Category: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

ขนาดเล็กจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก

คุณต้องวิเคราะห์ข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจของคุณและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากธุรกิจของคุณไม่ว่าคุณจะมีพันธมิตรที่ดีเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มอื่นและคุณคาดหวังกับเราในประเด็นที่หลากหลายการเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถเพิ่มพนักงานของคุณ

นั่นคือเหตุผลที่เรากำลังขยายฐานลูกค้าของเราในตลาดที่กว้างและมีการแข่งขัน การขยายฐานลูกค้าขยายฐานลูกค้าและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในประเทศจีน ที่น่าสนใจคือข้อมูลมีขนาดใหญ่ในขณะนี้ ข้อมูลที่เรารวบรวมในอุตสาหกรรมของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในการรู้หรือประมวลผลข้อมูลที่เราต้องการ

เราเห็นความต้องการสูงสำหรับสินค้าเกษตรในประเทศของเรา ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาวิธีในการปรับตัว ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุดจากพันธมิตร การค้าขายนั้นสำคัญมาก อุปทานที่มีอยู่จะต้องต่อเนื่องและควรส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของตลาดเช่นสินค้าที่มีคุณภาพและการส่งมอบที่ตรงเวลา

มีหลายสิ่งในตลาด แต่ข้อมูลที่มีคุณภาพเมื่อคุณวางแผนและวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจของคุณค้นหาความสามารถที่ดีที่สุดหรืออย่างน้อยที่สุดสำหรับคุณและบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืน การช่วยเหลือในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดเล็กสามารถเปลี่ยนทิศทางของธุรกิจได้อย่างมากเนื่องจากความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยไม่จำเป็นต้องมีการช้อปปิ้งและการขนส่งสาธารณะเราสามารถรักษาคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ สถานที่ที่ดีที่สุดในการเดินทางคืออะไรหากคุณกำลังมองหาบริการรถที่สะดวกสบายสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 ถึง 80 ปีเนื่องจากการเดินทางไม่สะดวก

หรือไม่สะดวกในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจแม้ว่าจะเป็นการยากที่จะใช้บริการของเราธุรกิจของเราเองและคู่แข่งก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อนและจุดแข็งของพวกเขาและปรับให้เข้ากับกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง

จะเป็น เรามีข้อมูลที่เราไปในทิศทางที่เราต้องการเนื่องจากฐานลูกค้าที่ต้องได้รับการแก้ไขจนกว่าธุรกิจของเราจะสามารถเข้าถึงตลาดที่แข็งแกร่ง บริษัท ของเราสามารถพัฒนาได้เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ได้ อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก

ที่มีความคล่องตัวมากๆในการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือว่าจะเป็นการนำความได้เปรียบเหล่านี้เข้ามาเป็นจุดแข็งของตัวเองเพื่อหากลุ่มหรือว่าเป้าหมายที่แน่นอนในการทำธุรกิจนี้จึงเป็นความได้เปรียบมากๆของธุรกิจขนาดเล็กที่นำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับกลยุทธ์ต่างๆ

เพราะหากเป็นบริษัทเล็กเองจำเป็นต้องมีข้อมูลเป็นจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆด้านเงินทุนเพราะบริษัทขนาดใหญ่จะมีเงินทุนที่สามารถนำมาวิจัยศึกษาได้แต่ธุรกิจขนาดเล็กเองที่ไม่มีเงินทุนมากขนาดนั้นจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอย่างมากในการสร้างความได้เปรียบเทียบกับตัวเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ufabet เว็บตรง

การวางโครงสร้างของธุรกิจ 

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันเป็นทั้งผลดีและผลเสียของธุรกิจมากมาย

ปัจจุบันมีธุรกิจที่เกิดขึ้นมาทำกำไรเป็นจำนวนมากหรือแม้แต่ขาดทุนเป็นจำนวนมากมีให้เห็นทั่วไป เหล่านี้เองจึงเป็นสิ่งที่ให้ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการตามสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของการลงทุน นักลงทุนมากมายต้องมองหาแหล่งที่สามารถทำเงินให้เขาหรือราคาของธุรกิจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

มากกว่าคนทั่วไป ผู้บริหารหรือจะเป็นเจ้าของกิจการก็ตามจำเป็นต้องมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจการตลาดในส่วนของผู้ประกอบการเองหากต้องการที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาจำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นอย่างมาก ในการพัฒนาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

และสังคมในปัจจุบันที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงการเกิดตัวของธุรกิจเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โอกาสในการแข่งขันขึ้นอยู่กับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตัวเองและองค์กร หาบริษัทใหม่ที่มีคุณภาพและเพิ่มความมั่นใจให้กับธุรกิจของตัวเองมีโครงสร้างที่มั่นคง

หรือแบบแผนที่ชัดเจนจะทำให้มีการดึงดูดความมั่นใจของนักลงทุน ถ้ามีเองหากใครต้องการลงทุนอาจจะต้องตั้งวัตถุประสงค์กันตามกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการประกอบธุรกิจต่างๆย่อมมีปัจจัยหลายธุรกิจปัจจัยสำคัญเหล่านั้นก็คือวัตถุประสงค์ของการทำงานวัตถุประสงค์ เป็นส่วนที่ชักนำให้ธุรกิจเหล่านั้นเดินหน้าอย่างตรงไปตรงมาและดึงดูดผู้คนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่ดีรวมถึงนักลงทุนที่ให้ความสนใจกับธุรกิจ

นี่คือการกำหนดวัตถุประสงค์ต่างๆเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ ไม่มีเป้าหมายแล้วจะสามารถทำให้คิดค้นวิธีการต่างๆเพื่อไปถึงเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วที่สุด นี่คือสิ่งที่จำเป็นอันดับที่ 1 ต่อมาการทำงาน คือการต้องมีผู้คนในการทำงานที่ช่วยคิดวิเคราะห์ดำเนินกิจกรรมต่างๆในองค์กร

ไม่ว่าจะเป็นทางการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการต่างๆ ย่อมต้องมีผู้ที่คิดวิเคราะห์และวางแผนสิ่งเหล่านี้เพื่อให้บรรลุต่อจุดประสงค์ขององค์กรได้จะไม่มีใครสามารถทำงานด้วยตัวคนเดียวเป็นระยะเวลานานได้โดยไม่ถกเถียงหรือมีการปรับเปลี่ยนความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดจะทำให้เข้าใจถึงความเป็นไปได้และข้อเสียของความคิด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเปลี่ยนความคิดนั้น

เพื่อมาใช้ในการทำงาน มีข้อดีหลายข้อในการที่ทำงานเป็นทีม และอีกส่วนหนึ่งในการสร้างโครงสร้างต่างๆของบริษัทย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างมากการสร้างโครงสร้างเหล่านี้เพื่อที่เพิ่มความสามารถในการทำงาน สร้างองค์กรที่มีคุณภาพและลักษณะในการทำงานที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามการระบุหน้าที่ของตนเองหรือผู้ที่ทำงานร่วมกันจะทำให้สามารถควบคุมการทำงานได้ และดำเนินกิจกรรมงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสามารถพัฒนาศักยภาพความถนัดด้านนั้นได้อย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มขีดจำกัดความสามารถนี่ก็คือทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    บาคาร่าเว็บไหนดี 2020

การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเทศของเรากำลังเผชิญอยู่กับวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆมีราคาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

รวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันมีการมองธุรกิจให้เป็นแง่บวกถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าหากทำได้ก็อาจจะเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจก็ว่าได้เพราะในปัจจุบันปัญหาที่รุมเร้าในขณะนี้มีธุรกิจอย่างมากที่ปิดตัวลงแต่ว่าเขาไม่ได้ติดตัวเพื่อคนพิเศษสะกิดไม่ไหว

แต่เขากลับไปเปลี่ยนทิศทางของธุรกิจเพราะนี่ถือเป็นโอกาสอันดีของบังธุรกิจที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลานานและต้องการการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปยังไม่เห็นโอกาสที่เหมาะในตอนนี้เองก็มีหลายคนที่ฉวยโอกาสและขณะนี้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตัวเอง

หากคุณกำลังมองหาเทรนต่างๆที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคุณก็อาจจะเห็นมุมมองใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจได้ ยิ่งตอนนี้มีความอ่อนไหวในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมากเพราะนักลงทุนไม่มีความสนใจในการลงทุนในประเทศไทยมากนักเราจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

เพื่อต่อสู้กับเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยีในการทำธุรกิจออนไลน์ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในปัจจุบันมีการให้ความรู้มากมายในโลกอินเตอร์เน็ตหรือแม้แต่จะเป็นคอร์สที่เปิดสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนที่ต้องการจะขายของออนไลน์คนที่มีความสนใจทางด้านนี้สามารถหาความรู้ต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจของตัวเองได้ยิ่งเจอสภาวะที่เป็นส่วนกดดันนะ

ขนาดนี้หากใครกำลังเริ่มทำธุรกิจใหม่หรือกำลังเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เลือกจะได้เรียนรู้ความสามารถในหรือความสนใจใหม่ๆสิ่งของในใหม่หรือแม้แต่จะเป็นตัวสินค้าที่เข้ามามีบทบาทและตอนนี้เหมือนกันว่าถ้าหากเรามีศักยภาพมาก

เพราะนำสินค้าต่างๆนำมาเพิ่มมูลค่าให้ได้สร้างโปรโมชั่นหรือว่ากำลังการแข่งที่จะสามารถแข่งขันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวนะตอนนี้ หากเรามีศักยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งมีการเปรียบเทียบว่าเราสามารถสู้กับคู่แข่งได้มีการนำสินค้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นเพราะในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆค่ะใครกำลังที่จะเปิดการทำธุรกิจหรือเรื่องต้นทำธุรกิจ

ณขณะนี้และโอกาสที่สำคัญที่หลายคนมองเห็นก็คือจะนำวิธีส่งนี้มาต่อสู้กับคู่แข่งอย่างไรเพราะในปัจจุบันเริ่มไม่มีคนลงทุนเพิ่มเติมในการทำธุรกิจแล้วเพราะต้องการรัดเข็มขัดหรือว่าต้องการกระชับธุรกิจตัวเองให้ได้มากที่สุดจนกว่าลิขิตรักขนาดนี้จะผ่านพ้นไปและมีความสบายใจของเราลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีการลงทุนต่อเนื่องในโอกาสของใครหลายคนที่กำลังมองหาช่องทางใหม่ๆกำลังขายอาจจะเป็นช่องทางที่เปิดกว้างสำหรับคนที่มองเห็นโอกาสในวิกฤติเศรษฐกิจแบบนี้ก็ได้

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ufabet สมัคร

การท่องเที่ยวสามารถพัฒนาแหล่งที่อยู่ได้ 

การท่องเที่ยวในประเทศไทยถือว่าโตมากๆมีหลายจังหวัดพยายามทำให้จังหวัดของตัวเองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงในหมู่บ้านต่างๆก็เริ่มมีการจัดสรรองค์ความรู้ต่างๆจากการสัมมนาหรือการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ

ในปัจจุบันมีการฝึกอบรมมากมายจากเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้คนที่มีสถานที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำสวนเป็นของตัวเองหรือทำฟาร์มเป็นของตัวเองมีการสร้างรายได้ก่อตั้งชุมชนต่างๆสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเสริมกับรายได้อยู่ณปัจจุบันเพราะบางครั้งการทำสวนทำไร่นี้

จะมีเวลาช่วงที่ว่างในการจากการทำสวนในส่วนนั้นเองนำมาพัฒนาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านชั่วคราวขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนสร้างบ้านชั่วคราวขึ้นมาและคิดโปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารของคนพื้นบ้านนำมาเสิร์ฟหรือจัดเป็นการท่องเที่ยวในส่วนต่างๆยิ่งในปัจจุบัน คนในยุคปัจจุบันเบื่อการท่องเที่ยวที่ไปในสถานที่เดิมก็มีการมองหาสถานที่ใหม่ๆเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือแม้จะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมต่างๆของคนพื้นบ้านสถานที่ท่องเที่ยวสมัยนี้เกิดขึ้นมากมาย

นี่เป็นการผลักดันจากทางภาครัฐส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ท่องเที่ยวจากไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยเอง เพราะในประเทศไทยเองก็มีการจัดการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปทัวร์ต่างๆที่ทำพาเข้าไปในช่องเขาหรือสถานที่พักผ่อนต่างๆอุทยานต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีหลายครั้งที่มีการจัดทริปต่างๆขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนนั้นมีการออกโปรโมชั่นต่างๆ

โดยการลดราคาส่งเสริมให้ชุมชนมีการร่วมมือกันทำกิจกรรมบางอย่างขึ้นมาหรือแม้แต่สั้นธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาบางคนมีสวนเป็นของตัวเองนั่นก็คือสวนได้กาแฟในบางช่วงเวลาไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เพราะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดเวลาจึงมีเวลาว่างมาพัฒนาสร้างโฮมสเตย์เป็นของตัวเองเปิดลงช่องทางออนไลน์ต่างๆในปัจจุบันสามารถเข้าถึงช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มต่างๆที่มีเกิดขึ้นมากมาย

ในปัจจุบันและยังสามารถกระจายให้เข้าถึงคนได้อย่างหลากหลายจึงทำให้เป็นช่องทางในการหารายได้เสริมเมื่อทำโฮมสเตย์ขึ้นมาแล้วก็ยังสร้างกิจกรรมต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการพานักท่องเที่ยวต่างๆเพื่อชมการทำไร่กาแฟหรือแม้จะเป็นกระบวนการผลิตรวมถึงสถานที่ในการเก็บเกี่ยวเหล้านี้เองเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวคนในเมืองต่างๆไม่เคยได้พบได้เห็นก็เลยมีความตื่นตาตื่นใจ

และชื่นชอบในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มากมายอย่างไรก็ตามในอนาคตก็อาจจะมีการผลักดันจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดการสร้างงานหรือสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนตรงนั้นและผลักดันให้เกิดการพึ่งพาตนเองของชุมชนสร้างรายได้กลับไปพัฒนา ความเป็นอยู่

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  sa gaming สูตร

การควบคุมการผลิตแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 

ในประเทศไทยมีการควบคุมการผลิตและการขายแอลกอฮอล์เป็นอย่างมากทำให้ผู้ที่สามารถ Craft Beer ต่างๆสามารถทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองและขายในประเทศไทยได้นี่เป็นปัญหาหลักที่ยังไม่ถูกแก้ไขในปัจจุบันมีหลายคนบอกว่าการควบคุมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

คือการซื้อสัมปทานที่เพื่อต่อคุณนายทุนเป็นอย่างมากตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆที่ออกมาโดยที่ไม่มีการแก้ไขทำให้ผู้ผลิตเบียร์ Craft ต่างๆไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองนำมาขายได้เพราะว่าข้อกำหนดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจำนวนการผลิตต่อปีที่เทียบแล้วจำเป็นต้องมีบริษัทหรือโรงงานที่ใหญ่มาก

ในการกลั่นเหล้าหรือเบียร์เพื่อขายนั่นจึงทำให้ผู้ค้ารายเล็กไม่สามารถนำออกมาขายได้และยังมีการตรวจจับการคราฟเบียร์หรือการทำแอลกอฮอล์อย่างพื้นบ้านส่วนหนึ่งเกี่ยวกับด้านคุณภาพเพราะหากปล่อยให้ทุกคนสามารถทำได้โดยไม่มีการควบคุมต่างๆ

จะทำให้มีการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คนที่ได้รับสินค้าเหล่านั้นเข้าไปอาจจะเกิดผลเสียในร่างกายตามมาก็เป็นได้จึงทำให้รัฐมีการควบคุมการผลิตสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเบียร์ทางด้านเล่าการต่างๆก็จะมีการควบคุมเพราะก่อนหน้านี้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

มีการทำสาโทหรือแม้แต่เหล้าหมักทานเองในบ้านหรือตามหมู่บ้านตัวเองน้ำออกมาทานตอนที่หมู่บ้านของตัวเองมีการจัดงานเฉลิมฉลองหรือเป็นงานเลี้ยงต่างๆก็จะนำของเหล่านี้นำมาเลี้ยงแขกที่มาร่วมในงานลดค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะว่าในการทำแอลกอฮอล์ต่างๆมีการใช้งบประมาณหรือเงินลงทุนที่ต่ำเป็นอย่างมาก

แต่ว่าสิ่งที่ต้องใช้คืนระยะเวลาในการหมกหรือหมัก ในการที่จะเปิดโรงหมักเบียร์ได้นั้นมีอุปสรรคอย่างมากว่าจะแลกได้ก็คือต้องมีเงินทุนในการจดทะเบียนอย่างน้อยที่สุดในโลกคือ 10 ล้านบาทเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆสำหรับนักลงทุนขนาดเล็กไม่สามารถมีการต่อสู้ในตลาดได้อย่างแน่นอน

และอีกหนึ่งอย่างที่เป็นปัญหานั้นก็คือการที่ต้องผลิตเบียร์อย่างน้อยที่สุดคือ 10 ล้านลิตรต่อ 1 ปีซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากหากมีการผลิตออกมาแล้วไม่สามารถขายได้นั้นจึงทำให้คนที่ลงทุนต่างๆไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนนี่คือการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่อย่างแน่นอน

เพราะว่าการครองตลาดอย่างต่อเนื่องของาสามสี่เจ้าที่มีการขายไม่อยากต่อเนื่องมากกว่า 10 ปีแล้วในประเทศไทยยังไม่มีใครสามารถขึ้นมาเพื่อชิงตำแหน่งหรือแยกส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ได้การที่ผลิตเหล้าออกมาหรือเมล์มาเป็นจำนวน 10 ล้านลิตรต่อ 1 ปี

ไม่มีอะไรรับประกันว่าจะสามารถขายได้เพราะว่าใน 1 ปีต้องทำเหล้าขนาดนั้นออกมาแต่ยังไม่มีการทดลองตลาดว่ามีรสชาติไหนที่สามารถให้คนอ่านได้นี่จึงเป็นความท้าทายเป็นอย่างมากของนักลงทุนและในปัจจุบันมีการคาดหวังไว้ว่าจะมีผู้ที่เข้ามาช่วงชิงตำแหน่งส่วนแบ่งทางการตลาดในปัจจุบันมีคน Craft Beer เยอะมาก

แต่ว่าไม่มีการทำเป็นธุรกิจอย่างจริงจังไม่มีการต่อสู้ทางด้านการตลาดอาจจะทำให้เราเห็นผู้ค้ารายใหม่ๆเกิดขึ้นก็เป็นได้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ufabet บาคาร่าออนไลน์

ปัญหาธุรกิจการส่งออกหยุดชะงัก

 ตอนนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็กำลังประสบปัญหาเหมือนกันหมดนั่นก็คือการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งนับวันไวรัสชนิดนี้ยิ่งนับว่ามีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีผู้คนต่างเชื้อไวรัสนี้กันเป็นจำนวนมากรวมถึงมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้มากขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเทศไทยเองถือว่ายังนี่เข้าขั้นวิกฤตมากนัก

หากต้องเทียบกับต่างประเทศเช่นอิตาลีหรือแม้แต่อเมริกาเองก็ตามและถึงแม้ประเทศไทยจะยังไม่ต้องถึงขนาดปิดประเทศห้ามคนคนเข้าประเทศนั้นในปัจจุบันนี้การที่ในประเทศไทยยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ก็สร้างผลกระทบต่อธุรกิจการส่งออกเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งปัจจุบันธุรกิจการส่งออกของประเทศไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดการส่งออกบางรายการถูกรัฐบาลประกาศถ้าให้ส่งสินค้าออกไปอย่างเช่นเจลล้างมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือแม้แต่หน้ากากอนามัยเพราะจำเป็นจะต้องนำมาใช้ให้กับคนภายในประเทศไทย

ซึ่งขณะนี้ยังขาดแคลนอุปกรณ์การใช้งานเหล่านี้อยู่มากแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้สินค้าบางรายการรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ออกกฎห้ามเรื่องของการส่งออกแต่ต่างประเทศก็หยุดชะงักในเรื่องของการรับซื้อสินค้าเนื่องจากทุกประเทศกำลังประสบปัญหาเหมือนกันหมดนั่นคือต่างก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19กัน

อยู่ส่วนใหญ่ประเทศต่างๆพยายามที่จะงดการนำสินค้าออกรวมถึงการรับสินค้าเข้าประเทศเพื่อต้องการที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19เป็นมากขึ้นดังนั้นตอนนี้ธุรกิจการส่งออกจึงถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่หยุดชะงักพอๆกับธุรกิจการท่องเที่ยวเลยทีเดียว

     หลายคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกปัจจุบันต้องปิดกิจการลงไปเพราะว่าไม่สามารถส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้บางคนถึงขนาดล้มละลายเพราะมีการลงทุนไปมากแต่สินค้ากับส่งออกไปไม่ได้และเมื่อปล่อยไว้เป็นเวลานานสินค้าบางรายการก็อาจจะเสียหายทำให้เงินที่ลงทุนไปขาดทุนจนเจ้าของธุรกิจ

บางรายถึงขนาดจำเป็นต้องฆ่าตัวตายเพราะหนี้สินรุงรังมากมายจากการที่ลงทุนไปแล้วไม่สามารถนำสินค้าออกไปขายได้จะเห็นได้ว่าปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมีผลกระทบกับทุกภาคส่วนไม่ใช่กระทบแค่เฉพาะวงการแพทย์เท่านั้นแต่ยังกระทบไปถึงการท่องเที่ยวรวมถึงการส่งออกและปัจจุบันยังกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง

เพราะพบว่ามีการแพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้ออย่างมากในช่วงที่มีการเดินทางจากกรุงเทพฯไปต่างจังหวัดอย่างเช่นการนั่งรถตู้ไปซึ่งเป็นการแพร่ระบาดได้เนื่องจากนั่งรวมกันอัดอยู่ในพื้นที่แคบซึ่งถ้าหากว่าเราไม่รีบแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ให้หมดไปจากประเทศแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยจะยิ่งแย่ลงมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แน่นอน 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ทดลองเล่น gclub

มาทำความรู้จักกับความมั่งคั่ง

ความมั่งคั่งคืออะไร หลายคนตั้งคำถามกับความหมายนี้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความมั่งคั่งคือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิหรือความมั่งคั่งสุทธิ ของบุคคล ซึ่งก็คือ สินทรัพย์รวม ลบ ด้วยหนี้สินรวม นั่นเอง ซึ่งความมั่งคั่งส่วนใหญ่ก็มาจากการออม การลงทุน หรือมรดก

ซึ่งหากคนที่รู้จักการบริหารความมั่งคั่งคือ เค้าจะไม่นำความมั่งคั่งออกไปใช้จ่ายในการดำรงชีพ ยกเว้นเมื่อรายได้ประจำหยุดไปแล้ว แล้วเราควรมีอะไรอยู่ในความมั่งคั่งบ้างถึงจะดี

  1. สินทรัพย์สภาพคล่อง ได้แก่เงินสด เงินฝากระยะสั้น กองทุน เพื่อสำรองใช้จ่ายวันต่อวันและสำรองในกรณีฉุกเฉินอย่างน้อยหกเดือน เพราะถ้าหากสำรองมากกว่านี้ อาจจะทำให้เสียโอกาสในความมั่งคั่งกลุ่มที่สอง
  2. สินทรัพย์เพื่อการลงทุน เพื่อสร้างรายได้ หรือสร้างมูลค่า เช่นเงินฝากระยะยาว อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ซึ่งกฎของมันคือ ความมั่งคั่งจะเติบโตได้ดี ถ้าเรามีสัดส่วนของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน มากกว่า 50% ของความมั่งคั่งทั้งหมด
  3. สินทรัพย์ส่วนตัว เช่นที่อยู่อาศัย รถยนต์ หรือของใช้อื่นๆ หากเสียเงินซื้อกับสินทรัพย์ประเภทนี้เกินไปก็จะทำให้เสียโอกาสในการลงทุน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้น ข้อสามนี้ ผู้ที่ประสบความสำเร็จการเงินบางท่าน ไม่นำมาเป็นสินทรัพย์ด้วยซ้ำ แต่บางท่านอาจจะมองว่า ถ้าได้มีการคัดกรองก่อนซื้อด้วยการประมาณราคาและโอกาสขายต่อในอนาคต แล้วมันสามารถเพิ่มความมั่งคั่งได้ก็อาจจะเป็นข้อยกเว้น เช่น บ้านพักอาศัย ของสะสม เครื่องประดับ แต่ในทางตรงกันข้ามควรหลีกเลี่ยงสินทรัพย์ราคาสูงด้อยค่าเร็วหรือซื้อแล้วมีค่าใช้จ่ายแฝงสูงตามมา เช่น รถยนต์

แล้วเคยคิดไหมว่า ทำไมการสร้างความมั่งคั่งจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน เพราะความมั่งคั่งนั้นสามารถแปลงเป็นปัจจัยที่สนองความต้องการทุกระดับของมนุษย์ เช่น ความต้องการในด้านปัจจัยสี่ ความปลอดภัย ความรักการเป็นเจ้าของ ความภาคภูมิใจ และความสมบูรณ์แบบของชีวิต

และยังมีปัจจัยอื่นที่เร่งความสำคัญของการสร้างความมั่งคั่ง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยเชิงบวก โดยถ้าหากจะมองว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองมั่งคั่งนั้น เราควรจะต้อง

บริหารความมั่งคั่ง ด้วยการวางแผนทางการเงินแบ่งเป็นหลายแผนครอบคลุมทุกความต้องการทางการเงิน โดยกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติเพื่อให้ทั้งหมดเป็นจริง เพราะการบริหารความมั่งคั่งด้วยการมีแผนทางการเงิน จะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและความต้องการที่เราอยากมีอยากได้ ให้อยู่ในกรอบที่มันควรจะเป็น และเป็นสิ่งที่คอยเตือนเราอยู่เสมอเมื่อครั้งใดก็ตามที่เรากำลังจะหลุดจากแผนที่เราได้กำหนดไว้

 

ขอขอบคุณ  sa gaming vip ทดลอง เล่น  ที่ให้การสนับสนุน

ทำงานที่บ้านอย่างไรไม่ให้เสียสติ

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทแต่ละแห่งต้องมีการอนุมัติให้พนักงานทั่วไปนั่งทำงานอยู่ที่บ้านนั้น เนื่องจากปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด19 จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทุกคนที่มีอาชีพเป็นลูกจ้างประจำหรือพนักงานอิสระต้องมานั่งทำงานที่บ้านแทน

ซึ่งจากเดิมนั้นอาจจะไม่ต้องทำงานที่บ้านก็ได้ อาจจะเป็นร้านการแฟเก๋ก็ได้ แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว เพราะทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดนี้ แต่คราวนี้พอกลับมาที่บ้าน ที่ที่ไม่ใช่ออฟฟิศ อาจให้หลายคนทำงานได้ไม่เต็มที่ อาจจะด้วยเรื่องของอุปกรณ์การทำงาน

หรือสภาพแวดล้อมที่ต้องปรับตัวกันพอสมควร แต่ก็คงไม่หนักเท่ากับคุณแม่ที่ต้องเตรียมรับมือทำงานที่บ้านพร้อมกับเลี้ยงลูกไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งมันอาจจะดูเป็นความท้าทายของหลายๆคน  แต่ถ้าลูกอยู่ในวัยที่กำลังซนและยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอาจจะทำให้ความท้าทายกลายเป็นความเหนื่อยแทน

และยิ่งถ้าลูกของคุณนั้นยังไม่โตพอหรือเข้าใจกับสถานการณ์การกักตัวและป้องกันจากการแพร่ระบาดเรื่องโควิดนี้แล้วหล่ะก้อ ทางสภาเศรษฐกิจโลก ก็มีคำแนะนำสำหรับมนุษย์ที่ต้องทั้งเลี้ยงลูก และทำงานไปด้วยอยู่ที่บ้าน เพื่อให้เกิดความสมดุลและเสียสติไปก่อน

  1. พูดคุยเรื่องคุณค่าและค่านิยมกับลูก ซึ่งช่วงเวลานี้ เป็นเวลาที่ดีที่จะได้นั่งคุยและอธิบายกับลูกว่าเพราะอะไรเราถึงต้องเว้นระยะห่างทางสังคม หรือวิธีการทำงานที่บ้าน และคุณสามารถใช้เวลานี้ในการเปิดใจ คุยกับสมาชิกครอบครัวที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและความเปลี่ยนแปลงในลูกหลาน
  2. สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน โดยเราต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยน ให้เข้าใจกับสถานการณ์ พึ่งพาความคิดของเราเอง และอธิบายเค้าว่า เราไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้มาก่อน อาจทำให้เราเข้าใจกันผิดและคลาดเคลื่อน
  3. ปล่อยผ่านความไม่สมบูรณ์แบบ เพราะถ้าคุณเป็นคนมีมาตรฐานการทำงานที่สูง แม้ว่าจะเป็นการทำงานจากที่บ้าน ให้คิดว่านี่เป็นการฝึกความผ่อนคลาย ลูกอาจจะทำให้บ้านรก เวลาที่คุณคุยโทรศัพท์เรื่องงาน ยอมปล่อยผ่านความสมบูรณ์แบบที่น้อยลงจากชีวิตไปบ้าง
  4. พยายามรักษาความเชื่อมโยงกับสังคม ซึ่งคำว่าระยะห่างทางสังคม ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตัดทุกอย่างจากโลกภายนอก คุณยังคงต้องหาทางรักษาความเชื่อมโยงกับเครื่องมือ ที่ทำให้คุณมีเวลาที่จะมีความรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้
  5. สร้างสรรค์และตอกย้ำ แน่นอนว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างแท้จริง แต่หากใช้เวลาและโอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ และอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น มันจะทำให้มีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นอย่างไม่รู้ตัว

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ

บัตรทองรักษาฟรี โควิด19

บัตรทองรักษาฟรี โควิด19 ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน

หลังจากที่เป็นเรื่องถกเถียงกันอย่างมายาวนาน ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด19 ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา จนเวลานี้คือกลางเดือนเมษายน ซึ่งใช้เวลาเกือบสามถึงสี่เดือน ในการสรุปว่าประชาชนที่มีบัตรประกันสังคมสามารถรักษาไข้ไวรัสโควิด19 ได้หรือไม่

ซึ่งล่าสุดก็มีความชัดเจนกันไปแล้วว่าสามารถรักษาได้ฟรี สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม ส่วนบัตรทองก็เพิ่งได้ข้อสรุปในวันนี้ ที่ประชาชนผู้ที่ถือบัตรทองสามารถรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน เพราะหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาตลอดว่า ทำไม่ประชาชนถึงไม่สามารถหาหมอหรือรักษาอาการไข้เหล่านี้ได้

โดยการที่รัฐบาลไทยออกมาคุ้มครองเหมือนประเทศอื่นๆ เพราะเมื่อช่วงแรกที่ไข้ไวรัสนี้ระบาดเข้ามาในไทยนั้น มีพวกผู้ป่วยที่ได้รับการติดเชื้อได้ไปหาหมอเพื่อเพื่อรักษาโรคนี้ แต่ปรากฏว่า บางโรงพยาบาลก็รับเข้าการรักษา แต่ค่าใช้จ่ายก็เป็นหลักแสน บางโรงพยาบาลก็ไม่ยอมรับการรักษา

เพราะกลัวจะกลายเป็นประเด็นที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดอยู่ที่โรงพยาบาล จะทำให้ไม่มีคนไข้ที่ไม่สบายเป็นอาการอื่นๆ  ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ ที่รัฐบาลไทยไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ จนทางบริษัทประกันชีวิตต่างๆ ได้ใช้ช่องทางนี้ในการจูงใจให้คนทำประกันเพื่อรักษาโรคโควิด

แต่ใครจะกันได้ทุกคน เพราะตาสี ตาสา คนใช้แรงงาน หาเช้ากินค่ำ ลำพังจะกินในแต่ละวัน พวกเค้าเหล่านี้ก็เหนื่อยแทบใจจะขาด และยิ่งรัฐบาลมีมาตรการออกมาให้มีการปิดกิจการชั่วคราวบางประเภท ซึ่งส่งผลต่อพนักงานและลูกจ้างรายวัน เป็นอย่างมาก เพราะกิจการต่างๆ

หรือห้างร้านที่ต้องปิดเป็นการชั่วคราวด้วยตามาตรการของรัฐบาลนั้นทำให้พวกเค้ากลายเป็นคนตกงานในชั่วค่ำคืน นั่นคือสาเหตุที่พวกเค้าจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาตัวหากเค้าต้องติดไวรัส และกลายเป็นผู้ป่วยโควิด19 ขึ้นมา จนล่าสุด สุดท้ายด้วยการทำงานแบบเต่าล้านปีไดโนเสาร์ที่รอกันมาเกือบสามเดือน

จึงจะมีนโยบายออกมาว่า คนไทยสามารถใช้บัตรทองและบัตรประกันสังคมรักษาอาการป่วยโควิด19 ได้ตามจริง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่สามารถช่วยให้คนที่ถือบัตรทอง ได้มีหลักประกันในการหาหมอ เพื่อรักษาตัวเอง เพราะแค่จะรอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไข้ไวรัสนั้น

คงจะทำได้แค่เก่งแต่ปากที่บอกว่าเอาอยู่ หรือมาตรการเยียวยาต่างๆ ที่มีแต่คำพูดแต่ไม่มีจริงในโลกแห่งความจริง อยากรู้ว่า ทำไมการอนุมัติซื้ออาวุธเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ไม่เห็นต้องรอนานเหมือนการรอบัตรทองรักษาโควิด19 เลย

 

ขอบคุณ  ufabet  ผู้ให้การสนับสนุน

ความกลัวของการเปลี่ยนงาน

มนุษย์บนโลกใบนี้ มักมีความกลัวซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจและจิตใต้สำนึก เมื่อครั้นที่ต้องมีเรื่องที่ทำให้เราต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยทำอยู่เดิมๆ มาเป็นระยะเวลานั้น แล้วต้องเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เราเคยทำอยู่ คนเราทุกคนมักจะเริ่มมีความกลัวทางด้านจิตใต้สำนึกเข้ามาเกี่ยวข้อง

เช่นเรื่องของการเปลี่ยนงาน ซึ่งคนเรามักจะหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนความกลัวนั้น โดยเหตุผลสองประการหลักๆ คือ หนึ่งกลัวความล้มเหลว และสอง เสียดายความรู้ที่เรียนมา ความกลัวหลักๆที่ทำให้หลายคนไม่กล้าเปลี่ยนงาน คือ การมีภาระทางด้านครอบครัว ซึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการดูแลคนอื่นๆในบ้าน

ซึ่งถ้าหากเปลี่ยนงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จ อาจจะมีผลกระทบทำให้ครอบครัวเดือดร้อน นั่นจึงเป็นความกลัวที่ทำให้หลายๆ คนไม่กล้าเสี่ยงที่จะเปลี่ยนงาน นั่นจึงเป็นคำตอบที่สุดท้ายมักจะจบลงด้วยการทำงานอยู่ที่เดิม ซึ่งหลายคนที่ตัดสินใจเช่นนี้ มักจะหาเหตุผลมารับรองตัวเอง

เมื่อถูกตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่เปลี่ยนงาน เช่น “ทำงานที่ไหนก็เหมือนกัน” ซึ่งคำตอบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูก เพราะมันคือสัญชาตญาณหาความปลอดภัยที่อยู่ในตัวของทุกคน เพราะการรอบคอบไว้ก่อนเป็นเรื่องธรรมชาติ เพียงแต่เราต้องระวังอย่าปล่อยให้ความรอบคอบกลายเป็นความกลัวที่จะล้มเหลวมากเกินไป จนขยับตัวไม่ได้ 

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม คนที่ไม่กล้าเปลี่ยนงาน ต้องหันมาทำความเข้าใจของคำว่า “ล้มเหลว” กันใหม่ เพราะงานทุกงานนั้น มีความเสี่ยงกันทั้งนั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหน เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นลูกจ้าง

ดังนั้น คุณต้องมีการประเมินความเสี่ยงเป็นระยะๆ ต่อให้ธุรกิจเติบโตหรือตำแหน่งงานของคุณไปได้อย่างดีเยี่ยม วันหนึ่งตื่นเช้ามาก็อาจพบว่าฟ้าถล่มก็เป็นไปได้ เหมือนที่เศรษฐกิจไทยทุกวันนี้เป็นกันอยู่ ในชั่วข้ามคืน สิ่งที่มั่นคงที่สุดอาจกลายเป็นความไม่มั่นคงได้

ดังนั้นเราไม่ควรปล่อยความกลัวมาครอบงำจนทำให้เกิดความล้มเหลว เพราะมันคือเรื่องธรรมดา แต่ถ้าวางแผนดี รอบคอบ ก็จะช่วยให้เราลดความเสี่ยงลง “ความล้มเหลว” ไม่ได้หมายถึงรายได้น้อยลง เพราะหากคุณมีความสุขกับการทำงาน ก็คือความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว

สำหรับคนที่คิดเปลี่ยนสายอาชีพแบบหน้ามือเป็นหลังมือ เทคนิคหนึ่งที่ทำได้คือ ค่อยๆ เปลี่ยน เช่นวันหนึ่งหากคุณมีงานประจำ

แต่อยากเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักเขียนมืออาชีพ คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโดยทันที ใช้วิธีจับปลาสองมือไปก่อน แค่จัดสรรเวลาให้ดี ไม่ให้มีผลกระทบกับงานประจำ แล้วดูว่างานที่คุณเปลี่ยนเหมาะกับคุณมั้ย ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่คิดจะเปลี่ยนงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เซ็กซี่เกม บาคาร่า