึ้นและประชากรผู้ใช้แรงงานน้อยลงนี่เป็นเรื่องที่จริงอย่างมากเพราะประเทศไทยกำลังเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงนี่ส่งผลให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจในสมัยก่อนมีการค้าขายเป็นจำนวนมาก

เพราะว่าประชากรเยอะมากๆผู้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีการดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกเพราะว่าสามารถเพิ่มศักยภาพในการประกอบกิจการได้โดยอาศัยแรงงานแต่ในปัจจุบันที่มีอัตราการเกิดที่น้อยลงเรื่อยๆและมีผู้ใช้แรงงานที่น้อยลงอายุประมาณ 20 ถึง 35 มีอัตราน้อยลงเป็นอย่างมากต่อไป

ในการใช้เงินจึงมีผลทำให้พฤติกรรมของผู้ใช้เงินเปลี่ยนไปปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนมากยิ่งขึ้นการใช้จ่ายเงินก็น้อยลงตามด้วยในส่วนของการซื้อการขายเพราะว่าก่อนหน้านี้บุคคลเหล่านั้นเป็นกำลังสำคัญในการจับจ่ายใช้สอยซื้อขายของตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายกับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตลาดในเมื่อก่อนก็จะมีการจับจ่ายใช้สอย

โดยการใช้เงินสดเพื่อซื้อของต่างๆในปัจจุบันต้องยอมรับว่าในการใช้แอพพลิเคชั่นในการจ่ายเงินมีความต้องการเพิ่มสูงมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าในปัจจุบันมีการพกเงินสดน้อยลงเพราะมีความอันตรายมากยิ่งขึ้นในการพกเงินสดไม่ว่าคุณจะไปในสถานที่ต่างๆหากคุณมีการพกเงินสดที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็น

อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวคุณเองได้และเสี่ยงต่อการสูญหายแต่ถ้าหากเงินเหล่านั้นอยู่ในระบบออนไลน์หากคุณโทรศัพท์หายหรือแม้แต่จะเป็นบัตรเครดิตขายก็จะสามารถทำการระงับกับธนาคารได้แต่ถ้าหากเงินสดทั้งก้อนของคุณหายไปคุณไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลย

เพราะว่าไม่มีใครสามารถรับผิดชอบเงินเรานั้นของคุณได้ ลูกหลานหรือเครือญาติเหล่านั้นจึงทำให้สอนผู้สูงอายุเท่านั้นในการใช้ Application ต่างๆเพราะว่าจะสามารถควบคุมการใช้เงินได้และสามารถเพิ่มวงเงินหรือจำนวนเงินต่างๆที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละวันได้หลีกเลี่ยงการสูญหายของทรัพย์สินที่เกิดจากมนุษย์ได้นี่

จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินไปเป็นระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นและยิ่งในปัจจุบันมีการผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เป็นสังคมไร้เงินสดคือการที่ใช้เงินสดให้น้อยลงและนำเงินเหล่านั้นผลักเข้าสู่ระบบออนไลน์ที่มีการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นให้มากยิ่งขึ้น

ต่อไปในอนาคตอาจจะมีการใช้เงินสดน้อยมากๆหรืออาจจะไม่มีการใช้เลยก็ว่าได้ยกตัวอย่างเช่นในประเทศจีนก็เป็นประเทศที่แทบจะไม่มีรับเงินสดเลยก็ว่าได้จะรับแค่เงินผ่านระบบการโอนเพียงเท่านั้นประเทศไทยหากมีการพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้เงินที่เป็นเงินสดต่างๆอาจจะหายไปจากระบบและเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งหมด 

 

สนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่าเช็กชี่

ประยุกต์เทคโนโลยีกับธุรกิจให้เข้ากัน

การกระจายเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปสู่ธุรกิจเล็กๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในรูปแบบใดก็สามารถทำให้ธุรกิจเรานั้นสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงเพิ่มศักยภาพในการทำงานของธุรกิจนั้นได้ด้วยโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจก็มากขึ้นหากคุณมีความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ

รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกคิดค้นในทุกวันงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในแต่ละวันสามารถนำมาวิเคราะห์หรือแม้แต่จะเป็นนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาบวกกับสิ่งที่เรามีอยู่เสริมสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจของตัวเองยกตัวอย่างเช่นบริษัท 1 บริษัทเป็นบริษัทขายน้ำใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ

ส่วนใหญ่ในการดำเนินกิจการมีงานวิจัย 1 งานวิจัยออกมาว่าหากนำน้ำเหล่านี้กรองด้วยเครื่องกรองที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงและใช้แสงอาทิตย์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆเรานี่เองคือสิ่งที่สมมุติขึ้นมาให้เห็นภาพว่าถ้าเรามีองค์ความรู้หรือว่าสิ่งต่างๆที่ทำให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินกิจการไปได้

หรือแม้แต่จะกำหนดทิศทางรวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมายกตัวอย่างเช่นบริษัทน้ำเหมือนเดิมสร้างนวัตกรรมขึ้นมาคือน้ำที่กรองจากธรรมชาติ 100% ไม่ว่าจะเป็นการกรองแสงอาทิตย์หรือแม้แต่จะเป็นการกรองจากอิฐหินดินทรายต่างๆ

ที่มาจากธรรมชาติที่ถูกการฆ่าเชื้อมาแล้วเรียบร้อยนี่คือเรียกว่านวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาธุรกิจของตัวเองนำผลผลิตเหล่านั้นออกมานำเสนอให้กับผู้คนได้เห็นก็จะสามารถเสริมความสามารถในการขายของเราได้และยิ่งในปัจจุบันก็สามารถกระจายสินค้าเหล่านั้น

เข้าไปในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเป็น platform ไม่ว่าจะเป็นฟรีหรือแม้แต่จะเป็นแบบฟอร์มที่เสียตังค์เหล่านี้ก็มีเพิ่มขึ้นมากมายรวมถึงการใช้ influencer ต่างๆที่มีผลกลับทิศทางของสังคมแบบฟอร์มมากมายที่รองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นชอบปี้ลาซาด้ารวมถึง Facebook YouTube

สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้านำเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองจะทำให้ฐานลูกค้าของเราใหญ่ขึ้นและสามารถกระจายสินค้าเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงในปัจจุบันก็มีระบบการขนส่งที่ดีที่เข้าถึงได้ในทุกๆจังหวัดรวมไปถึงมีความรวดเร็วอย่างมาก

ในการส่งสินค้าลูกค้าจะสามารถได้สินค้าของเราอย่างรวดเร็วผ่านบริการขนส่งต่างๆเหล่านี้เองคือนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมากมายทำให้โอกาสในการทําธุรกิจของเราในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากใครที่มีความสนใจหรือมีความสามารถในการศึกษาเทคโนโลยีเหล่านี้

ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราที่เรามีความสนใจได้ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานำองค์ความรู้ต่างๆนำมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจของเรา ปัจจุบันคนสามารถเข้าถึงเจ้าหญิงต่างๆได้ง่ายและสามารถเห็นสินค้าของเราหรือแม้แต่จะเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยง่ายด้วยผ่าน platform ต่างๆที่มีให้บริการครับ

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ae บาคาร่า

น้ำดื่มที่ถูกขายในชุมชน 

มนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุเยอะหรือน้อยในวัยไหนมีความสำคัญในการใช้น้ำเพื่อดำรงชีวิตในทุกๆส่วนมีนักวิทยาศาสตร์เคยบอกไว้ว่าเราสามารถขาดอาหารโดยที่ไม่ทานอะไรเลยได้เป็นระยะเวลาถึง 7 วันแต่ในขณะนั้นเราต้องทานน้ำอยู่ตลอดเวลาแต่หากเราขาดน้ำแค่เพียงระยะเวลาเพียงไม่นานแค่ประมาณ 3-4 วันนั้นก็ทำให้มนุษย์ของเรา

ไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เพราะในร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำถึง 2 ใน 3 ของร่างกายนั่นจึงทำให้เห็นว่าน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของชีวิตเรามนุษย์เราไม่เพียงแต่ใช้น้ำในการบริโภคเท่านั้นที่ใช้ในการอุปโภคหรือการเพาะปลูกแม้แต่การประกอบอาชีพต่างๆทำให้เห็นว่าน้ำมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์

เราเป็นอย่างมากเหล่านี้จึงทำให้มนุษย์ใช้อยู่ไม่กี่อย่างในการดำรงชีวิตในสมัยก่อนจึงทำให้เกิดอาชีพมากมายเกิดขึ้นเกี่ยวกับในส่วนนี้ 1 อาชีพหลักได้ก็คือการขายน้ำด้วยอาชีพนี้

จะมีการนำน้ำประปามาผ่านกระบวนการกรองเครื่องกรองที่ใช้จะต้องมีระบบที่เป็นในแบบอุตสาหกรรมนั้นก็คือสามารถกรองสิ่งสกปรกออกไปได้และมีการกรองหลายชั้นเพื่อให้ร้านมีความสะอาดเป็นจำนวนมากจนสามารถบริโภคได้

เพราะถ้าหากเราดื่มในส่วนที่มีความสกปรกเข้าไปจะทำให้ร่างกายของเราไม่สมบูรณ์และมีอาจจะทำให้เป็นโรคก็ได้ในส่วนนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการตรวจมาตรฐานของแต่ละโรงงานในการผลิตไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการบรรจุการผลิตหรือแม้แต่กระบวนการส่งทุกอย่างมีผลหมดในส่วนของสุขภาพในบางครั้งจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์จะมีการบอกว่ามีการฆ่าเชื้อเป็นอย่างดี

เพราะป้องกันในส่วนต่างๆที่จะนำมาแต่ในปัจจุบันมีการประกอบอาชีพมากมายของตรงนี้สามารถทำขึ้นได้เองในเขตชุมชนต่างๆและมีการบรรจุใส่ขวดหรือถัง 50 ลิตรและเป็นการส่งตามว่านี่คืออาชีพที่เห็นมาเป็นอย่างนั้นและมีความผูกพันต่อชุมชนเป็นอย่างมาก

เพราะในแต่ละบ้านต้องการน้ำที่สะอาดในการดื่มหรืออุปโภคบริโภคในส่วนนี้จึงเข้ามาตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าบางคนไม่มีเครื่องกรองเป็นของตัวเองจึงทำให้ไม่สามารถหาที่สะอาดเข้ามาใช้ในครัวเรือนได้ในส่วนนี้ก็เข้ามาเติมเต็มในความขาดหายไป

อย่างไรก็ตามในส่วนของชุมชนบางครั้งอาจจะไม่มีการตรวจสอบคุณภาพที่ดีพออาจจะทำให้มีการปนเปื้อนไปได้ทั้งนี้จึงมีการควบคุมจากสาธารณสุขในแต่ละบริษัทให้มีการตรวจสอบเป็นอย่างดีและมีการตรวจสอบคุณภาพหรือไส้กรองตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  แอพคาสิโน ได้เงินจริง

ไทยแลนด์ 2.0

หลังจากที่ไทยได้เรื่องออกมาจากยุคการเกษตรเต็มรูปแบบที่ทำให้คนไทยได้ลืมตาอ้าปากรู้เรื่องทำกิจกรรมต่างๆเป็นครั้งแรกเริ่มมีการแลกเปลี่ยนการซื้อขายขนาดเล็กในแบบครัวเรือนชุมชนต่างๆหรือแม้แต่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร

ซึ่งกันและกันทำให้มีการกระจายสินค้าไปในพื้นที่ต่างๆแต่ในส่วนนั้นก็ยังอยู่ในประเทศไม่มีการแลกเปลี่ยนโดยการทำเป็นกิจกรรมหรือกิจการอย่างเป็นรูปแบบแล้วมีระบบต่างๆค่าขนส่งก็ยังไม่มียังใช้การขนส่งแบบใช้คนขับเกวียนส่งสินค้า ให้กับบุคคลอื่นๆ

แต่หลังจากผ่านช่วงการเกษตรเต็มรูปแบบแล้วประเทศไทยได้มุ่งหน้าเข้าสู่ Thailand 3.0 นั่นก็คือการทำอุตสาหกรรมเบาสิ่งนี้ทำให้ประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจมีการเริ่มมีนักธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขึ้นมาเพื่อทำการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าจากการเริ่มขายเป็นเกวียนก็เริ่มมีการสะสมสินค้าทางการเกษตร

เพื่อนำขายเป็นรถใหญ่และเริ่มมีการส่งออกแต่ในครั้งนี้ยังมีการขนส่งภายในประเทศอยู่และการขนส่งก็ยังไม่มากเท่าที่ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมากในธรรมชาติในส่วนนี้หากเราต้องการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเราจึงต้องใช้ทรัพยากรมากเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจเดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบ

แต่เริ่มมีการผลักดันจากทางภาครัฐให้มีการเกิดธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางขึ้นมามากมายในส่วนนี้เริ่มมีการรวมกลุ่มกันทำสินค้าเพื่อส่งออกแต่ในทางนี้ยังใช้หลักการก็คือสินค้าทางการเกษตรนำมารวมกันและแลกเปลี่ยนโดยการขายให้กับต่างประเทศเริ่มมีการทำการตลาดมีการส่งออกซื้อขายต่างๆในประเทศข้างเคียง

หรือรวมถึงประเทศอื่นๆที่ไม่สามารถเพาะปลูกสิ่งของที่มีอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจมีการพัฒนานำเข้าอุปกรณ์ต่างๆเพื่อพัฒนาธุรกิจของเราอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้จึงทำให้คนไทยเริ่มมีการศึกษามากยิ่งขึ้น

เมื่อมีคนมีการศึกษามากยิ่งขึ้นส่งผลให้มีการพัฒนาสินค้าของเราไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นสร้างกิจการใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทำให้เศรษฐกิจพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วเติบโตจนเรียกได้ว่ามากที่สุดในประวัติติการของประเทศเรา ในยุคนี้ประเทศไทยมีความคุ้นชินกับการค้าขายสินค้าทางการเกษตรมาก

และมีการนำสินค้าอื่นมาขายให้กับคนในพื้นที่สร้างสิ่งแปลกใหม่ความคิดที่มากยิ่งขึ้นของการทำงานในยุคอุตสาหกรรมเบานี้มีธุรกิจมากมายเกิดขึ้นและมีการเจริญเติบโตของนักธุรกิจใหม่ๆมีความสนับสนุนจากทางภาครัฐให้พัฒนาสินค้ามากยิ่งขึ้นแต่ณจุดนั้นเราส่งออกสินค้าเป็นจำนวนมากเช่นยางพาราส่งไปประเทศญี่ปุ่นแต่เมื่อประเทศญี่ปุ่นรับซื้อไปแล้ว

เขานำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่และส่งกลับมาขายที่ไทยเมื่อเทียบอัตราส่วนง่ายๆก็คือเขาซื้อยางพาราเรา 100 ตันเป็นราคา 100000 บาทและเขานำไปผลิตยางรถยนต์แล้วส่งกลับมาขายที่ไทยในราคา 100 เส้นเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทเมื่อเทียบอัตราส่วนแล้วหากเราไม่สามารถผลิตสินค้าได้เองจะทำให้เราสูญเสียการพัฒนาธุรกิจไปได้ 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  บาคาร่าทดลอง

ตลาดสดขายของไม่ได้ 

จากการที่หลายหน่วยงานเข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้ค้าในตลาดสดมีการทำบทสัมภาษณ์มา “ทุกวันนี้ตลาดสดเริ่มอยู่ยากเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ไม่ค่อยใช้เงินมากนักคนไม่ค่อยมาซื้อของทำให้ขายของไม่ค่อยดีอาจจะต้องปิดตัวลง หนี้สินก็หาจ่ายไม่ทันนั่นเป็นเพราะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี” จากบทสัมภาษณ์นี้ผมมีความคิดเห็นว่าอย่างนี้ ในปัจจุบันที่คนไม่ค่อยออกมาซื้อของตามตลาดสด

อย่างเเรกเกิดจากเศรษฐกิจและอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมด หนึ่งยาวมีการขยายตัวของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่รวมของสดเข้าไปในนั้นด้วยเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ ใน 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ความเข้มงวดในการขยายตัวของซุปเปอร์มาร์เก็ตมีการควบคุมน้อยลง ได้หลายพื้นที่ถูกรายใหญ่เข้าไปเปิด market ของตัวเอง ทำให้ร้านโชห่วยหรือร้านขายของสดต่างๆขาดรายได้ เพราะกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งถูกดึงเข้าไปซื้อของในสถานที่นั้นๆ นี่คือหนึ่งส่วนที่เกิดขึ้นที่ตลาดสดมีการใช้สอยน้อยลง

อย่างที่สอง ส่วนในปีที่ผ่านมามีความผันผวนและชะลอตัวของเศรษฐกิจ จากข่าวในปีที่ผ่านมามีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นราวแสนตำแหน่ง เมื่อภาคอุตสาหกรรมมีการลดค่าใช้จ่ายลงเงินที่ถูกส่งไปทางภาคครัวเรือนที่บางครั้งอยู่ตามต่างจังหวัดก็น้อยลง

มีการใช้จ่ายน้อยลง พ่อค้าแม่ค้าจึงต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตามสถานที่ต่างๆเริ่มมีการผลิตสินค้าหรือแปลงสินค้าเพื่อที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น มีการออกโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงดูดลูกค้า หรือแม้แต่การรวบรวมสินค้าไว้ในแพ็คเกจเดียวเพื่อให้สะดวกสบายต่อการซื้อ

อีกสาเหตุหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ในขณะนี้มีการเติบโตในการขายของออนไลน์มากยิ่งขึ้นตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อการขายของสดแต่ก็มีบางส่วนที่ร้านขายของสดเริ่มมีการส่งของออนไลน์อย่างตัวอย่างที่เห็นได้ชัด การไลฟ์สดขายอาหารทะเล มีการสร้าง Content

เพื่อดึงดูดใจลูกค้า มีการจัดลดแลกแจกแถม บางครั้งลูกค้าต้องแย่งกันเพื่อซื้อสินค้าหรือจองสินค้าในเวลานั้นๆ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของสาเหตุและการปรับตัวของการขายของ การชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของการใช้จ่ายส่งผลในระยะยาว เพราะเมื่อมีคนใช้จ่ายน้อยลงเศรษฐกิจรอบข้างก็ยิ่งชะลอตัวตามไปด้วย 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถแก้ได้โดยทันท่วงที แต่ทั้งนี้โดยตัวพ่อค้าแม่ค้าควรมีการปรับตัวเพื่อรับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ควรศึกษาตลาดเพิ่มเติมหาแนวทางในการกระจายสินค้าและหารายได้เพิ่มเติมจากทางอื่นเพื่อช่วยเสริมส่วนที่หายไปเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งก่อน

 

สนับสนุนโดย  ทดลองเล่นสล็อต gclub

จุดแข็งคือคุณค่าของแบรนด์

ก่อนจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันและการไปถึงจุดมุ่งหมายเรานั้นจำเป็นต้องพึ่งทรัพยากรมากมายไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านการเงินบุคคลหรือแม้แต่เป็นทรัพยากรทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลอย่างมาก

สำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้เพราะต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจตัวเองให้สามารถสู้กับคู่แข่งได้

เพราะในปัจจุบันมีการเกิดขึ้นและตกลงมากมายของธุรกิจนี้เองจึงทำให้นักธุรกิจมากมายที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกคือเพื่อสุขภาพในการแข่งขันในแต่ละหน่วยงานเมื่อมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นจึงทำให้สิ่งที่ผลิตขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก

ความรู้เหล่านี้เองถูกกระจายอย่างมีเหตุมีผลและสมบูรณ์แบบเพื่อสร้างการทำธุรกิจที่มีคุณค่าคุณค่าของธุรกิจในแต่ละธุรกิจมีความหมายและแตกต่างกันออกไปเพราะแต่ละธุรกิจมีจุดมุ่งหมายของตัวเองที่แตกต่างกันบางธุรกิจที่เป็นธุรกิจร้านอาหารอาจจะมีคุณค่าของตัวเอง

โดยการทำให้ผู้คนได้รับประทานอาหารที่อร่อยและมีคุณภาพที่ดีรวมถึงราคาที่ถูกเข้าถึงอาหารเหล่านั้นได้โดยง่ายเรานี่เองจึงมีจุดประสงค์ความมุ่งหมายต่างกันและเป้าหมายของกลุ่มตลาดก็คือคนละกลุ่มกันสร้างแนวคิดในการทำธุรกิจและที่สำคัญสร้างองค์ความรู้ที่สามารถทำให้ผู้อื่นปัจจุบันสร้างธุรกิจของตัวเองได้ด้วย

อาศัยที่มีองค์ความรู้ต่างๆที่ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยและพัฒนาต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องของไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐรวมถึงหน่วยงานของภาคการศึกษาก็มีองค์ความรู้ต่างๆให้เข้าถึงได้ง่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สู้กับคู่แข่งชาวต่างชาติตลาดนัดทุกวันนี้

เหล่านี่เองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการหาคุณค่าคอมธุรกิจตัวเองให้เจอจะได้มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้มีโอกาสการแข่งขัน ที่ส่งมาขึ้นหากมีข้อกำหนดที่ชัดเจนจะทำให้ทิศทางของการทำธุรกิจเรานี้มุ่งไปทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านในส่วนของผู้บริหารเองหรือตัวบุคลากรเองที่อยู่ภายในองค์กรสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมา

ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างต่างๆของธุรกิจนำคุณค่าของธุรกิจเหล่านี้ไปพัฒนาจุดมุ่งหมายให้ดีมากยิ่งขึ้นและนำสินค้าใหม่ๆออกมานำเสนอให้กับผู้คนมากมายจะทำให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจเนื่องด้วยเห็นความสำคัญของคุณค่าในการมอบให้กับลูกค้าจะทำให้ลูกค้ามองแบนด์ไปในทิศทางที่ดี

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ก็มีการนำเสนอหรือให้สิ่งต่างๆกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่างๆ ทำให้ลูกค้ามีความสนใจกับธุรกิจณปัจจุบันไปจนสามารถเกี่ยวกับอัตราเกิดของธุรกิจจำนวนมากเช่นเดียวกันที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงทำให้ผู้ได้ประโยชน์แล้วก็คือผู้ใช้บริการหรือกลุ่มลูกค้านั้นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    sa gaming บาคาร่า