หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมอนาคต

หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมอนาคต ช่วงนี้เราจะพาไปดูความต้องการตำแหน่งงานของอุตสาหกรรมตำแหน่งหุ่นยนต์ ในพื้นที่ eec รวมถึงการใช้งานหุ่นยนต์ของไทยที่ได้รับการจัดอันดับว่ามากที่สุด อันดับ 1 ในอาเซียน 

ข้อมูลของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติในปี 2020 พบว่าถ้าประเทศที่มีการใช้หุ่นยนต์เติบโตมากที่สุดก็คือประเทศจีน 140,500 ยูนิต ตามมาด้วยที่ญี่ปุ่น 49,900 ยูนิต สหรัฐอเมริกา 33,300 ยูนิต เกาหลีใต้ 27,900 ยูนิต เยอรมนี 20,500 ยูนิต ส่วนประเทศไทยใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2,900 ยูนิต หรือคิดเป็นอันดับ 13 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน 

นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่มีการใช้หุ่นยนต์มากที่สุดก็คือยานยนต์รองลงมาได้แก่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะและเครื่องจักร ยางและพลาสติก อาหารและเครื่องดื่ม 

ซึ่งเมื่อมาพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตหุ่นยนต์ทั่วโลกแล้วพบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยในการสนับสนุนก็มาจากปัจจัยก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต 

สำหรับบทบาทของประเทศไทยนั้นไม่เพียงแต่ใช้งานหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม โดยการนำเข้าหุ่นยนต์สําเร็จรูปในกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์รวมถึงการนำเข้าชิ้นส่วนประเภทสมองกลหรือหน่วยเก็บความจำที่ควบคุมให้หุ่นยนต์ทำงานได้อัตโนมัติเท่านั้น 

แต่ยังคงเป็นผู้ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนประกอบหุ่นยนต์โดยเฉพาะตัวขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆเช่นมอเตอร์ไฮดรอลิคและตัวแขนหรือว่าข้อต่อการเคลื่อนไหวรวมไปถึงแขนก]

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตระบบห่วงโซ่อุปทานของโลกไปสู่การใช้เครื่องจักรประเภทแขนกลและหุ่นยนต์จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการรวมกลุ่มหรือคัตเตอร์มีการเชื่อมโยงหลายอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน

ดังนั้นการที่ eec กำหนดให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนในการพัฒนาให้เกิดคลัสเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษาผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้พัฒนาโปรแกรมผู้ผลิตหุ่นยนต์และสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EE C I ถือได้ว่าเป็นหนึ่งกลไกเข้ามาช่วยต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดคลัสเตอร์หุ่นยนต์ที่เชื่อมโยงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ทั้งนี้นอกจากเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆแล้วสิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ก็คือบุคลากร โดย eec ได้ประมาณการความต้องการในบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2566 เอาไว้ อยู่ที่ประมาณ 37,526ตำแหน่ง

ในจำนวนนี้เป็นระดับอาชีวศึกษา 21,885 ตำแหน่ง ปริญญาตรี14,277ตำแหน่ง ปริญญาโทและปริญญาเอก 1,364ตำแหน่ง เพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

ซึ่งต้องยอมรับว่าวิศวกรรมหุ่นยนต์เป็นสาขาวิชาที่มีความโดดเด่นในเวลานี้แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายว่าจะผลิตได้ทันและตรงตามความต้องการของตลาดหรือไม่การยกระดับอุตสาหกรรมส่วนเข้าสู่ยุค 4.0 นอกจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วบุคลากรทักษะสูงก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ทางเข้า gclub มือถือ

ลาวลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่ หาเงินเข้าประเทศ

ลาวลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่ ซึ่งสถาบันนักวิเคราะห์ในออสเตรเลียได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสปปลาวเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นจากสถานะประเทศด้อยพัฒนา 

ขณะเดียวกันก็ต้องบริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สินไปพร้อมกันด้วยในปี 2564 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF จัดอันดับให้สปปลาวอยู่ในอันดับ 10 ประเทศที่มีสถานะด้อยพัฒนาที่เศรษฐกิจมีความเสี่ยง 

แต่ดูเหมือนว่าในปี 2565 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมากมายล้วนเป็น Mega project ของประเทศนี้ได้ริเริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสสร้างรายได้และมีแนวโน้มว่ารัฐบาลสปปลาว ผลักดันโครงการหารายได้ให้ชาติอย่างต่อเนื่องด้วย 

นอกจากนี้อย่างไรก็ดีรายงานมองว่าสถานการณ์เป็นหนี้ยังคงอยู่ขึ้นอยู่กับประเทศเจ้าหนี้ในกลุ่ม g20 ว่าจะช่วยปรับโครงสร้างหนี้ให้กับกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาหรือไม่ ซึ่งไอเอ็มเอฟ เรียกร้องให้มีการระงับภาระผูกพันการชำระหนี้จนกว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นโดยมีรายงานว่าร้อยละ 60 ของประเทศที่มีรายได้ต่ำของโลกนี้ประสบปัญหาหนี้สินแบบเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 6 ปีก่อน 

รายงานจากกระทรวงการคลังของ สปปลาวระบุว่า รัฐบาลต้องการหารายได้ประมาณ 2360 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราวร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เพื่อสร้างสมดุลหนี้ที่เกิดจากโครงการรถไฟ สปปลาวจีน กระทรวงการคลังของสปปลาวมองว่า แหล่งรายได้ใหม่ของสปปลาวจะมาจากการขุดเหรียญคริปโตแคอร์เรนซี่และธุรกิจดิจิตอล 

ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ราว 2 ล้านล้านกีบ หรือ 5800 ล้านบาท ปัจจุบันรัฐบาลอนุญาตให้ 6 บริษัทใหญ่ดำเนินธุรกิจค่าเงินคริปโตได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564

โดยได้แก่บริษัท วัพดาต้าเทคโนโลยีลาว พงษ์ทรัพย์ทวีก่อสร้าง ศรีสะเกษก่อสร้าง บัวผันดีไซน์ ธนาคารเพื่อการพัฒนาร่วม และภูสีกรุ๊ป บริษัทที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำยางพงษ์ทรัพย์ทวีก็ขอเข้ามาลงทุนในธุรกิจคริปโตเคอร์เรนซีด้วย นักวิเคราะห์มองว่าการทำธุรกิจเงินคริปโตเคอเรนซี่

ยังไม่มีความโปร่งใสที่เพียงพอขนาดที่ David Gerrard ผู้เขียนหนังสือบอกว่าการจำกัดให้เฉพาะบริษัทประเทศทำธุรกิจนี้เป็นทางออกที่ชาญฉลาดของสปปลาว 

ซึ่งในเวลานี้จีนกำลังขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์เพื่อขุด bitcoin จำนวนกว่า 1 ล้านชุด เพราะรัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้ทำธุรกิจในจีนได้อีกต่อไปจึงเป็นโอกาสดีของสปปลาวด้วย

สำหรับสปปลาว การระดมทุนและการลงทุนการเงินยังจำกัดตลาดหุ้นมีขนาดเล็กรวมทั้งระบบการเงินการใช้ระบบคริปโตจึงเป็นทางออกในการระดมทุนก่อนหน้านี้มีการออกเหรียญกล้วยหรือBanana Coin เป็นการออก Token ที่อ้างอิงตามราคาส่งออกกล้วยหอม1 กิโลกรัม

นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอที่มาจากเอกชนต่างชาติที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากน้ำที่เป็นส่วนเกินมาใช้ในการขุดเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่อีกทางหนึ่งด้วยทางด้านบ่อวินทำวงดารารัฐมนตรีกระทรวงศึกษานและเทคโนโลยีของสปปลาวประกาศนโยบายในเรื่องนี้ชัดเจน

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย.    บาคาร่า w88

คิดใหม่ ทำใหม่ เศษวัตถุดิบเหลือทิ้งสู่การีไซเคิลในธุรกิจแฟชั่น

วัตถุดิบเหลือทิ้งสู่การีไซเคิล ในเวลาเดียวกันธุรกิจแฟชั่นต่างจะต้องพินิจพิเคราะห์แนวทางจัดแจงขยะที่ทำขึ้นก่อนที่จะสินค้ากำลังจะถึงมือลูกค้า (หรือ Pre-Consumer)

จากการศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยด้านสิ่งทอของ TED พบว่า กว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผ้าที่เหลือจากการสร้างในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งถูกทิ้งภายหลังจากการตัดเย็บ ในเมืองนิวยอร์กมีการบัญญัติกฎหมาย เพื่อควบคุมขยะจากการสร้างผลิตภัณฑ์แฟชั่นว่าเศษผ้าที่เหลือใช้จากการตัดเย็บถ้าหากมีมาก

ยิ่งกว่าสิบเปอร์เซ็นต์จะต้องมีการนำไปรีไซเคิล การควบคุมนี้ทำให้แบรนด์แฟชั่นจำเป็นที่จะต้องดีไซน์กรรมวิธีการผลิตให้มีคุณภาพมากเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างกลอุบายสำหรับการรีไซเคิลก่อนจะจัดจำหน่ายสินค้าให้คนซื้อสินค้าทดลองจากแบรนด์ ASOS ที่วางแบบcollectionกระโปรงที่ยอดเยี่ยมตรงที่การสร้างจะไม่มีเศษผ้าเหลือทิ้ง จากการผลิตเลยด้วยวิธีของการตัดเย็บตั้งแต่เริ่มแรก

แม้กระทั่งอย่างแบรนด์ Elvis and Kresse แบรนด์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นหรูหราที่มีแนวความคิดในหัวข้อการเป็นผลิตภัณฑ์หรูหราอย่างยั่งยืน

ด้วยการใช้หนังที่เหลือทิ้งจากการทำแบรนด์ Burberry มาสร้างคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กระเป๋าแล้วก็หมอนที่จะช่วยสร้างกำไรให้กับแบรนด์ได้มากกว่าหนึ่งแสนปอนด์ เมื่อเทียบกับทุนของการนำหนังที่เหลือไปกำจัดทิ้ง รวมทั้ง Fabscrap ที่นำขยะจากเศษสิ่งของจำพวกต่าง ๆ

เป็นต้นว่า แผ่นไวนิล หรือเศษผ้า จากดีไซน์เนอร์รวมทั้งผู้สร้างเสื้อผ้ามา รีไซเคิล เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในสินค้าใหม่ หรือขึ้นรูปเป็นแผ่นรองพื้นหรือใช้บุเครื่องเรือน ความรุ่งโรจน์ของเทคโนโลยีแนวทางในการรีไซเคิลที่ยั่งยืนนี้อย่างแท้จริงกำลังถูกปรับปรุงต่อยอดต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสู่ความสำเร็จ

แบบอย่างการเปิดตัวเสื้อJacket ซึ่งสามารถหมุนวนสิ่งของใด ๆ ได้ไม่รู้จักจบสิ้นโดยตัวแรกของโลกจากแบรนด์ Napapijri ที่ชื่อว่าอินฟินิตี้

ด้วยการใช้เส้นใย ไนลอน 6 และก็ Econyl ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีองค์ประกอบเชิงเดี่ยว ที่ทำให้ไม่ยุ่งยากต่อการนำไปรีไซเคิลโดยที่อุปกรณ์ไม่สูญเสียคุณลักษณะต่าง ๆ ไปในกระบวนการเลย ก็เลยเป็นสิ่งของซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่หยุดหย่อน

ความยั่งยืนมั่นคงกำลังจะเปลี่ยนเป็นวิถีการบริโภคที่คือเรื่องธรรมดาของผู้ซื้อรวมทั้งเริ่มหันมาตั้งใจสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แฟชั่นเยอะขึ้นกว่าเดิม คนซื้อมีความคิดสำหรับเพื่อการเลือกใช้ของแฮนด์เมดมากยิ่งกว่าสินค้าที่สร้างขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งมองหาสินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยความพยายามตั้งใจรวมทั้งมีมนุษยธรรมต่อสังคมและก็โลกเพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่ต้องการในผลิตภัณฑ์แฟชั่นของคนซื้อไม่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและก็กระแสแฟชั่นในอนาคตที่บางครั้งก็คงเป็นความสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่เป็นธุรกิจแฟชั่นจึงควรเตรียมรับมือ

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย      ีดฟิำะ

กิจการที่ยังไม่มีที่ไหนมาก่อน ได้เริ่มแล้ว บริการซักผ้าแบบ peer-to-peer ผ่านแอพ

กิจการที่ยังไม่มีที่ไหนมาก่อน ได้เริ่มแล้วที่ในอเมริกา เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการซักผ้าแบบ peer-to-peer ผ่านแอพฯ โทรศัพท์เคลื่อนที่และก็เว็บ ซึ่งช่วยเสนอลู่ทางใหม่ให้กับผู้ที่ไม่ต้องการที่จะอยากซักรีดเสื้อผ้าเองและก็เปลี่ยนแปลงการซักรีดให้แปลงเป็นแหล่งรายได้สำหรับผู้ที่มีเครื่องซักผ้าอยู่ที่บ้าน โดยนี่คือ ธุรกิจ  Loopie

ไม่อยากซักผ้าเอง ไม่มีเวลา ไม่ชอบทำ ปัญหาพวกนี้จะหมดตลอดไป

บริการซักผ้าแบบ peer-to-peer ในชีวิตจริงเราอาจจะที่จำต้องอาศัยอยู่ในห้องพักเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็อบผ้าเองได้ จำต้องใช้บริการแบบเสียตังค์ของเครื่องที่ทางอพาร์ตเมนต์จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งก็ชอบเสียอยู่เป็นประจำทำให้นี่เป็นแรงบันดาลใจให้กับ จอห์น วินเซนต์ ลี

เพื่อคิดหาวิธีจัดการกับปัญหาน่าปวดศีรษะนี้ จนถึงเปลี่ยนเป็นสาเหตุของธุรกิจสตาร์ทอัพอย่าง Loopie ของเขาในปี 2561 ซึ่งช่วยแก้ปัญหาที่น่ารำคาญใจนี้ให้กับผู้ที่เกลียดชังการซักรีด ซักรีดเองไปพร้อม ๆ กับการนำมาซึ่งรายได้จากการรับจ้างซักรีดที่บ้านให้กับผู้ที่มีเครื่องซักผ้า หรือต้องการที่จะหารายได้เพิ่มเติม

ก่อนหน้านั้น จอห์นดำเนินงานที่ห้องอาหาร เขารับหน้าที่สำหรับการจัดแจงคำบัญชาซื้อของต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ คืนวันหนึ่งมีสตรีคนหนึ่งเข้ามารับของกินเพื่อนำไปส่ง ช่วงเวลาที่จอห์นช่วยหิ้วถุงของกินไปที่รถยนต์ เขามองเห็นเด็กสามคนนั่งอยู่ที่เบาะหลัง ก็เลยเกิดแนวคิดหนึ่งขึ้นมาว่าเศรษฐกิจแบบ Gig Economy มีความหมายมากมายสำหรับคนธรรมดาทั่วไปสำหรับในการสร้างรายได้เพิ่ม

ขนาดผู้ที่เป็นมารดามีลูกถึงสามคน ยังยอมขับขี่รถออกมากับลูก ๆ ในขณะที่ดึกดื่นแล้ว เพื่อรับของกินไปส่งเลย จอห์นกล่าว

Gig Economy ที่ซีอีโอและก็ผู้จัดตั้ง Loopie พูดนั้น เป็นกระแสการทำงานรูปแบบใหม่โดยเน้นย้ำการว่าจ้างในแบบอย่างชั่วครั้งคราว สัญญาว่าจ้าง ฟรีแลนซ์ หรือแม้กระทั้งผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว แบบที่ไม่มีผู้ช่วยก็อยู่ในคำอธิบายศัพท์ของคำนี้

เดี๋ยวนี้ Gig Worker ถือเป็นกลุ่มคนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นและในอนาคตก็จะสำคัญมาก ๆ ในรายงานของ Mckinsey Global ได้เก็บข้อมูลผู้เข้าทำงานสถานที่ทำงานทั้งยังสหภาพยุโรปและก็อเมริการวมกันมีมากยิ่งกว่า 162 ล้านคน แรงงานพวกนี้รุ่งโรจน์มากมาย ซึ่งได้ผลสำเร็จพวงมาจากความเจริญรุ่งเรืองของเทคโนโลยีนำสมัย และก็ความชื่นชอบปฏิบัติงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีเพิ่มสูงมากขึ้น ทำให้มีงานว่าจ้างแบบอิสระรูปแบบใหม่ ๆ เปิดกว้างเพิ่มขึ้นกระจายไปทั้งโลก

จากสถานะการณ์ในคืนนั้น จอห์นกำเนิดปริศนาในใจว่ามีแนวทางไหนบ้างที่จะสามารถใช้โอกาสจากโมเดลเดียวกันนี้ เพื่อผู้ที่อยู่บ้านเฉย ๆ ว่าง ๆ แต่สามารถทำเงินได้

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย  gclub casinoทดลองเล่น

การเริ่มต้นครั้งใหม่ ของธุรกิจอาหารจากแมลง

การเริ่มต้นครั้งใหม่ ของธุรกิจอาหารจากแมลง เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญเติบโตด้านธุรกิจของกิน

บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด บริษัทไทย ที่เริ่มต้นนำแมลงมาทำเป็นอาหาร ซึ่งได้มีการทำศึกษาค้นคว้า ปรับปรุง และก็สร้างของใหม่ขึ้นมาเป็น ผงโปรตีนจิ้งหรีด โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานช่วยเหลือด้านของใหม่หลายที่ กระทั่งสามารถนำมาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อว่า Sixtein

ซึ่งผเป็นกระบวนการทำฟาร์มจิ้งหรีดระบบปิดที่จังหวัดในไทย เลี้ยงด้วยของกินที่ไม่มีปลาป่นเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งแนวทางการอบที่เป็นสูตรเฉพาะของบริษัท รวมถึงเทคโนโลยีการสร้างแล้วก็ดัดแปลงแบบขยะเหลือเป็นศูนย์ จนถึงได้ผงโปรตีนจิ้งหรีดที่มีสีไม่เข้ม กลิ่นไม่ฉุน มีความละเอียดสูง และปลอดภัยจากเคมีแล้วก็จุลชีพต่าง ๆ โดยมีคุณลักษณะเด่นคือ ความเข้มข้นของโปรตีนมีสูง

Ufabet เข้าสู่ระบบ    จากการสกัดน้ำมันออก เพื่อหาค่าโปรตีน พบว่ามีมากขึ้นเป็น 80-90% จากทั่ว ๆ ไปอยู่ที่ 70% ต้น ๆ และก็ละลายน้ำได้ดิบได้ดีขึ้น สามารถเอาไปใช้ผลดีได้ในผลิตของกินรวมทั้งเครื่องดื่มหลายประเภท นอกจากนั้นทางบริษัทยังออกผลิตภัณฑ์ขนมกินเล่นข้าวซ้อมมือผสมจิ้งหรีดอบกรอบ Ricecrik เจาะกรุ๊ปคนซื้อแบบใหม่หวานใจสุขภาพแต่ว่าไม่กล้ารับประทานแมลงที่มองเห็นเป็นตัวอย่างแมลงทอด

ProteGo ของบริษัท ลัลน์ลลิต อะกริ ฟู๊ดส์ จำกัด ก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่สร้าวสรรค์ผงโปรตีนจิ้งหรีดขึ้นมา โยฟาร์มในไทยที่มีขั้นตอนเลี้ยงจิ้งหรีดในลักษณะ

เกษตรพันธสัญญา ตามมาตรฐาน GAP และก็ยังมีสินค้าโปรตีนจิ้งหรีดแบบอัดเม็ด เพื่อตอบรับกรุ๊ปนักเดินทางคนจีน โดยมีลักษณะราวกับนมอัดเม็ดที่นักเดินทางนิยมซื้อไปเป็นของฝาก แล้วก็เส้นพาสต้าสำเร็จรูปที่จะวางขายในไม่ช้านี้

Wicked Cricket บริษัทใหม่ทางธุรกิจจากเยอรมันก็เริ่มหันมาสนใจแนวนี้ ซึ่งผู้ริเริ่มคือ โยเซฟ เฮียเทอ แล้วก็มาทิอัส ราสช์ อาจารย์และก็นักฟิสิกส์ ก็กำลังเดินทางไปได้งามกับห้องอาหารออนไลน์ขายของกินพร้อมกินที่มีจิ้งหรีดเป็นวัตถุดิบหลัก และก็ยังมีสูตรของกินที่มีส่วนผสมของแมลง

ให้กับผู้ที่พอใจทำกินเองที่บ้านด้วย โดยจิ้งหรีดที่เขาขายนั้น ได้รับมาจากฟาร์ม ในเนเธอร์แลนด์ที่ผ่านยืนยันมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เนื่องด้วยในเยอรมนียังไม่มีฟาร์มจิ้งหรีด รวมทั้งพวกเขาก็หวังว่าต่อไปจะมีธุรกิจอาหารที่ทำจากสูตรใหม่ ๆ ให้เป็นโอกาสใหม่ของการบริโภคเยอะขึ้นเรื่อย ๆ

การปรับตัวเข้าสู่การขายออนไลน์ ของแบรนด์ดังต่างๆ

การปรับตัวเข้าสู่การขายออนไลน์ ในยุคปัจจุบันการพัฒนาแบรนด์ของตนในด้านผลิตภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่การเพิ่มโอกาสการขายให้กับตนเองก็สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะในยุคที่คนไม่สามารถออกจากบ้านได้ แต่การซื้อก็ยังคงมีอยู่ เพียงแต่ไม่มีโอกาส ดังนั้น ธุรกิจหลาย ๆ แบรนด์จึงเริ่มปรับตัวเข้าสู่การขายผ่านทางออนไลน์มากขึ้น จะเป็นเช่นไร ไปเริ่มกันเลย

อย่างเช่นแบรนด์ Charlotte Tilbury แบรนด์เครื่องแต่งตัวชั้นแนวหน้าจากอังกฤษ ได้ออกแบบโชว์ร้านขายของที่เหมือนได้ไปเดินอยู่จริงในร้านค้าดั้งเดิมสาขาที่หนึ่งของแบรนด์ผ่านทางเว็บของตน

เมื่อพฤศจิกายน เป็นร้านค้าที่มองหรูหรา ระยิบ เปรียบเสมือนลูกค้าเข้าไปอยู่ในโลกความงดงามอันน่าอัศจรรย์ ร้านค้าให้โอกาสให้ลูกค้าเข้ามาทดสอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแล้วก็เครื่องแต่งหน้าทางออนไลน์ได้ 1 วัน ทั้งมีร่างอวตารของ Charlotte Tilbury  เมคอัพอาร์ทิสต์โด่งดังผู้ครอบครองแบรนด์ มาคอยดูแลและก็ชี้แนะสินค้าด้วยตัวเอง

ดังประโยคที่ว่า “ฉันอยากที่จะให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าได้เข้ามาอยู่ในโลกแห่งความสวยของฉันอย่างแท้จริง” ไม่เพียงเท่านั้น ลูกค้ายังสามารถดูถ่ายทอดสดงานอีเวนต์ของแบรนด์ผ่านทางไลฟ์ และคลิปต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้า คลิปสอนแต่งหน้าทาปาก ตลอดจนจองคิวขอความเห็นประเด็นการแต่งหน้าทาปากและก็ดูแลผิวพรรณผ่านทางออนไลน์ได้เลย ซึ่งจะมีกลุ่มเมคอัพอาร์ทิสต์ของชาร์ล็อตต์ ทิลบูรี คอยดูแลโดยไม่ต้องจ่ายเงินอีกด้วย

Clarins แบรนด์ความสวยสดงดงามชั้นหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส พรีเซนเทชั่นช็อปเปรียบเสมือนจริงที่แรกทางเว็บของตน ให้บริการข้อมูลสินค้า คลิปวิดีโอเสนอแนะ บริการให้คำแนะนำเรื่องผิวพรรณ

บริการจองคิวแนวทางการทำTreatment บริการพินิจพิจารณาผิวทางดิจิทัล บริการทดสอบเสริมสวยเสมือนเหมือนจริง ซึ่งให้ความรู้สึกโดยรวมที่มองเป็นมิตรและก็เข้าถึงง่าย ในขณะที่ Balmain แบรนด์แฟชั่นหรูเชื้อชาติเดียวกัน ออกแบบโชว์รูมเปรียบเสมือนจริงสุดล้ำ

เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงและรับดูการเปิดตัวรูปแบบใหม่ของแบรนด์เมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมกับร่างอวตารของหนึ่งในผู้อำนวยการของแบรนด์ ให้มาชี้แนะไอเทมต่าง ๆ และก็ให้ข้อมูลเบื้องหน้าเบื้องหลังของคอลเล็กชั่น นับเป็นการมอบอีกหนึ่งบริการการช้อปปิ้งที่สร้างความสนิทสนมแบบติดขอบเวทีงานราวกับว่าอยู่ในสถานที่จริงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทางแบรนด์เองกับลูกค้า

Balmain ไม่ใช่แค่แบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าเพียงแค่นั้น  UFABET เว็บตรง     กรุ๊ปร้านขายปลีกออนไลน์ก็ยังจำเป็นต้องปรับนิสัยใช้ AR รวมทั้ง VR เพื่อชวนเชิญลูกค้าด้วยเหมือนกัน ดังเช่นว่า Bustle Digital Group กรุ๊ปผู้ให้บริการ digital media ได้จัดงาน Shop Holiday หรือ 21 Days of Gifting ผ่านทางออนไลน์เหมือนจริงในวันที่การช้อปปิ้ง หรืองานลดราคาข้างหลังวัน Black Friday ในพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคม

พร้อมบรรยากาศแบบเดินตลาดที่โล่งแจ้งในตอนเทศกาลหน้าหนาว โดยสะสมบูธจัดตั้งขายของผลิตภัณฑ์ Digital จากแบรนด์ต่าง ๆ ปริมาณ 7 บูธ นอกเหนือจากที่จะมีบูธขายผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีบูธเล่นเกมชิงรางวัลแล้วก็บูธถ่ายภาพอีกด้วย ทั้งหมดทั้งปวงนี้วางแบบมาเพื่อเอาอย่างประสบการณ์การช้อปปิ้งจริงในตอนเทศกาลตามห้างหรือร้านขายปลีกต่าง ๆ

ความมั่นใจและความสงสัยในมุมมองกรท่องเที่ยว

ความสงสัยในมุมมองกรท่องเที่ยว มุมมองที่เหนือชั้น ที่ซึ่งธรรมชาติมีทั้งความสวยงามและความรุนแรงนั้นมีพลัง ฉันจำได้ว่ายืนอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นครั้งแรกกับเพื่อนของฉัน Pasang Sherpa ฉันแค่เอาชนะแปรงที่เป็นอันตรายด้วยอาการบวมน้ำที่ปอดในระดับความสูงสูง (HAPE) ซึ่งเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ นิ้วมือและนิ้วเท้าของฉันดูเหมือนจะหักในความเย็นของโลหะ

แต่แสงแรกที่ส่องผ่านยอดเขาได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง พลังงานของเอเวอเรสต์เปลี่ยนจากมืดเป็นสว่าง ความตายกลายเป็นชีวิต และฉันรู้ว่าฉันจะได้กลับบ้าน

เมื่อเห็นเทือกเขาหิมาลัยยื่นออกมาต่อหน้าฉัน ยอดของ GI ก็มีผลเช่นเดียวกัน การต่อสู้ของเรารู้สึกห่างไกลจากอีกชีวิตหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ เมื่อยอดเขาเปล่งประกาย เมฆรอบตัวมอดไหม้ วันใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี จากนั้นแรงโน้มถ่วงก็ดึงฉันออกจากคอมฟอร์ทโซน ความกลัวเกิดขึ้นทันทีที่เราเริ่มสืบเชื้อสายมา เมื่อฉันมองลงไป พื้นดินดูเหมือนจะพุ่งขึ้นมาหาฉันในขณะที่ความทรงจำของฉันเกลือกกลิ้งบน Nanga Parbat แวบเข้ามาในความคิดของฉัน จู่ๆ

ฉันก็รู้สึกว่าอ่อนแอและถูกเปิดเผย ฉันเฝ้าดูอย่างกระวนกระวายเมื่อ Geljen และ Mingma หันกลับมาและเริ่มขุดขวานน้ำแข็งของพวกเขาลงไปในทางลาด ก้าวลงไปข้างหลัง ราวกับว่าเป็นเพียงการสืบเชื้อสายตามปกติ

แต่มันเป็น? ฉันไม่แน่ใจนัก ขาของฉันสั่น อะดรีนาลีนกำลังพลุ่งพล่าน และเป็นครั้งแรกในภารกิจที่ฉันกลัวความตาย ความสงสัยในตัวเองโจมตีฉันเหมือนเศษกระสุนปืน มันจะค่อนข้างง่ายที่จะลื่นที่นี่ ฉันจะตายไหม เราไม่ได้ผูกพันกัน ทำไมฉันไม่เอาเชือกมา อารมณ์เหล่านี้ทำให้ฉันตกใจ แต่ฉันก็อ่อนแอเพราะฉันลืมกฎที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งของฉัน นั่นคือ ฉันประเมินภูเขาต่ำไป

การรับรู้นั้นเหมือนกับการตบปาก ฉันหันกลับมาและผลักรองเท้าตะปูของฉันลงไปในน้ำแข็ง ค่อยๆ เคลื่อนลงมาช้าๆ ด้วยความระมัดระวัง ทีละขั้น หัวใจของฉันเต้นรัว

เมื่อเราทำให้มันเป็นที่ราบเรียบแล้ว ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นและเดินไปที่แคมป์ 3 อย่างมั่นใจ ภาวนาให้การสูญเสียความเชื่อในตนเองเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น จากนั้นฉันก็นึกถึงนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่ที่ฉันรัก: เครื่องหมายของแชมป์เปี้ยนที่แท้จริงคือวิธีที่พวกเขาแสดงปฏิกิริยาต่อการตกชั้นหรือความพ่ายแพ้ มูฮัมหมัดอาลีล้มลงหลายครั้งก่อนที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะ Usain Bolt เริ่มต้นผิดพลาดหรือพ่ายแพ้ในการแข่งขันชิงแชมป์ขนาดเล็ก

ก่อนที่จะคว้าเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิก ความปั่นป่วนของฉันเมื่อสัปดาห์ก่อนอาจถูกมองว่าเป็นความปราชัยเล็กน้อยพอ ๆ กัน มันไม่สงบ แต่ด้วยเวลาและการทำงาน ฉันสามารถทิ้งมันไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฉันเรียกความคิดแบบกูรข่า แต่ก่อนอื่น ฉันต้องปัดฝุ่นตัวเองออกและกลับเข้าสู่เกม

การช่วยเหลือ ขณะที่เราย้ายลงไปที่แคมป์ 2 ข้อความจากคณะสำรวจอื่นส่ง Ping ไปยังโทรศัพท์ดาวเทียมของฉัน “มีนักปีนเขาชื่อ Mathias ติดอยู่ที่แคมป์ 2 คุณช่วยเรียกเขาลงมาได้ไหม” ช่วงเวลาประมาณบ่าย 3 โมง และเนื่องจากเราอยู่ในระยะที่สัมผัสได้ จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ช่วยเหลือ หลังจากหา Mathias ได้แล้ว เราสามคนก็รออย่างอดทนขณะที่เขาเก็บของ ห้านาทีผ่านไป

จากนั้น 10. Mathias ประกาศว่าเขาจะพร้อมใน “เพียงไม่กี่วินาที” ดังนั้น Geljen จึงกดลงไปที่แคมป์ถัดไปโดยคิดว่าเราจะตามทันค่อนข้างเร็ว หลังจากครึ่งชั่วโมงผ่านไป เราก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง ฉันหนาวเหน็บและอ่อนล้า และความล่าช้าทำให้เราต้องสูญเสียอย่างมาก

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    gclub ทางเข้า ล่าสุด

การจ้างกราฟิกดีไซน์ มีประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจอย่างไร

การจ้างกราฟิกดีไซน์  บางกิจการอาจจะไม่ทราบถึงเรื่องความสำคัญของการทำกราฟิกที่ให้ผลดีอย่างไรต่องานบ้าง และสร้างความก้าวหน้าอย่างไร วันนี้เราจะมาขอนำเสนอ 2 มุมมองที่เกี่ยวข้องกับทางกราฟิกที่มีผลต่องานด้านธุรกิจ

– สิ่งที่เป็นรูปธรรมของวิสัยทัศน์

หลายทีที่เจ้าของธุรกิจเคยมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบางสิ่ง แม้กระนั้นมีปัญหารำคาญเกิดขึ้นเป็นการนำความนึกคิดนั้น มาประกอบกันให้เป็นภาพลงบนพื้นหรือทำให้มันมีชีวิตขึ้นมา สิ่งพวกนี้ผู้เชี่ยวชาญทางงานด้านกราฟิกช่วยได้ เนื่องจากพวกเขามีความชำนาญสำหรับเพื่อการนำวิสัยทัศน์หรือความนึกคิดมาเผยแพร่ให้มองเห็นเป็นภาพ ช่วยสร้างการรับทราบและก็สร้างความรู้ความเข้าใจที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย

และก็ทำให้มันเปลี่ยนเป็นเรื่องจริงในเชิงการออกแบบ โดยหลายครั้งดีไซน์เนอร์กราฟิกจะเพิ่มส่วนประกอบพิเศษที่ช่วยเพิ่มความนึกคิดของผู้ประกอบธุรกิจที่บางทีอาจนึกไม่ถึงมาก่อนจนกระทั่งสุดท้ายผู้ประกอบธุรกิจก็จะได้รับผลงานที่เป็นการแสดงถึงภาพของความนึกคิด ที่ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยคิดไว้

– เวลาเป็นของที่หายาก

นักธุรกิจจำนวนมาก ยังคงคิดว่าการว่าจ้างดีไซน์เนอร์ข้างนอกเป็นการสูญเสียไปโดยใช่เหตุ ทำให้จำเป็นต้องเสียเวลามาให้รายละเอียดในประเด็นนี้โดยใช้คนในบริษัทเอง ซึ่งบางทีอาจมิได้มีความสามารถหรือชำนาญสำหรับเพื่อการดีไซน์โดยตรง แม้ผู้ประกอบกิจการตกลงใจที่จะจัดแจงในประเด็นการวางแบบกราฟิกกันเอง นั่นนับได้ว่าคนภายในบริษัทจะต้องวางงานสำคัญอื่น ๆ

ที่แต่ละคนกำลังทำอยู่ ยิ่งถ้าหากคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานทางด้านงานกราฟิกโดยยังไม่มีฐานรากมากสักเท่าไรนัก ก็ยิ่งจะต้องเสียเวลาไปกับการสอนตนเอง แทนการใช้เวลาไปกับงานที่มีความสำคัญหรืองานหลักของเขามากกว่า

อย่างที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าไม่สามารถตีเป็นเงินหรือทอง และเอากลับมาไม่ได้ ฉะนั้น เมื่อนักธุรกิจได้ลงทุนชำระเงินให้ใครก็ตาม สำหรับดีไซน์กราฟิกขององค์กรเขา ก็พอ ๆ กับว่าเป็นการให้เวลากับตนเองเยอะขึ้นสำหรับในการเริ่มต้นปรับปรุงพัฒนางานด้านอื่น ๆ ที่ช่วยสร้างผลกำไรสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจมากยิ่งกว่าที่เคย

ส่วนในประเด็นที่เป็นปัญหาวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพ เรื่องจริงแล้วในตอนนี้มีนักทำงานด้านกราฟิกจำนวนไม่น้อย ใช้สถานที่สำหรับทำงานอิสระ ซึ่งแปลว่าพวกเขาเคยชินกับการทำงานภายใต้ความจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่เหมือนกัน รวมทั้งสามารถสร้างผลงานที่เห็นแล้ว ไม่เสมือนได้รับการออกแบบมาอย่างถูก ๆ ด้วย ผู้ประกอบธุรกิจก็เลยสามารถเปิดใจ และก็เสวนากับดีไซน์เนอร์ในเรื่องงบประมาณได้ตามสมควร

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ufabet เว็บตรง

กราฟิก สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ

กราฟิก สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในทางธุรกิจนั้น การวางแผนในด้านต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจแม้แต่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ไม่ควรปล่อยปะละเลยสักเท่าไหร่นัก ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพทางด้านสานกราฟิกมาบ้างแล้ว ว่าเขามีหน้าที่อย่างไร

ทำงานรูปแบบไหน แต่อาจจะยังมองว่ามันก็แค่กราฟิกหรือไม่ได้ให้ความสำคัญกับด้านนี้เท่าที่ควร แต่ทราบไหมว่า ในทางธุรกิจ ฝ่ายกราฟิกนั้นมีความสำคัญอย่างมาก

และเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต อย่างเช่น ช่วยโน้มน้าวใจ ดึงดูดใจ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ อีกทั้ง

 – สุนทรียภาพทางสายตา

การติดต่อสื่อสารจะมีคุณภาพสูง เมื่อจุดมุ่งหมายทางธุรกิจของแบรนด์ตรงตามความสวยของภาพ ซึ่งสุดท้ายการออกแบบจะช่วยทำให้แต่ละคนทราบว่าแบรนด์ของพวกเราเป็นผู้ใดกัน และก็สามารถระบุตัวตนของแบรนด์ได้อย่างแจ่มแจ้ง

ช่วงเวลาเดียวกัน สำหรับในการพรีเซ็นท์แนวความคิดใด ๆ ก็ตามต่อสาธารณะ เช่น การพิมพ์หรือonline ตั้งแต่นามบัตรไป จนกระทั่งป้ายสำหรับโฆษณา โลโก้ แพ็กเกจจิ้ง อินโฟกราฟิก อื่น ๆ อีกมากมาย ล้วนจะต้องมีการผลิตที่ทำภาพจำ ที่ทำให้เห็นถึงแบรนด์รวมทั้งเข้ากันกับอัตลักษณ์หน่วยงาน การทำแบบกราฟิกที่สุดยอดก็เลยช่วยสรุปแนวความคิดกลุ่มนี้ในแบบที่ดึงดูดสายตา

ผู้คนในตอนนี้ ไม่ว่างมากพอที่จะอ่านเนื้อหาในเอกสารที่อุตสาหะชักนำให้พวกเขาซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์ แต่ว่ายินดีมองรูปภาพ

ซึ่งสามารถถ่ายทอดจุดหมายเดียวกัน ยิ่งกว่านั้น การออกแบบกราฟิกควรมีความกลมกลืนกัน เพื่อสร้างความไว้ใจ รวมทั้งเพื่อมั่นใจว่าแบรนด์มีชื่อเสียง ก็เลยจะต้องอาศัยการออกแบบกราฟิกที่ดีที่สามารถช่วยสร้างความเกี่ยวเนื่องสำหรับการรับทราบเกี่ยวกับแบรนด์ ซึ่งเป็นความจำเป็นมากมายต่อการผลิตความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์

– มุมมองใหม่

ในฐานะเจ้าของกิจการย่อมมีโอกาสอย่างมากที่จะประสบพบเจอกับปัญหากับอาการสมองแคบ เมื่อจำต้องคิดความคิดใหม่ ๆ ด้วยเหตุนั้น เมื่อรู้สึกคิดอะไรไม่ได้เรื่อง แนวทางที่เยี่ยมที่สุดแนวทางหนึ่งสำหรับในการรับแนวความคิดใหม่ ๆ เป็นการได้รับมุมมองจากด้านนอก

ดีไซน์เนอร์กราฟิกเป็นมุมมองข้างนอกที่เพอร์เฟ็ค เพราะเหตุว่าพวกเขาสามารถใช้สมองประดิษฐ์ เพื่อเข้าถึงแผนการจากมุมมองใหม่ โดยพวกเขาบางทีอาจมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่วิจิตรเกี่ยวกับสีหรือแบบอักษรที่บางทีอาจเปลี่ยนได้ ซึ่งบ่อยการปรับปรุงบางส่วนเหล่านี้สามารถที่จะช่วยสร้างไม่เหมือนกันให้กับแบรนด์จากคู่แข่งในท้องตลาด

ผู้ประกอบธุรกิจย่อมตั้งใจธุรกิจของตน ในฐานะเจ้าของกิจการก็ย่อมอยากมอบสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ แล้วก็ทราบว่าการมองผ่านมุมมองบางสิ่งบางอย่างในธุรกิจของตนจะไม่เป็นผลดีต่อคุณในระยะยาว หากจะให้ธุรกิจบรรลุความสำเร็จ ก็เลยมีความสำคัญจำต้องว่าจ้างผู้ที่สมควรที่จะสามารถช่วยพาธุรกิจไปอยู่ในจุดที่อยากได้

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย  ufabet บาคาร่า

สปป ลาว. กำลัจะพลิกโฉมมีรายได้เพิ่มขึ้น4เท่า

สปป ลาว. กำลัจะพลิกโฉม วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาเป็นวันสำคัญของสปปลาว เป็นทั้งวันชาติและเป็นวันที่ขบวนรถไฟสายจีนลาวมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกด้านหนึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันว่า เส้นทางรถไฟสายนี้คุ้มในเชิงตัวเลขเศรษฐกิจหรือไม่ 

หลังจากที่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี และมีมูลค่าสูงถึง 5,900 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2แสนล้านบาทแต่ครั้งหนึ่งท่านทองลุนสีสุลิด

ประธานประเทศและเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัตินาวได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า

โดยในปี 2025 เราจะหลุดพ้นจากความเป็นประเทศยากจนสู่ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาปานกลางระดับสูงแล้วและในปี 2030 เราจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

ในขณะที่รายได้ของสหประชาชาติ มีระดับสูงเท่ากับ 8,000 เหรียญ ต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 4 เท่าตัว ซึ่งโครงการรถไฟจีนลาวนั้นก็จะเป็นวิสัยทัศน์ที่ผู้นำสปปลาวได้มองว่าจะช่วยทำได้ตามเป้าหมายและจะช่วยพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมของทั้งประเทศ 

สปปลาวเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ทางด้านธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวและ  ufabet   มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจนขึ้นชื่อว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย แต่ความท้าทายอย่างหนึ่งของสปปลาว คือภูมิประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทำให้เป็นหนึ่งในข้อจำกัดในการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา 

แต่เมื่อประเทศจีนได้ริเริ่มโครงการ Belt & Road lnitiative เชื่อมเส้นทางการเดินทางกับ 70 ประเทศทั่วโลก

ซึ่งทำให้เป็นจิ๊กซอว์ที่มีความสำคัญ ที่ตอบโจทย์สปปลาว รถไฟนี้มีความยาว 1035 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างกรุงเวียงจันทน์ของสปปลาว กลับนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานของประเทศจีน นั่นก็เท่ากับว่าสปปลาวเปลี่ยนจากประเทศ Land lock คือประเทศที่ไม่มีทางออกเชื่อมต่อสู่ทะเลกลายเป็น Landlinked เชื่อมต่อกับประเทศต่างๆผ่านทางบก 

นอกจากนี้ยังจะช่วยเรื่องต้นทุนและลดเวลาการขนส่งสินค้าลดต้นทุนได้ 30 ถึง  34 และย่นระยะเวลาในการขนส่งจากเดิมอาจจะต้องใช้เวลา2 วันเหลือเพียงแค่ 10 ชั่วโมงสร้างโอกาสให้กับธุรกิจเยอะแยะมากมาย 

เนื่องจากนี้ยังไม่นับประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเอาแค่เพียงมณฑลยูนานแห่งเดียวก็มีประชากรกว่า 50 ล้านคนนั่นแปลว่าหากนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาที่สปปลาว เม็ดเงินค่อนข้างที่จะหมุนสะพัดเลยทีเดียว และถ้าอ้างอิงจากธนาคารโลกก็คาดการณ์ว่าผู้โดยสารก็จะเพิ่มขึ้น 480000 คนในปี 2025 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1100000 คน ในปี 2030 

ดังนั้นแล้วยังไม่ใช่เพียงแค่นี้สปปลาวยังได้เซ็นสัญญาร่วมมือลงทุนพัฒนาท่าเทียบเรือ1 2 และ 3 ของท่าเรือประเทศเวียดนาม โดยสปปลาวนั้นถือหุ้น 60% เป็นระยะเวลา 70 ปี และสามารถต่ออายุได้อีกนานก็แปลว่าสปปลาว กำลังจะมีท่าเรือ ในการส่งออกสินค้าทางเรือ